Peter Kolárik

spoluzakladateľ TotalMoney.sk

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Je to internetová stránka na porovnanie a predaj úverových a sporiacich produktov, bežných účtov, poistení a energií pre domácnosti. Jej cieľom je poskytovať objektívne a nestranné informácie o finančných produktoch a ich porovnanie. V TotalMoney má na starosti analýzu produktov, obchod a spoluprácu s partnermi. V minulosti pracoval v bankovníctve ako analytik pre riadenie kreditných rizík, neskôr ako produktový manažér a obchodný riaditeľ pre kreditné karty.

Juraj Lang

predseda predstavenstva Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania a spoluautor publikácie Finančná gramotnosť pre každého

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Je absolventom Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1991 pôsobil v súkromnom sektore, v rokoch 2004 – 2009 pracoval na manažérskych pozíciách v Komerčnej banke. Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania sa zaoberá vzdelávaním širokej verejnosti najmä v oblasti finančnej gramotnosti a tiež prevenciou neúmerného zadlžovania, ktoré môže viesť k exekúciám a následne k ťažkým životným situáciám jednotlivcov a celých rodín.

Milan Repka

predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentra Slovensko

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Od júna 2007 je zodpovedný za jeho rozvoj na Slovensku. Vyštudoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 1998 bol zamestnaný v Prvej stavebnej sporiteľni, kde sa vypracoval na pozíciu okresného riaditeľa pre oblasť Bratislava. Pred príchodom do Fincentra pôsobil v bankovom sektore. Fincentrum sa na Slovensku stalo pod jeho vedením jednou z najrýchlejšie rastúcich finančno-sprostredkovateľských spoločností a dynamicky znižuje obratový náskok konkurencie. V rokoch 2012 a 2013 sa Fincentrum stalo najväčším nezávislým sprostredkovateľom hypoték.

Pavol Škoda

lektor a metodik projektu Škola rodinných financií

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Ide o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na edukáciu priamo v komunitách. Škola rodinných financií prináša zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s akými sa v živote bežne stretávame a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny.

Pavel Škriniar

analytik portálu FinančnáHitparáda.sk

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Pracovné skúsenosti má z banky, printových médií a finančného sprostredkova-nia. Pôsobí ako odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratisla-ve. Portál FinančnáHitparáda.sk prináša od roku 2009 objektívne porovnanie finančných produktov a rady, ako reálne ušetriť peniaze. Na portáli prebieha denná aktualizácia viac ako 15 000 údajov a prináša zdarma unikátne služby, ako sú hypotekárny Súboj Bánk a kontrolór bánk Bankový Sliedič. Na získanie reálnych údajov sa úrokové sadzby zisťujú aj osobnými návštevami v pobočkách bánk prostredníctvom mystery shoppingu.

Peter Világi

senior analytik spoločnosti Fincentrum

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Ako senior analytik spoločnosti Fincentrum zastrešuje produktovú podporu pre sieť sprostredkovateľov. Medzi jeho úlohy patrí komunikácia s finančnými inštitúciami, podieľanie sa na vývoji exkluzívnych produktov či prezentovanie spoločnosti v televíznych a printových médiách. Ako ekonomický redaktor a editor pôsobil v TASR a denníkoch Pravda a Hospodárske noviny. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V oblasti finančného sprostredkovania pôsobí od roku 2006.

Ján Palenčár

prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska je od roku 2013. Asociácia vznikla v roku 1998 splynutím Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií. Nové vedenie NARSK si dalo za cieľ zvýšenie transparentnosti i kvality maklérskej práce. J. Palenčár je zároveň spoločníkom firmy Urban & Partner, ktorá sprostredkúva predaj nehnuteľností a má za sebou aj vlastné developerské projekty v Bratislave a okolí.

Ján Záborský

vedúci redaktor TRENDU

V TRENDE pôsobí od roku 2000, od začiatku sa venuje finančnému sektoru, predovšetkým poisťovníctvu a dôchodkovému sporeniu a tiež problematike starnutia obyvateľstva a jeho vplyvu na verejné financie. Vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v špecializácii európska integrácia.

Ľuboslav Kačalka

reportér TRENDU a autor edukatívneho seriálu Finančná sebaobrana

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Stál pri zrode portálu o osobných financiách a kapitálových trhoch Investujeme.sk a päť rokov ho viedol. Predtým pôsobil ako redaktor a editor spravodajstva v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Absolvoval publicistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a marketingovú komunikáciu na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Postpromočne vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Technickej univerzite v Košiciach.

Odborná porota ocenenia Hypotéka roka

Výsledky ocenenia Hypotéka roka 2015
Fincentrum & TREND
Hypotéka roka 2015
1 Tatra banka
2 VÚB banka
3 Československá obchodná banka
Refinančná hypotéka roka 2015
1 VÚB banka
2 Tatra banka
3 mBank
Stavebné sporenie roka 2015
1 Prvá stavebná sporiteľňa
Poistenie nehnuteľnosti roka 2015
1 Uniqa poisťovňa - Domov & Štastie
2 QBE Insurance - združené poistenie Klasik a Special
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Môj domov
Poistenie hypotéky roka 2015
1 Generali poisťovňa - Hypo poistenie
2 Axa životní pojišťovna - ActiveLife
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistenie hypotéky
Banka bez bariér
Slovenská sporiteľňa
Bankár roka
Daniel Kollár, Československá obchodná banka
Poisťovák roka
Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa
Špeciálna cena TRENDU za inovatívnosť
Slovenská sporiteľňa za financovanie montovaných rodinných domov
Prameň: Fincentrum & TREND