HDP Štatistický úrad potvrdil svoj rýchly odhad z polovice augusta, že hospodársky rast slovenskej ekonomiky sa ďalej znižuje. V druhom štvrťroku dosiahol oproti rovnakému obdobiu vlaňajška v stálych cenách 2,8 percenta. To je síce o desatinu percentného bodu viac, ako štatistici reportovali v auguste, no v prvom štvrťroku bolo ešte tempo rastu tri percentá. Rast ekonomiky je pritom ťahaný výsostne čistým vývozom – teda kladným saldom zahraničného obchodu. Všetky zložky domáceho dopytu s výnimkou zanedbateľnej spotreby neziskových inštitúcií medziročne poklesli. Spotreba domácností sa znížila o 0,3 percenta, spotreba verejnej správy o 2,1 percenta a investície firiem v porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška o 1,1 percenta. V štvrťrokoch predtým pritom rast zaznamenávala vždy aspoň jedna z týchto dôležitých kategórií výdavkov v ekonomike. Celá eurozóna si v druhom štvrťroku zaknihovala medziročný pokles výkonu hospodárstva o pol percenta, uviedol Eurostat.

Slovensko zahraničiu odoláva
(medziročný rast HDP v stálych cenách, sezónne očistený)

Nad nulou nás drží export

PRAMEŇ: Eurostat