Farmaceutickí výrobcovia na Slovensku
Pharmaceutical Producers in Slovakia
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Export/tržby (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
CompanySales revenue 1 (EUR ’000)Change (%)Exports/sales (%)Value added (EUR ’000)Change (%)After-tax profit (EUR ’000)Average number of employees
201520142015/142015201420152015/142015201420152014
1.Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec57 10269 690-18,119,918,718 548-30,0-1 1716 621632724
2.Biotika, a.s., Slovenská Ľupča38 38935 0269,687,884,115 33219,34 2633 445423424
3.HBM Pharma, s.r.o., Martin23 43624 868-5,879,488,811 1124,01 4221 095303308
4.Imuna Pharm, a.s., Šarišské Michaľany19 31117 53410,115,726,2666-75,7-2 1455157159
5.Innopharma, s.r.o., Dunajská Streda12 87512 7960,698,798,81 96010,813543410899
6.Unimed Pharma, s.r.o., Bratislava12 11911 1159,0n81,37 0276,12 9892 691n54
7.Generica, s.r.o., Piešťany5 5085 1666,6nn1 125-2,495804845
8.Panacea, s.r.o., Žilina4 4112 98247,9nn1 30968,45121534035
9.VULM SK, s.r.o., Bratislava3 79810 827-64,9nn973-80,1-5027786572
10.Galvex, s.r.o., Banská Bystrica3 7563 4189,9nn2 3184,97876663633
11.G.V. Pharma, a.s., Hlohovec3 2851 69693,7nn1 796140,71 2892 2433535
12.Pharmagal, s.r.o., Nitra2 9102 6958,0nn1 136-12,11383184138
13.Medicproduct, a.s., Lipany2 7152 36115,0nn1 46227,4-91805254
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses