Toto sú niektoré zo záverov analýzy v rámci projektu TwinEntrepreneurs, ktorý realizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency v spolupráci s Vienna Business Agency. Projekt by mal pomôcť zlepšiť zručnosti a schopnosti start-upistov na dvanástich bezplatných workshopoch v Bratislave a vo Viedni. Podnikatelia sa na nich dozvedia, ako robiť marketing efektívne a s malým rozpočtom, a  získajú spätnú väzbu od mentorov, ale aj od kolegov – podnikateľov zo Slovenska a Rakúska.

Čo je najväčším problémom start-upov na Slovensku a prečo sa len málo inovatívnych nápadov presadí v zahraničí? To bola otázka, na ktorú sme hľadali odpoveď.

Marcel Rebroš

generálny riaditeľ Cisco Slovensko

Nedostatok skúseností a peňazí

Mnohé start-upy sa sústreďujú na vymýšľanie a zdoko-naľovanie už vymysleného. V tom, samozrejme, nemôžu konkurovať veľkým firmám a z toho vyplýva aj ťažšie globálne uplatnenie, keďže konkurencia je priveľká. Iba tie start-upy, ktoré vedia predvídať vývoj, dokážu byť úspešné. Príkladom môže byť česká spoločnosť CognitiveSecurity, ktorú Cisco vlani kúpilo. Menšia firma s 28 zamestnancami sa sústredila na oblasť, ktorá má budúcnosť, a prišla s unikátnym cloudovým bezpečnostným riešením. Svet smeruje k internetu všetkého, k stavu, kde budú prepojení ľudia, veci, dáta a procesy, a práve pri jeho uvádzaní do života sa môžu uplatniť aj slovenské začínajúce firmy. Dôležité je blízke prepojenie biznisu so školami tak, aby sa mladí ľudia k reálnym problémom dostali už počas štúdia.

Roman Knap

generálny riaditeľ SAP Slovensko

Nedostatok skúseností a peňazí

Slovenské start-upy určite nemajú problém s nápadmi. Naopak, je tu veľa dobrých, inovatívnych projektov, ktoré však narážajú nielen na obligátny nedostatok financií či silnú konkurenciu, ale niekedy zlyhávajú aj pri vlastnej prezentácii. Nie je jednoduché zaujať potenciálnych investorov či partnerov, preto by som do vlastného start-upového projektu zakomponoval aj stratégiu, ako svoj vynikajúci nápad, ľudovo povedané, predať. Dnes už mnohé významné spoločnosti ponúkajú v rámci programov podpory začínajúcich firiem aj možnosť využiť napríklad konzultácie svojich marketingových špecialistov či prezentácie na medzinárodných konferenciách a výstavách. To je asi najrýchlejšia cesta, ako sa dostať do povedomia významných trhových hráčov či venture fondov v zahraničí.

Ján Solík

predseda Združenia mladých podnikateľov

Nedostatok skúseností a peňazí
Zdroj: Mano Strauch [email protected]

Mladý podnikateľ má jeden vážny hendikep – nedostatok skúseností. Dokazuje to aj náš prieskum, v ktorom sme sa na problémy pýtali ľudí, ktorí ešte len idú podnikať. Pre začínajúcich podnikateľov to bol problém číslo jeden. Na druhom mieste je to, ako marketingovo uviesť svoj produkt na trh. My si nemyslíme, že práve nedostatok peňazí je ten najväčší problém, tie boli až treťoradým problémom. Podnikanie dokážu mladí ľudia rozbehnúť aj s 5 000 eurami. Preto by štát mal urobiť všetko pre to, aby mikropôžičky boli viac dostupné a dali sa vybaviť bez súčasnej zložitej byrokracie a schvaľovania. Ak ide o začínajúceho podnikateľa, určite sa mu zíde aj poradenstvo alebo pomoc mentora. Teda nepriama pomoc s čo najmenším množstvom byrokracie. Vtedy ju využijú tí, ktorí majú dobré nápady a sú dostatočne draví, a nie tí, ktorí chcú využiť najmä štátnu pomoc.