Mediálne agentúry v SR
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Pridaná hodnota (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
2018201720162018/17201820172018201720182017
1.Unimedia, s.r.o., Bratislava 258 18456 47450 2583,02 9092 5165 2444 8183839
2.MediaCom Bratislava, s.r.o., Bratislava25 24219 32919 79930,621641 1606782217
3.Wavemaker Slovakia, s.r.o., Bratislava 323 05625 60828 774-10,02104581 4961 7583129
4.Universal McCann Bratislava, s.r.o., Bratislava21 13924 58925 249-14,010105575152427
5.Media and Digital Services, a.s., Bratislava19 22618 94812 7061,52981821 2541 2012222
6.ZenithMedia, s.r.o., Bratislava 417 48319 40821 677-9,98546022 0731 8402728
7.Mindshare Slovakia, s.r.o., Bratislava15 56113 46011 44215,6701109769082219
8.OMD Slovakia, s.r.o., Bratislava15 53216 61517 225-6,545568438162625
9.Starmedia Co., s.r.o., Bratislava15 52514 21315 7539,21 1794282 7151 8463334
10.Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o., Bratislava 514 83413 77511 2007,7nnnn2928
11.Havas Media Slovakia, s.r.o., Bratislava 2, 612 2868 6686 33441,721521842140354
12.PHD, s.r.o., Bratislava6 1376 6312 468-7,4273931929576
13.Panmedia Western, s.r.o., Bratislava5 0295 3245 768-5,5581804976651010
14.METS Slovakia, s.r.o., Bratislava 32 6251 0051 100161,21165414663nn
15.Branding, s.r.o., Bratislava1 6261 2922 10725,956-13567-14800
16.Initiative, s.r.o., Bratislava 7832011000
17.Ideamedia, s.r.o., Bratislava4005041 022-20,515-1965611
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Časť tržieb agentúry Havas Media Slovakia je v tržbách Unimedie, 3 METS Slovakia je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Wavemaker Slovakia. Celkové tržby za rok 2018 dosiahli spolu 25,7 mil. eur, 4 Do 25. októbra 2018 ZenithOptimedia, s.r.o., Bratislava, 5 Údaje sú celú skupinu Dentsu, ktorej súčasťou sú agentúry Dentsu Aegis Network Slovakia, Carat Slovakia, Vizeum Slovakia, Amnet Slovakia a digitálna divízia iProspect, bez vzájomných obchodov, 6 Tržby Médea Slovakia sú zahrnuté v tržbách agentúry HVM SK, cez ktorú Médea Slovakia nakupuje, 7 Spoločnosť vznikla 1. júna 2017
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Najväčšie elektronické médiá na Slovensku
SpoločnosťReálne celkové tržby 1 (tis. eur)Zmena (%)Reálne tržby z inzercie (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zisk pred zdanením (tis. eur)Priemerný počet pracovníkov
201820172018/17201820172018/17201820172018201720182017
1.Markíza (Markíza – Slovakia, s.r.o.)91 11285 6476,480 22374 5977,534 01428 91318 03418 457267302
2.RTVS 290 41488 5762,16 4935 59016,212 26313 643228-1 6571 4141 378
3.Joj (Mac TV, s.r.o.) 324 10022 3717,719 99019 9440,2712741-226-19577
4.Expres (Expres Media, k.s.)12 50912 1672,86 9847 341-4,94 3663 9273 5583 2011815
5.TA3 (C.E.N., s.r.o.)8 5177 71610,47 1376 5349,21 7691 134-22372121
7.Vlna, Jemné, Europa 2, Anténa Rock, Žofka (Radio Services, a.s.) 46 3255 32718,7nnn604-415-1 387-2 7331010
6.Fun rádio a sieť regionálnych rádií RegioMedia, online sekcie: funradio.sk, infospravy.sk, f1.sk, profutbal.sk, hokej.sk (Fun media group, a.s.) 55 3495 473-2,3nnn1 0691 1235375741313
7.RegioMedia, s.r.o. (Rádio Kiss, Sky rádio, Rádio Frontinus, Rádio Beta, Rádio Rebeca, Rádio Lumen, Rádio Best FM, Rádio Liptov, Záhorácke Rádio, Rádio SiTy, Trnavské rádio)229272-16,0nnn4514451200
