Nevieme skoro nič
Zdroj: Mano Strauch [email protected]

Množstvo chorôb spojených so starnutím reálnu dĺžku života skracuje. O týchto chorobách vieme relatívne veľa, o starnutí samom skoro nič. Nepoznáme vlastne ani príčinu starnutia, a preto ani nevieme, ako starnutie ovplyvniť.

V modelových organizmoch (mušky, červy, niekedy aj myši) fungovalo mnoho prístupov k spomaleniu starnutia – antioxidanty a znížený kalorický príjem sú asi najznámejšie. No dlhodobé štúdie ukázali, že pri primátoch a ľuďoch to tak nie je. Prečo starneme, nevieme, ale mnoho vedcov skúma rôzne teórie, ktoré o starnutí vznikli.

Jedna z nich je založená na voľných radikáloch – veľmi reaktívnych formách kyslíka alebo dusíka, ktoré vznikajú nielen pri chorobách, ale aj v rámci prirodzených metabolických procesov. Radikály sú také reaktívne, že poškodzujú rôzne dôležité makromolekuly – tuky, proteíny, ale aj DNA. Časť kyslíka, ktorý vdýchneme, sa v našich bunkách premieňa na nebezpečné voľné radikály.

Vek si však nepredĺžime tým, že prestaneme dýchať. Podobne iná skupina vedcov skúma tzv. teloméry – konce chromozómov, ktoré sa pri každom delení bunky postupne skracujú, až sú príliš krátke a chromozómy sa rozpadnú a bunka odumiera, resp. sa už nemôže deliť ďalej. Zabrániť bunkám v delení však opäť nie je riešením. Existuje enzým, ktorý teloméry obnovuje a je dôležitý ako pri kmeňových bunkách, tak aj pri nádorových bunkách. Výskum v tejto oblasti rapídne napreduje.

Zaujímavé poznatky prinieslo aj skúmanie potkanov. V laboratóriách sa môžu dožiť dva až tri roky, v prírode väčšinou oveľa menej. Ale existuje jeden príbuzný druh, tzv. krtkopotkan, ktorý žije aj viac ako 20 rokov. Vedci zistili, že má oveľa pomalší metabolizmus a v bunkách bielkovinu, ktorá bráni deleniu buniek. Ale až vtedy, keď už je buniek dosť. Tieto potkany netrpia ani so starnutím spojenými chorobami a ani rakovinou.

Autor je prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK.

Komentár vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU 1/2013.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.