Aktíva a ich štruktúra
Banka Celkové aktíva 2015 (tis. €) Celkové aktíva 2014 (tis. €) Úvery ako % z aktív 2015 Cenné papiere ako % z aktív 2015 Úložky v NBS ako % z aktív 2015 Úložky v bankách ako % z aktív 2015 Inv. majetok ako % z aktív 2015
Banky a pobočky zahraničných bánk
1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 13 951 065 12 942 585 67,48 26,82 0,01 0,87 1,45
2 Všeobecná úverová banka, a.s. 11 919 662 11 017 708 68,94 21,75 0,01 6,29 1,28
3 Tatra banka, a.s. 10 997 142 9 664 296 70,49 18,35 7,34 1,14 0,79
4 Československá obchodná banka, a.s. 6 737 042 5 986 589 66,19 28,07 0,14 0,65 0,87
5 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. 5 121 860 4 537 030 71,99 9,06 0,09 14,31 0,69
6 Poštová banka, a.s. 1 4 117 186 4 074 078 44,08 38,45 5,68 8,67 0,65
7 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2 719 774 2 639 959 74,34 21,34 0,70 0,83 1,95
8 Prima banka Slovensko, a.s. 2 036 851 1 912 245 73,18 14,90 0,16 6,31 0,67
9 Sberbank Slovensko, a.s. 1 840 579 2 023 194 72,38 12,63 8,70 2,26 1,16
10 OTP Banka Slovensko, a.s. 1 435 115 1 466 816 79,76 6 0,36 9,14 1,99
11 J&T Banka, a.s., pobočka 1 292 676 1 125 871
12 Komerční banka, a.s., pobočka 706 817 884 305 75,26 0 24,36 0,02
13 Privatbanka, a.s. 595 266 645 397 41,73 51,06 4,72 1,64 0,20
14 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 390 921 383 116 55,61 40 1,10 0,50 2,29
15 Commerzbank AG, pobočka 259 317 139 898 39,60 26,99 33,13 0,01
16 ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 254 395 236 994 66,22 27,18 0,02 5,93 0,44
17 Oberbank AG, pobočka 180 797 164 163 92,74 0 5,81 0,36 0,35
18 Fio banka, a.s., pobočka 102 909 47 044 8,25 5,06 0,66 84,84 0
19 BKS Bank AG, pobočka 57 812 60 871
20 Banco Cofidis, S.A., pobočka 11 837 13 179 0 5,63 0,12
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 570 382 564 109 60,38 13,07 11,75 12,38 1,44
Eximbanka SR 359 452 424 055 48,43 4,57 0,01 41,95 1,40
Výsledky bánk v tejto tabuľke vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Vlastný kapitál, základné imanie, rentabilita kapitálu a kapitálová primeranosť
Banka Vlastný kapitál 2015 (tis. €) Vlastný kapitál 2014 (tis. €) Rentabi- lita kapitálu 2015 (%) Rentabi- lita kapitálu 2014 (%) Zákl. imanie 2015 (tis. €) Primera- nosť vl. zdrojov 2015 (%) Primera- nosť vl. zdrojov 2014 (%)
Banky so sídlom v SR
1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 507 764 1 273 298 14,46 14,47 212 000 21,80 19,90
2 Všeobecná úverová banka, a.s. 1 321 120 1 285 846 9,96 8,67 430 819 16,30 16,10
3 Tatra banka, a.s. 950 030 955 656 12,12 10,60 64 020 18,50 19,50
4 Československá obchodná banka, a.s. 672 170 648 993 11,05 9,50 248 004 15,10 17,10
5 Poštová banka, a.s. 586 892 549 646 9,45 8,08 366 305 17,30 15,60
6 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 240 150 240 580 9,46 9,13 66 500 12,80 13,10
7 Sberbank Slovensko, a.s. 193 437 218 007 -8,89 5,52 65 743 17,80 13,50
8 Prima banka Slovensko, a.s. 134 131 124 865 4,01 0,50 111 163 13,70 14,40
9 OTP Banka Slovensko, a.s. 113 821 108 075 2,73 -0,45 88 539 13,40 13,70
10 Privatbanka, a.s. 59 040 54 538 9,60 9,99 25 121 13,40 11,80
11 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 458 40 561 3,69 2,89 16 597 18,70 19,70
12 ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 28 222 28 367 7,06 6,98 23 900 18,50 19,80
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 295 540 293 113 1,04 0,65 130 000 54,60 49,90
Pobočky zahraničných bánk v tomto prehľade nefigurujú, opierajú sa o kapitálové vybavenie celej banky
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Úvery a iné pohľadávky voči klientom
Banka Pohľadávky voči klientom 2015 (tis. €) 1 Pohľadávky voči klientom 2014 (tis. €) 1 Podiel zlyhaných 2015 (%) 1 Podiel zlyhaných 2014 (%) 1 Pohľad. voči klientom ako % z aktív 2015 Trhový podiel 2015 (%) 1 Podiel retailu 2015 (%) 2
Banky a pobočky zahraničných bánk
1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 9 414 716 8 142 383 2,55 3,30 67,48 21,25 70,22
2 Všeobecná úverová banka, a.s. 8 217 048 7 510 934 1,64 1,55 68,94 18,54 57,87
3 Tatra banka, a.s. 7 751 892 7 048 445 1,79 2,21 70,49 17,49 46,60
4 Československá obchodná banka, a.s. 4 458 947 3 774 391 1,72 2,56 66,19 10,06 55,04
5 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 3 687 058 3 215 195 2,24 3,18 71,99 8,32 36,38
6 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2 021 771 1 935 921 2,28 2,25 74,34 4,56 90,32
7 Poštová banka, a.s. 1 814 838 2 003 987 44,08 4,10 33,66
8 Prima banka Slovensko, a.s. 1 490 656 1 300 996 73,18 3,36 61,98
9 Sberbank Slovensko, a.s. 1 332 207 1 584 757 6,06 5,78 72,38 3,01 48,55
10 OTP Banka Slovensko, a.s. 1 144 606 1 093 741 5,19 5,74 79,76 2,58 57,55
11 Komerční banka, a.s., pobočka 531 952 501 741 1,13 0,51 75,26 1,20 0,01
12 Privatbanka, a.s. 248 417 216 095 2,44 1,11 41,73 0,56 8,05
13 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 217 380 199 577 3,19 3,56 55,61 0,49 79,69
14 ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 168 464 159 626 4,05 1,34 66,22 0,38 74,30
15 Oberbank AG, pobočka 167 672 151 239 92,74 0,38 32,04
16 Commerzbank AG, pobočka 102 681 28 379 0 39,60 0,23
17 Fio banka, a.s., pobočka 8 492 5 150 0 0 8,25 0,02 9,49
Banco Cofidis S.A., pobočka n 12 180 7,83 72,79
J & T Banka, pobočka n 650 409
The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka 1 n 13 975 0
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 344 409 342 568 5,10 5,81 60,38 0,78 0
Eximbanka SR 174 081 214 544 16,21 10,11 48,43 0,39
1 Podľa hrubej hodnoty úverov zníženej o vytvorené opravné položky ; 2 Podľa úverov brutto
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND Analyses

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa