Aktíva v správe dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku
Managed Assets and Clients of Pension Asset Management Companies in Slovakia
SpoločnosťAktíva v správe (tis. eur)Zmena (%)Počet klientovZmena (%)
CompanyAssets under management (EUR ’000)Change (%)Number of clientsChange (%)
20152014201320122015201420132012
1.Allianz 2 028 5032 086 9071 869 8101 766 885-2,8451 086461 675457 482460 351-2,3
2.Axa1 634 0551 666 0861 498 3041 446 277-1,9327 320359 314359 303372 360-8,9
3.VÚB Generali1 033 225980 592865 382807 5545,4224 881224 151215 601209 2840,3
4.NN 1678 128687 851624 051599 560-1,4135 373148 468146 191145 766-8,8
5.Aegon589 030620 976565 274551 992-5,1153 583176 895178 730192 821-13,2
6.DSS Poštovej banky346 748360 869316 422304 448-3,993 416102 77398 56794 372-9,1
Celkovo6 309 6896 403 2815 739 2435 476 716-1,51 385 6591 473 2761 455 8741 474 954-5,9
SpoločnosťHospodársky výsledok po zdanení (tis. eur)Zmena (%)Výnosy z poplatkov (tis. eur)Zmena (%)
CompanyAfter-tax profit (EUR ’000)Change (%)Revenues from fees (EUR ’000)Change (%)
20152014201320122015201420132012
1.Allianz3 9356 1983 6382 380-36,512 82615 44610 2439 746-17,0
2.VÚB Generali3 2244 6012 6122 434-29,97 0247 9045 2375 084-11,1
3.Aegon1 8642 5811 3622 682-27,83 5084 3902 7733 329-20,1
4.DSS Poštovej banky1 1401 441235-165-20,93 0263 5381 8732 022-14,5
5.Axa8704 307176-2 091-98,710 17212 5478 4317 794-18,9
6.NN1555298-1 31128786,24 1224 0803 1263 6481,0
Celkovo11 58819 4266 7125 527-44,540 67847 90531 68331 623-15,1
1 Do 23.5. 2015 pôsobila celá skupina pod názvom ING
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses
Zhodnotenia jednotlivých fondov DSS (%, k 31. 12. 2015)
Secondary Pillar Fund Performance
1Y2Y3Y5Yod založenia p.a. / lifetime average
Dlhopisové fondy / Bond Funds
VÚB Generali1,535,327,4313,42,69
Allianz0,43,784,417,82,15
Axa-0,293,043,987,622,09
NN0,281,532,16,262,11
Aegon0,843,734,729,232,45
DSS PABK1,867,59,1614,012,81
Zmiešané fondy / Mixed Funds
VÚB Generali3,6914,318,4825,552,98
Allianznnnnn
Axannnnn
NN2,018,2310,7216,192,07
Aegonnnnnn
DSS PABK1,669,1712,0718,582,14
Akciové fondy / Share Funds
VÚB Generali3,9214,6520,9728,183,01
Allianz2,5213,6418,5623,632,63
Axa3,2412,1216,4120,742,32
NN2,6312,5816,1221,622,31
Aegon411,8714,2319,591,96
DSS PABK0,559,1613,1819,742,11
Indexové fondy / Index Funds
VÚB Generali7,7825,5444,97n11,2
Allianznnnn
Axa7,9626,449,2n12,7
NN5,599,0929,06n11,29
Aegon7,9926,647,98n12,12
DSS PABK6,4912,3229,85n9,68
n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ / SOURCE: VÚB Generali
Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku
Supplementary Pension Managers in Slovakia
Majetok v správe (tis. eur)Zmena (%)Počet klientovZmena (%)Výnosy z poplatkov (tis. eur)Čistý zisk správcu (tis. eur)Zmena (%)Zhodnotenie v najväčšom fonde 1 (% p.a.)
Assets under management (EUR ’000)Change (%)Number of clientsChange (%)Revenues from fees (EUR ’000)Net profit of manager (EUR ’000)Change (%)Appreciation in the biggest fund 1 (% p.a.)
201520142015/2014201520142015/201420152014201520142015/201420152014
1.NN Tatry-Sympatia592 117548 9247,9332 134312 6136,211 13110 4423 5062 58435,70,243,35
2.DDS Tatra banky474 799455 9054,1193 560194 761-0,67 7708 3037332 044-64,1-3,663,82
3.Stabilita273 653274 449-0,3306 815277 62710,55 6575 21183861935,4-4,444,23
4.Axa199 616188 5875,8121 397123 424-1,64 2954 4068708156,7-0,434,91
Celkovo1 540 1851 467 8654,9953 906908 4255,028 85328 3625 9476 062-1,9
1 Zverejnené údaje sa vzťahujú k objemovo najväčšiemu fondu spravovanému spoločnosťou (Presented figures refer to the largest fund managed by the company)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, spracovala TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses