Výsledky finančných sprostredkovateľov (2015)
Results of Financial Intermediaries (2015)
SpoločnosťTržby (tis. eur)Počet PFAPočet uzatvorených zmlúv životného poisteniaPočet uzatvorených zmlúv neživotného poisteniaInvestovanie pravidelné aj jednorazové (počet zmlúv)stavebné sporenie - počet zmlúv
CompanyRevenues (EUR ´000)Number of Financial AgentsLife insurance contractsNon-Life contractsInvestment contractsConstruction Savings – Contracts
OVB Allfinanz Slovensko 37 1256 14334 29259 0343 6797 339
Partners Group SK24 45090320 97113 46221 259802
Fincentrum18 3001 00311 71425 3275 471285
Winners Group (celá skupina)9 2061 1088 05610 1102 86615
Universal  maklérsky dom 8 1185906 355131 53352964
Insia SK7 6353061 73979 015n166
Finportal6 6487524 61221 6821 559323
Broker Consulting4 6153153 12311 9771 575275
Sophistic Pro Finance1 062621 0882 914398164
Allianz (sprostredkovanie hypoték)n48nnnn
E&S Investments Slovakian408nn2 813n
Hypotéky a iné úvery na bývanie (počet zmlúv)Hypotéky a iné úvery na bývanie (tis. eur)Ostatné úvery (počet zmlúv)Ostatné úvery (tis. eur)DDS (počet zmlúv)DSS (počet zmlúv)
Mortgages – ContractsMortgages (tis. eur)Other Loans – ContractsOther Loans (EUR ths)Supplementary Pension Savings – ContractsSecond Pillar – Contracts
OVB Allfinanz Slovensko 10 255491 009nn2 18918 258
Partners Group SK3 931231 4525467 9507037 725
Fincentrum9 163620 0002 76148 9005433 219
Winners Group (celá skupina)75536 2293883 1861097 136
Universal  maklérsky dom 1 09237 674351 295262279
Insia SK75140 930681 238322n
Finportal3 495210 5851 03513 431495556
Broker Consulting2 152157 5888108 890137676
Sophistic Pro Finance58630 3062483 4771361 025
Allianz (sprostredkovanie hypoték)27911 000nnnn
E&S Investments Slovakia17984nnnn
Pozn: Insia SK má v kategórii stavebné sporenie údaje za kategóriu sporiace účty aj stavebné sporenie n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies