Tesne pred Vianocami minulého roka Európska únia prišla s „darčekom“ 67 miliónov eur pre vybrané európske organizácie. Síce si na peniaze budú podniky musieť ešte rok počkať, no na zapojenie sa do súťaže v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa II (Intelligent Energy Europe – IEE II) zameraného na podporu projektov v oblasti energetickej efektívnosti, nových a obnoviteľných zdrojov energie, na energiu v doprave a integračné aktivity majú už menej ako mesiac.

Korene

Súčasná, ako aj minulá výzva programu IEE II (2007 – 2013) sa opiera o novú stratégiu EÚ 2020 s troma piliermi (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast ekonomiky), najmä o udržateľný rast s cieľmi 20-20-20. To znamená dvadsaťpercentné zníženie emisií CO2 v porovnaní s rokom 1990, nárast podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny na dvadsať percent a zároveň zníženie spotreby energie o dvadsať percent.

Hoci stratégia bola definovaná na najbližšie desaťročie len pred dvoma rokmi, už teraz je zrejmé, že pri súčasnom trende sa nepodarí znížiť spotrebu energie o stanovených 20 percent. Jednotlivé štáty majú svoje vlastné, voči spoločným mierne odlišné ciele, v rámci udržateľného rastu sú hodnoty pre Slovensko 13-14-1,65. Pre oblasť dopravy – pod názvom Steer – je z balíka 67 miliónov určených 12,5 milióna eur (najviac, až 27 miliónov, sa investuje do integračných aktivít, v rámci nich však napríklad aj na podporu obstarania „čistých“ vozidiel pre verejné úrady).

Úradníci zadefinovali dve kľúčové aktivity: energeticky efektívna doprava a čisté a energeticky efektívne vozidlá a v rámci nich je vymenovaných niekoľko priorít. Zameranie podpory dopravného odvetvia sa opiera najmä o plán jednotného európskeho dopravného priestoru z marca 2011 s víziou zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 60 percent do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990, plán mestskej mobility a ďalšie.

Projekty by mali stavať na vyskúšaných technológiách, odstraňovať netechnologické trhové bariéry, dosiahnuť zmeny v správaní, aplikovať dostupné znalosti a prispieť k šíreniu a používaniu osvedčených stratégií a technológií. Aktivity sa môžu týkať osobnej aj nákladnej prepravy. Avšak akcie zamerané na presun nákladných tokov z cesty na železnicu, vodné cesty, krátku námornú prepravu, ktoré podporuje program Marco Polo, nebudú financované v rámci IEE.

Naučte sa bicyklovať

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa