Výskumné agentúry v SR
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Veľkosť anketárskej sietePodiel kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu (%)Podiel voľnopredajných a exkluzívnych prieskumov (%)
201620152016/15
1.TNS Slovakia, s.r.o., Bratislava4 8755 887-17,2nnn
2.GfK Slovakia, s.r.o., Bratislava4 7204 4476,11 000 anketárov, 1 500 panel domácností, 24 000 online panelnn
3.IPSOS, s.r.o., Bratislava2 1571 91912,4700 anketárov a regrutantov78/226/98
4.2muse, s.r.o., Bratislava1 5901 5631,72 call centrá, 300 anketárov a zároveň regrutantov75/255/95
5.Median SK, s.r.o., Bratislava918981-6,5nnn
6.ACRC, s.r.o., Bratislava556626-11,2nnn
7.Focus, s.r.o., Bratislava480642-25,2nnn
8.AKO, s.r.o., Bratislava143398-64,1nnn
9.KMG international, s.r.o., Bratislava76143-47,0nnn
10.MB Brand Management, s.r.o., Bratislava665519,6292 anketárov, 124 mystery shopperov64/365/95
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses