Už v decembri, keď sa TREND rozprával s bankármi, viacerí naznačovali, že malé banky svojimi výhodnými akciami veľa vody nenamútia, skutočnú vojnu musí rozpútať veľký hráč. V tomto prípade ním bol víťaz hlavnej kategórie.

Ešte vo februári ohlásil sadzby od 1,49 percenta pri trojročnom fixe a 1,69 pri päťročnej viazanosti. Výhodná ponuka platí pri aktívnom využívaní ďalších služieb a uplatnení úrokového bonusu vo výške jedného percentuálneho bodu. Pri predčasnom odchode však musí klient úrokový bonus vrátiť. Pri porovnávaní s ostatnými bankami je preto víťazná ponuka svojím spôsobom chytákom.

Na krok VÚB však reagovali veľmi rýchlo ostatné inštitúcie a pri trojročných fixáciách sa už všetky ponuky začínajú číslicou jedna. Niektoré banky za posledné týždne upravili sadzby dokonca dvakrát.

Nie každý klient však dosiahne na najnižšiu sadzbu. Rovnaké úrokové miery pre všetkých nových žiadateľov komunikujú len UniCredit, Prima banka a mBank. Pri Tatra banke platí rovnaká sadzba pre všetkých len pri sedemročných fixáciách.

Ak má banka najvýhodnejšiu ponuku v určitej fixácii, nemusí byť rovnako najvýhodnejšia aj pri ďalších

Z pohľadu klienta je dôležité vedieť, že ak má banka najvýhodnejšiu ponuku v určitej fixácii, nemusí byť rovnako najvýhodnejšia aj pri ďalších. Typickým príkladom je Prima banka. Pri trojročnej fixácii ponúka 1,5 percenta a patrí k najvýhodnejším, pri päťročnej fixácii je však sadzba 3,2 percenta jednou z najdrahších.

Zaujímavým prípadom je aj efektívna sadzba, ktorá sa líši od komunikovanej. Napríklad v UniCredit Bank. Jej 1,19 je opticky najnižšia. Klient ju však získa pri aktívnom využívaní ďalších služieb. Dôležitý je najmä poplatok za poistenie úveru vo výške troch percent. O túto sumu sa klientovi zvyšuje úver. Neprejaví sa teda priamo v splátke, ale na vyššej istine.

Ak by napríklad klient splácal 100-tisícový úver zvýšený o trojpercentný poplatok za poistenie, pri mesačnej splátke 450 eur a najnižšej sadzbe 1,19 percenta, by mal po troch rokoch zostatok istiny 90 257 eur. Takmer identický zostatok by mal, ak by si v inej banke zobral hypotéku bez poistenia s rovnakou splátkou a sadzbou 2,26 percenta. O tom, prečo si úver poistiť, píšeme na ďalších stranách.

Kritériá sa nemenili

Stále platí, že hypotéka je produkt doslova „na mieru“ a len ťažko možno s určitosťou povedať, ktorá banka je na financovanie bývania najlepšia. Organizátori a členovia poroty Hypotéky roka sa o to napriek tomu opäť pokúsili a zohľadnili aj „hlas ľudu“. Jedným z kritérií bola obľúbenosť. Vyjadrujeme ju ako rozdiel trhového podielu na trhu s hypotékami voči trhovému podielu v segmente retailu za predchádzajúce obdobie.

Dostaneme tak odpoveď na otázku, či je trhový podiel v segmente financovania bývania väčší alebo menší ako celková angažovanosť banky v sektore domácností. Najlepšie čísla vykázala ČSOB pred UniCredit Bank a Tatra bankou. Najhoršie si počínala Slovenská sporiteľňa, ktorej to však pri hlasovaní poroty zjavne neuškodilo.

Subjektívne hodnotenie objektívne nastavených kritérií zo strany poroty si môžu čitatelia pozrieť v priloženej tabuľke. Už dnes je pravdepodobné, že v ďalšom ročníku dôjde k vypusteniu kategórie predčasné splatenie. Novela zákona o úveroch na bývanie totiž stanovila prakticky rovnaké podmienky vo všetkých bankách.

Finančné domy si nesmú v žiadnom prípade vypýtať viac ako jedno percento. Do budúcnosti ostáva otvorenou otázkou aj zlúčenie kategórií flexibilita ponuky a komplexnosť služieb, keďže obe kategórie sú veľmi podobné.

Stále však platí, že hodnotenie poroty nezohľadňuje špecifiká konkrétnych žiadateľov. Aj preto je vždy lepšie nevybrať si automaticky víťaza, ale nechať si vypracovať ponuky rôznych bankových domov. Hodnotenie je najmä o snahe ukázať, aké kritériá by mal klient sledovať.  

Hypotéka roka
(body)
BankaPoplatkyLTVÚrok. sadzbyMimor. splátkyObľúbe- nosťTranspa- rentnosťAdmin. náročnosťFlexi- bilitaKomplex- nosť ponukySúčet bodov
Váha kritéria (%)101517,51012,55101010
VÚB banka26314331283533383633,83
Slovenská sporiteľňa27382628273030333630,53
ČSOB23382531363024323030,08
Tatra banka26372427293030313729,98
mBank44413033163723231829,35
UniCredit Bank26353327312622262729,00
Oberbank2915352762720211821,98
Prima banka2424337122824182021,58
Sberbank Slovensko31211927162421191821,28
OTP banka27212027132220161820,18
PRAMEŇ: hodnotenie poroty