Využijúc športovú terminológiu, súboj o víťaza bol veľmi tesný. Slovenská sporiteľňa uspela o jediný bod pred Tatra bankou. Ďalšie banky výraznejšie zaostali.

Členovia SPV hodnotili svoje skúsenosti anonymne, aj preto nebudú mať použité citácie autorov. Rozhodne však stoja za prečítanie: „Bodaj by aj štátna správa bola tam, kde je bankový sektor dnes v búraní bariér. Verím, že sú ešte možnosti, kam posunúť hlavne elektronické bankovníctvo a aplikácie pre nevidiacich a slabozrakých.“

Práve slabozrakí majú problém pri používaní bankomatov, čo potvrdzuje ďalší z respondentov: „Bankomaty nie sú hlasovo ozvučené. Ľudia so zrakovým hendikepom si nemôžu bez cudzej pomoci vybrať z nich peniaze. Výnimkou je Tatra banka, ktorá niektoré svoje bankomaty takýmto softvérom už osadila. Ďakujem jej za to.“

Kritika víťazom

Ani pozitívne hodnotené banky však neostali bez kritiky: „Osobne poznám istú pobočku Tatra banky, kde je veľmi zlé parkovanie a žiadne vyhradené ZŤP miesto. Vnútri v banke je to OK.“ Problémy sú aj v Slovenskej sporiteľni: „Všade sú veľké rady, dlho sa čaká a WC nie je zabezpečené, k bankomatom sú schody.“

Na pobočkách môžu byť problémom nízke, ale aj vysoké stolíky. „Nebýva priestor na zasunutie za stôl a z toho vzniká nekomfort pri podpisovaní,“ píše jeden z respondentov a na druhej strane dodáva, že nepohodlné je aj podpisovanie pri vysokom okienku či pulte, aké bývajú najčastejšie pri pokladni. Dôsledkom je, že „treba dávať podpis podľa podpisového vzoru na kolene“.

To potvrdzujú aj ďalší hlasujúci: „Pri pokladniach sa staršiemu občanovi aj vozičkárovi ťažšie podpisuje.“ Výnimkou nie je ani kombinácia viacerých problémov: „Bariérový vstup mi neumožnil vybaviť moju záležitosť. Klientovi sediacemu na invalidnom vozíku sa zle komunikuje s pracovníkmi vo väčšine bánk, pokiaľ sú pultíky a okienka umiestnené vysoko.“

Už tradičné sú výhrady voči umiestneniu bankomatov. „Stále je dosť veľa ťažko dostupných bankomatov. Buď sú vysoko, veľmi v rohu, zavadzajú aj primontované smetné koše. Alebo sú bankomaty zasunuté veľmi hlboko.“

Diskriminácia?

Ďalší z účastníkov ankety otvoril asi ešte vážnejšiu komplikáciu. „Veľký problém je už samotný fakt, že človek má invalidný dôchodok, čo ho radí do rizikovej skupiny, kde je väčší predpoklad zamietnutia úveru.“

Podobný problém spresnil aj ďalší respondent, keď konkretizoval, že banka sankcionuje stredný až vyšší vek či nízky príjem pri polovičnom úväzku. Takíto klienti majú spravidla vyššiu sadzbu pri pôžičke.

Na druhej strane, účastníci prieskumu chápu, že lepšiu ponuku si musia sami vybojovať. „To, že má človek hendikep, neznamená, že je hlúpy a hneď si od nich vezme prvú vec, čo mu ponúknu.“ 

Ako má vyzerať banka bez bariér

  • Vstup do pobočky je bez schodíkov, prípadne je vybudovaná nájazdová rampa.
  • Stolík je dostatočne vysoko, aby sa podeň dal prisunúť vozík.
  • Pultík je v primeranej výške, takže naň dosiahne aj vozičkár a môže sa bez problémov podpísať.
  • Bankomat má hlasové ovládanie pre nevidiacich.
  • Parkovacie miesto je dostatočne blízko a je vyhradené.
  • Schodík nebráni ani prístupu k bankomatu.
  • V prípade vybudovanej rampy musí mať vozičkár dostatok miesta aj na otočenie.
  • Klávesnica aj monitor bankomatu musia byť dostatočne nízko, aby na ne vozičkár videl.
  • Chýbať by nemala polička na položenie kabelky a priestor na odloženie barly.
  • Dôležitá je aj strieška nad bankomatom pre prípad nepriaznivého počasia.

PRAMEŇ: Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský paralympijský výbor