Čoraz viac sa hovorí o personálnych výmenách nielen na ministerstve, ale aj v štátnych nemocniciach na základe náboženského presvedčenia. Kým proti viere samotnej sa namietať nedá, jej používanie ako pracovnej metódy vyvoláva obavy.

No tým najväčším problémom je to, že sektor zdravotníctva sa prestal riadiť analyticky – na základe dát a ich vyhodnotení. Rozhodovanie o najkomplikovanejšom a najťažšom verejnom sektore sa už mesiace nerobí na základe odbornej diskusie. Nové vedenie sa netají postojom, že nedôveruje nikomu. Všetky rozhodnutia vykonáva za zatvorenými dverami s minimálnou transparentnosťou. Nový minister nekomunikuje takmer s nikým z odbornej verejnosti.

Všetky indície naznačujú, že slovenské zdravotníctvo je riadené na základe pocitov a presvedčení, nie na základe analýzy reálnych dát a trendov. Krízový manažment absentuje a nikto v sektore si nie je istý ničím, najmä nie budúcim financovaním. Koronakríza pritom dramaticky útočí. Práve v týchto časoch potrebuje štát silného lídra. Ten je však v nedohľadne.

Slovenské zdravotníctvo nie je riadené na základe analýzy reálnych dát
 

Slovenské zdravotníctvo sa dostáva na hranu zvládnutia koronakrízy. Slovensko sa už prehuplo medzi najrizikovejšie krajiny EÚ v rámci šírenia koronavírusu. Čoskoro bude patriť medzi tretinu najhorších krajín v celej Európe. Dôsledky opatrení, ktoré máme prijaté na Slovensku, patria, podobne ako v Česku a Maďarsku, podľa GCI medzi najhoršie na svete. Manažment boja s pandémiou sa pritom ani v posledných dňoch nezlepšil. Už týždeň sa len hovorí o opätovnom zriadení permanentného krízového štábu. Zatiaľ bez výsledku. Chabý manažment zdravotníctva vyvoláva obavy z príchodu talianskeho scenára aj k nám.

Podľa ankiet TRENDU drvivá väčšina respondentov považuje prijaté opatrenia na boj s Covidom-19 za nedostatočné a improvizačné. Premiér napriek tomu stojí za ministrom zdravotníctva. Okrem obrovských ľudských a ekonomických škôd môže takáto tvrdošijnosť priniesť aj rýchle politické konzekvencie. Pre celú vládu, nielen jedného konkrétneho ministra.