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Väčšinu tržieb RTVS tvoria koncesionárske poplatky, 3 Uvedené sú celkové tržby spoločnosti MAC TV, ako vysielateľa programových služieb TV Joj, Plus a Wau. Okrem Mac TV má časť výnosov z reklamy vo svojich tržbách aj jej materská spoločnosť – Slovenská produkčná, 4 1. januára 2016 sa zlúčila spoločnosť Harad, a.s. s dcérskou spoločnosťou Radio Services, s.r.o.. Materská spoločnosť sa súčasne so zlúčením premenovala na Radio Services, a.s., 5 Spolupráca Fun rádia a RegioMedia sa skončila k 1. máju 2018
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Výskumné agentúry v SR
SpološnosťCelkové tržby 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
2018201720162018/17201820172018/172018201720182017
1.Kantar Slovakia, s.r.o., Bratislava 24 3424 5334 875-4,22 3032 354-2,21192245961
2.GfK Slovakia, s.r.o., Bratislava3 4805 1124 720-31,99652 055-53,135-463039
3.IPSOS, s.r.o., Bratislava2 2452 7842 157-19,3672720-6,7781551614
4.2muse, s.r.o., Bratislava1 5831 6571 590-4,59699324,0118743535
5.Median SK, s.r.o., Bratislava8958729182,53753458,6-10101310
6.ACRC, s.r.o., Bratislava81861755632,5365111227,9791074
7.Go4insight, s.r.o., Bratislava 3648258428
8.Focus, s.r.o., Bratislava6396044805,718014326,0806244
9.Ako, s.r.o., Bratislava32623814337,3615412,011153
10.KMG international, s.r.o., Bratislava829376-12,34353-18,9-3544
11.MB Brand Management, s.r.o., Bratislava517566-32,21420-30,50422
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Do 25. januára 2018 TNS Slovakia, s.r.o., Bratislava, 3 Spoločnosť vznikla 24. februára 2018
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Digitálne agentúry v SR
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
2018201720162018/17201820172018/172018201720182017
1.Lion Communications Slovakia, s.r.o., Bratislava (Performics) 212 5514 6603 183169,34174043,1-15917n
2.Wavemaker (online divízia), Bratislava 37 7387 0007 00010,5nnnnnnn
3.Digiline, s.r.o., Bratislava6 7966 3996 1406,21 8091 49221,27615692121
4.Starmedia Co., (online sekcia) Bratislava 44 4463 8903 86914,3nnnnn67
5.Zaraguza, s.r.o., Bratislava3 7923 0202 38725,669457221,445332898
6.iProspect Slovakia, Bratislava 53 3853 0452 00011,2nnnnnnn
7.Media and Digital Services, a.s., Bratislava 63 0632 9422 0004,1nnnnnnn
8.Visibility, s.r.o., Bratislava2 6702 1691 63623,1278391-28,81712851414
9.Triad, s.r.o, (Triad Advertising) Bratislava2 5142 2762 43110,493681015,63221942623
10.PS:Digital, s.r.o., Bratislava2 1981 5331 00143,48638126,3372210
11.Core4, s.r.o., Bratislava (KOR) 71 8122 2872 179-20,8339544-37,72342181118
12.NetSuccess, s.r.o., Bratislava1 6991 6291 6484,39294-2,3235353
13.digita.sk, s.r.o., Bratislava1 5352 3111 901-33,6297652-54,514230049
14.This is Locco, s.r.o., Bratislava1 4841 0251 04544,826344497,21868nn
15.Diorama, s.r.o., Bratislava1 4731 00949246,12122072,6539413
16.Promiseo, s.r.o., Košice1 37376168980,425815764,344-191915
17.Basta digital, s.r.o., Bratislava 81 1621 217942-4,63503393,2241312
18.Elite Solutions, s.r.o., Bratislava1 0969341 05517,32452354,41981515
19.Riešenia, s.r.o., (Riesenia.com) Bratislava1 08394898014,355549611,951371717
20.ecake, s.r.o., Bratislava1 0229948312,814811034,7473933
21.SCR interactive, s.r.o., Banská Bystrica9151 0191 445-10,24490-51,41833
22.paravan interactive, s.r.o., Bratislava886978665-9,462140-55,316945
23.buckle up, s.r.o., Pezinok83755954649,965436380,2241118129
24.Hype, s.r.o., Bratislava71537447091,1319261,420422
25.Socialists, s.r.o., Bratislava4974284516,0269133102,71183932
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Do 31. júla 2018 B2B Group, s.r.o., Bratislava, 3 Tržby digitálnej divízie Wavemaker sú odhadom TRENDu a sú celé v tržbách mediálnej agentúry Wavemaker Slovakia, 4 Tržby digitálnej divízie Starmedia Co. sú celé v tržbách mediálnej agentúry Starmedia Co., 5 Tržby digitálnej divízie iProspect Slovakia sú celé v tržbách mediálnej agentúry Dentsu Aegis Network Slovakia, 6 Tržby digitálnej divízie MDS sú celé v tržbách mediálnej agentúry MDS, 7 Od 15. mája 2019 spoločnosť zmenila názov na KOR, s.r.o., Bratislava, 2. apríla 2019 vznikla spoločnosť Core4 Advertising, s.r.o., ktorá prevzala všetky záväzky a pohľadávky, všetkých zamestnancov aj všetkých klientov pôvodného Core4, 8 Do 30. mája 2018 Pizza SEO, s.r.o., Bratislava
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Spoločnosti vonkajšej reklamy
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancovReklamné plochy
201820172018/17201820172018201720182017
1.BigMedia, s.r.o., Bratislava17 65219 371-8,91 5221 132500242022bilbordy, citylighty, bigbordy, doublebigbordy, backlighty euroformát, plochy 6x3 m, bilbordy scroll, megabordy, fasády, lightboxy, superlighty, hypercube, nadstavby, plochy Prisma
2.euroAWK, s.r.o., Bratislava4 7904 11816,32 1381 6112 3792922525bilbordy, citylighty, bigbordy, megabordy, fasády
3.Nubium, s.r.o., Bratislava4 5854 2517,91 6221 088576-252626bilbordy, bigbordy, megabordy, citylighty, steny, doublebigbordy
4.Gryf – reklamné štúdio, s.r.o., Žilina 23 3113 2900,6nnnn1616bilbordy, bigbordy, megabordy, steny
5.ISPA, s.r.o., Bratislava3 1893 359-5,19869281732122727backlighty, bilbordy, bigbordy, informačné tabule, fasády, mosty (bridgebordy), mobilky
6.Arton, s.r.o., Žilina2 7442 43412,8337182118-3022bilbordy, bigbordy, megabordy, gigabordy, lavičky, fasády
7.J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Bratislava2 6232 901-9,61 5141 7975638422220citylighty, citylightbordy, prístrešky MHD
8.Imagewell, s.r.o., Bratislava2 5472 710-6,0468450122119LED bigbordy, bigbordy, doublebigbordy, widebordy, atypy, štítové steny, 3D bordy
9.Eunica Media, s.r.o., Žilina1 9001 931-1,64683812742041113bilbordy, bigbordy, doublebigbordy, megabordy, citylighty, backlighty, fasády a steny
10.POS Media Slovakia, s.r.o., Bratislava1 7483 429-49,0390876-410-812227n
12.xl media s.r.o., Bratislava1 2741 2026,02041530222citybordy, osvetlené plochy na fasádach, wallbordy, backlighty
11.QEX, a.s., Trenčín 386947284,1nnnnnnn
12.Keis Media Bratislava s.r.o.4664337,71251764437n5mobilné citylighty – promobiky s pokrytím celej SR a ČR
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 V celkových tržbách spoločnosti sú zahrnuté aj tržby Gryf Media, s.r.o., Žilina, 3 Tržby spoločnosti QEX, a.s. sú len za prenájom reklamných plôch. Celkové tržby za reklamu v roku 2018 dosiahli 2 568 tisíc eur a 2 390 tisíc eur v roku 2017
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa