Výsledky privátneho bankovníctva
Results of Private Banking
BankaAktíva v správe (mil. eur) 1Z toho klienti s aktívami od 300-tisíc eurAktíva v správe (mil. eur) 1Zmena (%)Počet klientovS majetkom nad 300-tisíc eurPočet klientovZmena (%)Hranica pre vstup (v tis. EUR)
BankAUM (mil. eur) 1Clients over 300-thousand EURAUM (mil. eur) 1Change (%)Number of clientsClients over 300-thousand EURNumber of clientsChange (%)Minimum assets for private banking (ths. EUR)
201520142015/142014/13201520142015/1420152014
1.Tatra banka2 070n1 80414,75,83 060n3 0600400400
2. J&T Banka 1 558 n n 4 199 n n n 300
3.Privatbanka898n78714,13,82 242n2 00811,65050
4.ČSOB894n8287,95,52 102n2 0522,4200200
5.VÚB Banka6896896574,98,9551556-0,9250300
6.Erste Private Banking SLSP6665605841415,21 5291 4287,1200200
7.UniCredit Bank50950941024,17,3109091718,9400400
Banque Privée Edmond de Rothschild Europenn200nn61-3 0003 000
n – nedostupný údaj (available) 1 VÚB uvádza len aktíva klientov s majetkom od 300-tisíc eur (VÚB only reports clients with over 300 thousand euro)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND Analyses
Rozloženie aktív
Asset Diversification
BankaPriemerný vklad klienta (tis. eur)Aktíva v správe spolu (mil. eur)Z toho: v mandátnej správe/riadené portfólium (%)Zvyšok (%)Objem aktív 3. strán presahuje 20 %Presahuje 50 %Ponuka vlastných korporátnych dlhopisovPonuka fyzického zlataPoplatky – za každý produktPravidelný za správuObjemovo významné produkty
BankAverage deposit (EUR ths)AUM (EUR mln)Managed portfolios (%)Rest (%)Assets of 3rd parties over 20 %Over 50 %Own corporate bondsPhysical goldFees for each productManagement feeImportant products
1.VÚB Banka1 2506890100ánonieánoánoánoánoštátne dlhopisy
2.Tatra banka6762 070793ánonieánoánonieánon
3.UniCredit Bank4675090100ánoánoánoánoánoniepodielové fondy tretích strán
4.Erste Private Banking SLSP4366661486ánonieánoánoánoánopodielove fondy a CP SLSP, Erste
5.ČSOB425894199Nienieánoánoinvestičné produktyniepodielové listy, dlhopisy
6.Privatbanka4018981684ánoánoánonieánoáno (mandátna správa)korporátne dlhopisy
7.J&T Banka3711 558nnnnánoánoánonien
Banque Privée Edmond de Rothschild Europen9010ánoánonieánoánoáno (riadené portfóliá)n
n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND
Počet privátnych bankárov
Number of private bankers
Banka / Bank20152014
Tatra banka4038
J&T Banka38n
ČSOB2525
Privatbanka2222
Erste Private Banking SLSP1919
VÚB Bankan14
Banque Privée Edmond de Rothschild Europen2
UniCredit Banknn
n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND