Aktíva, vlastný kapitál, rentabilita kapitálu a aktív, základné imanie
Total Assets, Equity, Return on Equity and Return on Assets, Share Capital
PoisťovňaCelkové aktíva (tis. eur)Zmena (%)Rentabilita aktív1 (%)Vlastné imanie (tis. eur)Zmena (%)Rentabilita kapitálu 2 (%)Základné imanie 3 (tis. eur)
Insurance companyTotal assetsChg (%)ROA 1 (%)Equity (EUR ’000)Chg (%)ROE 2 (%)Share capital 3
201520142015/20142015201520142015/2014201520142015
1.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.2 272 6312 301 547-1,262,17414 057451 435-8,2811,0015,00194 803
2.Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG1 186 3451 239 302-4,272,44301 044307 342-2,059,6513,3349 791
3.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.576 161550 5764,652,23103 34391 86912,4913,6910,0225 000
4.NN Životná poisťovňa, a.s.525 151516 6051,650,7767 89765 5923,516,0811,8025 524
5.Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG366 323316 88115,602,3944 30541 0317,9819,8820,057 011
6.ČSOB Poisťovňa, a.s.339 267342 956-1,082,2758 60462 051-5,5612,4817,8627 816
7.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG325 856321 4321,382,1953 19951 4593,3813,7615,0513 944
8.Uniqa poisťovňa, a.s.274 741259 8655,721,2744 52641 9696,098,068,3413 574
9.Wüstenrot poisťovňa, a.s.163 826156 1534,912,6127 75725 5878,4816,2910,7912 419
10.Union poisťovňa, a.s.138 610133 5003,831,3635 71633 7375,875,4910,2425 000
11.Aegon Životná poisťovňa, a.s.109 02296 06413,491,6323 91822 1657,917,557,1617 200
12.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.34 18529 03217,757,9113 52213 3411,3618,7520,319 296
13.Poštová poisťovňa, a.s.28 19425 07312,456,3915 15714 8342,1811,4710,5011 560
Hrubé náklady na poistné plnenia a čistá škodovosť v životnom poistení
Gross Claims Incurred and Net Loss Ratio in Life Insurance
PoisťovňaNáklady na poistné plnenia 1 (tis. eur)Zmena (%)Čistá škodovosť 2 (%)
Insurance companyGross claims incurred 1 (EUR ’000)Change (%)Net loss ratio 2 (%)
201520142015/ 20142015
1.Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG205 066202 9301,192,7
2.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.125 737119 2525,463,1
3.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG103 61499 2684,491,6
4.NN Životná poisťovňa, a.s.50 05954 345-7,975,3
5.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.49 06255 131-11,076,1
6.ČSOB Poisťovňa, a.s.43 76643 2311,247,4
7.Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG30 28534 554-12,429,7
8.Wüstenrot poisťovňa, a.s.15 28814 0708,735,1
9.Aegon Životná poisťovňa, a.s.13 60011 66116,624,2
10.AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka11 60011 985-3,218,9
11.Uniqa poisťovňa, a.s.10 28114 394-28,653,1
12.Union poisťovňa, a.s.7 3357 864-6,771,1
13.Poisťovňa Poštovej banky, a.s.1 7661 28537,414,8
14.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.58542836,719,1
15.Metlife Europe, pobočkan66 134n60,1
1 Vyplatené poistné náhrady vrátane zmeny stavu rezervy na poistné plnenia brutto (Claims paid including change in gross reserves on claims incurred) 2 Vyjadruje, akú časť poistného pohltia výplaty poistných náhrad (Net claims incurred to net premium earned ratio) n – údaj nie je k dispozícii (not available)
Rezervy v životnom poistení
Reserves in Life Insurance
PoisťovňaČisté technické rezervy 1 (tis. eur)Ostatné rezervy 2 (tis. eur)
Insurance companyNet technical reserves 1 (EUR ‘000)Other reserves 2 (EUR ‘000)
2015201420152014
1.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.1 082 2441 029 846196 667236 174
2.Kooperativa, a.s., VIG417 812439 83450 21346 020
3.NN Životná poisťovňa, a.s.222 657217 180224 819220 696
4.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.174 855168 929142 799144 543
5.ČSOB Poisťovňa, a.s.112 670127 954114 84695 578
6.Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG199 353159 879109 219100 874
7.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG115 184116 05756 87452 883
8.Uniqa poisťovňa, a.s.79 88177 43000
9.Wüstenrot poisťovňa, a.s.80 84475 9992095320 019
10.Union poisťovňa, a.s.61 58660 4107 3436 852
11.AXA Životní pojišťovna, a.s., pobočka8 8548 557122 375109 868
12.Aegon životná poisťovňa, a.s.9 9298 10770 12361 039
13.Poštová poisťovňa, a.s.9 8297 631406317
14.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.1 0471 02200
1 Rezervy znížené o podiel zaisťovateľov (Excluding share of reinsurers) 2 Vyjadrujú výšku finančných umiestnení v mene poistených z investičného životného poistenia a investičných zmlúv (Reserves from unit-linked and liabilities from investment policies)
Hrubé náklady na poistné plnenia a čistá škodovosť v neživote
Gross Claims Incurred and Net Loss Ratio in Non-Life Insurance
PoisťovňaNáklady na poistné plnenia 1 (tis. eur)Zmena (%)Čistá škodovosť 2 (%)
Insurance companyGross claims incurred 1 (EUR ’000)Change (%)Net loss ratio 2 (%)
201520142015/ 201420152014
1.Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG155 085140 23510,5953,1756,20
2.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.146 973132 98810,5238,6248,00
3.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.47 29242 82710,4343,8875,90
4.Uniqa poisťovňa, a.s.41 37639 4224,9649,1250,50
5.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG39 78734 85714,1453,1754,20
6.Union poisťovňa, a.s.14 17312 65412,0041,0247,70
7.Wüstenrot poisťovňa, a.s.9 8659 905-0,4045,1147,20
8.ČSOB Poisťovňa, a.s.9 4759 1014,1133,179,80
10.HDI Versicherung AG, pobočka4 312966346,3812,9121,60
11.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.4 1863 61615,7622,1630,20
12.AIG Europe Ltd., pobočka1 1871 1285,239,1719,20
13.D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka6976832,0526,1915,90
14.Poštová poisťovňa, a.s.105174-39,6617,64
1 Vyplatené poistné náhrady vrátane zmeny stavu rezervy na poistné plnenia brutto (Claims paid including change in gross reserves on claims incurred) 2 Vyjadruje, akú časť poistného pohltia výplaty poistných náhrad (Net claims incurred to net premium earned ratio) n – údaj nie je k dispozícii (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses
Hrubé a čisté technické rezervy v neživotnom poistení
Gross and Net Technical Reserves in Non-Life Insurance
PoisťovňaHrubé technické rezervy 1 (tis. eur)Podiel čistých rezerv 2 (%)
Insurance companyGross technical reserves 1 (EUR ’000)Net reserves on gross reserves 2 (%)
2015201420152014
1.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.340 555349 34985,889,4
2.Kooperativa, a.s., VIG257 322286 25650,956,6
3.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.103 83099 04754,752,9
4.Uniqa poisťovňa, a.s.62 12855 57850,549,1
5.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG60 60865 20554,653,6
6.Union poisťovňa, a.s.25 26224 55587,686,0
7.Wüstenrot poisťovňa, a.s.25 24525 06998,498,5
8.AIG Europe Ltd., pobočka11 9768 96376,286,1
9.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.11 32910 12295,695,2
10.HDI Versicherung AG, pobočka8 57912 50017,531,8
11.Mitsui Sumitomo AG, pobočka3 3974 36954,141,4
12.D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka2 2192 185100,0100,0
13.Poštová poisťovňa, a.s.85184147,246,3
14.ČSOB Poisťovňa, a.s.n39 156n99,2
Pozn.: Rezervy v neživotnom poistení obsahujú rezervy na poistné budúcich období, ktoré bolo predpísané v danom roku, ale vzťahuje sa k nasledujúcim obdobiam. Zároveň ich tvoria rezervy na náklady spojené s likvidáciou poistných udalostí, ktoré boli v danom roku nahlásené, ale neboli ešte vybavené, prípadne udalostí, ktoré v danom roku vznikli, ale neboli ešte nahlásené
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses
Hrubé predpísané poistné v životnom poistení
Gross Premium Written in Life Insurance
PoisťovňaPredpísané poistné 1 (tis. eur)Zmena (%)Trhový podiel (%)Štruktúra predpísaného poistného ((2015, tis. eur) 1Investičné zmluvy (tis. eur)
úmrtiekapitálovédôchodkovéunit-linkedpripoistenia
Insurance companyPremium written 1 (EUR ’000)Change (%)Market share (%)Composition of premium written (2015, EUR ’000) 1Investment policies (EUR ’000)
201520142015/1420152014deathcapitalpensionunit-linkedsuppl.20152014
1.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.247 498253 190-2,2521,1320,8015 729127 7605 74445 05753 20845 68950 200
2.Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG201 821222 560-9,3217,2318,29613174 0903 1597 94616 01300
3.MetLife Europe Ltd.118 000115 7741,9210,079,51nnnnnn4 093
4.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG110 914112 439-1,369,479,2491191 57554613 8973 98500
5.Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG86 80480 6327,667,416,6310 25031 04742 5752 93200
6.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.83 98478 3317,227,176,446 89026 34721127 57722 95900
7.NN Životná poisťovňa, a.s.75 56075 951-0,516,456,241 44416 2382232 95324 90302 963
8.AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka48 86852 908-7,644,174,3503 058045 8100117 984105 710
9.ČSOB Poisťovňa, a.s.51 63552 608-1,854,404,32nnnnnn540
10.Aegon Životná poisťovňa, a.s.45 17642 0927,333,853,46854878023 51319 93100
11.Wüstenrot poisťovňa, a.s.37 36238 279-2,403,193,157579 858425 1391 60400
12.Uniqa poisťovňa, a.s.32 61332 0821,662,782,644 58613 5437578 2675 46055 77353 569
13.Union poisťovňa, a.s.11 0799 76113,500,940,80114 9021 5712 6491 94700
14.Poštová poisťovňa, a.s.10 6649 65710,430,910,795 540955247913 354223232
15.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.7 0966 21414,190,600,517 096000000
Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení
Gross Premium Written in Non-Life Insurance
PoisťovňaPredpísané poistné 1 (tis. eur)Zmena (%)Trhový podiel (%)Hlavné položky predpísaného poistného (2015, tis. eur)
úrazovéPZPdopr. prost.majetokzaistenieostatné
Insurance companyPremium written 1ChangeMarket shareKey items of premium written (2015, EUR ‘000)
201520142015/1420152014casulatyMTPLvehiclespropertyreinsuranceother
1.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.341 736333 1182,5934,2234,538 52662 97194 319106 2159 93159 774
2.Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG254 245255 111-0,3425,4626,443 90696 70466 95748 73818 83119 109
3.Generali Slovensko poisťovňa, a.s.110 28695 66915,2811,049,913 20628 88630 44026 6933 58217 479
4.Uniqa poisťovňa, a.s.82 49680 6412,308,268,362 33320 34728 87623 2891 4996 152
5.Komunálna poisťovňa, a.s., VIG70 19664 4019,007,036,6772334 40723 1478 4131 5171 989
6.Union poisťovňa, a.s.33 80931 1858,423,383,232 6046 1423 8495 8172 20213 195
7.ČSOB Poisťovňa, a.s.29 82428 1695,882,982,92nnnnnn
8.Wüstenrot poisťovňa, a.s.22 54022 0922,032,252,291 0079 9495 6172 1511673 649
9.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.17 33016 7243,621,731,737 798001 8701 3286 334
10.AXA pojišťovna a.s., pobočka10 64010 838-1,831,061,12996 8621 4701 7780431
11.AIG Europe Ltd., pobočka10 19112 260-16,881,021,27979004 21005 002
12.HDI Versicherung AG, pobočka7 6207 4562,200,760,776003 0971 3463 171
13.Mitsui Sumitomo Insurance (Europe), pobočka3 4543 12510,530,340,320002 45201 002
14.D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka2 8482 6437,760,280,27000002 848
15.Poštová poisťovňa, a.s.1 1651 1481,480,110,12109006460410
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa