Sériu rozhovorov so šéfmi zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku uzatvára Martin Kultan z Dôvery. Prináša ďalší jedinečný pohľad na dôležitosť konkurencie v zdravotnom poistení a poskytovanie benefitov v prepoisťovacej kampani. Zároveň sa dotýka aj problémov financovania zdravotníctva a tvorby ziskov v ňom.

Ako ste boli spokojný s tým, koľko poistencov k vám prešlo minulý rok?

S minulým rokom sme boli veľmi spokojní. Dôležitý nie je ani tak počet poistencov ako to, ktorí poistenci prichádzajú. Teší nás, že to bol nárast plošný a vo všetkých cieľových skupinách, ktoré sme chceli.

Hovoríte o príchode kvalitných poistencov?

Je rozdiel, či zdravotná poisťovňa získa poistenca, ktorý o rok alebo dva odíde, alebo poistenca, ktorý v nej potom ostane povedzme desať rokov.

Je prepoisťovanie vec maklérskych zručností?

Pri vzniku zdravotných poisťovní v rokoch 2005 — 2007 sme videli veľké presuny poistencov. No odvtedy toto naháňanie más takmer vymizlo. Prvý rok po Zajacovej reforme zmenilo zdravotnú poisťovňu 750-tisíc ľudí. Bolo by krátkozraké naháňať sa za počtom poistencov. Môže to mať úspech rok či dva, ale my sa pozeráme na to, či budeme mať úspech o desať rokov.

Funguje na Slovensku konkurencia zdravotných poisťovní?

Keď sa pozrieme na medzinárodné porovnania, tak na Slovensku napriek tomu, že sú tu iba tri zdravotné poisťovne, konkurencia funguje. Zdravotnú poisťovňu menia väčšinou dve-tri percentá ľudí.  V zdravotnom poistení v porovnaní s inými krajinami je u nás konkurencia relatívne veľká.

Aké očakávate čísla prílevu nových poistencov na tento rok? Asi nebudú také dobré ako minulý rok práve pre koronu...

Určite tie čísla budú nižšie. Aj celkový pohyb na trhu bude nižší. Čakám, že to bude o niečo menej ako minulý rok, ale na druhej strane neočakávam, že by menej ako 100-tisíc Slovákov zmenilo zdravotnú poisťovňu.

Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.

Sú benefity hlavným lákadlom pre zmenu?

Trend je, a z nášho pohľadu pozitívny, že ľudia sa čím ďalej, tým viac rozhodujú na základe ponuky služieb a benefitov. Ale nielen benefitov, ale aj správania poisťovne voči klientovi. Benefity určite vychádzajú z potrieb ľudí. Poisťovne sa zameriavajú na to, čo ľudí trápi.

Dlhodobé preplácanie doplatkov nie je na druhej strane ideálne, pretože doplatky majú svoj aj regulačný aspekt. Nemožno riešiť len to, že budeme preplácať všetky doplatky, navyše v čase, keď nemôžeme diferencovať cenu poistky.

Ako hodnotíte nový benefitný systém Všeobecnej zdravotnej poisťovne?

Pre mňa je najpozitívnejšie to, že konkurencia a súťaž o pacienta dvíha celý sektor. Teraz, keď sa človek pozrie napríklad na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, tak oproti mnohým iným štátnymi inštitúciám ju musí pochváliť. Je síce štátna, no funguje v trhovom prostredí, kde sa musí správať tak, aby držala krok s konkurenciou — musí inovovať, musí prinášať témy, musí sa prispôsobiť. Trhové prostredie jej určite pomáha v klientskom prístupe.

Konkurencia je však na trhu zdravotných poisťovní stále nízka...

Dosť nám vadí, že sa nemôžeme odlišovať cenovo. Každý poistenec má presne nalinkované, koľko odvodov musí platiť — 14 percent zo mzdy a bodka. Nemôže to byť ani viac, ani menej. Viac za vyšší rozsah a štandard, menej za nižší. Žiaľ, v tomto zatiaľ nemôžeme nijako súťažiť, pretože predstavitelia štátu si dlhodobo myslia, že ľudia by si buď nevedeli vybrať, alebo jednoducho, že oni to za nich vyberú lepšie. Tak, že povedia, že máte nárok na taký a taký rozsah služieb a bodka. Ale benefity toto prostredie jednoznačne posúvajú ďalej a tlačia celý trh dopredu.

Takže čím viac poskytnutých benefitov, tým lepšie?

Na prvý pohľad sa poisťovňa musí správať, tak, aby klientom vychádzala v ústrety, napríklad pri schvaľovaní liekov. Neschváli liek, a v médiách bude vykresľovaná ako tá zlá. Na druhej strane existuje celkom veľká skupina poistencov, ktorí sa pozerajú na to, ako efektívne poisťovňa schvaľuje požiadavky.

Zdravotná poisťovňa musí pozerať na to, aby vyzerala pozitívne, pretože je to dôležité pri nábore, na druhej strane dbať aj na to, aby neplytvala zdrojmi. Na jednej stane to vidia klienti a na druhej strane by jednoducho nemala, minimálne s odstupom času, zdroje na základnú liečbu — to, čo pacientom naozaj pomôže.

Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.

VšZP hovorí, že prepláca najviac výnimiek a je pre chorých najlepšou poisťovňou. Je to tak?

Toto považujem za mimoriadne zavádzajúce a klamlivé z viacerých dôvodov. Po prvé, máme tu prerozdeľovací mechanizmus, vďaka ktorému dostáva štátna poisťovňa stovky miliónov eur od ostatných poisťovní. Neexistuje teda výhodnejší a nevýhodnejší pacient. Je mýtus, že starší a menej zdraví poistenci sú pre poisťovňu stratoví. Rovnako bohatší a chudobnejší pacienti. Pravda je presne opačná — VšZP má priemerne bohatších poistencov-klientov ako napríklad Dôvera. Vo všeobecnosti má Dôvera väčší podiel poistencov štátu, čo sú dôchodcovia, nezamestnaní, deti, študenti, ľudia v hmotnej núdzi. Hovorí sa veľa mýtov, ktoré dobre znejú, ale nie sú pravdivé.

A po druhé, čo sa týka výnimiek. Na výnimky na lieky alebo na liečbu sa tiež treba pozerať racionálne. Výnimky tvoria mizivé percento celkovej starostlivosti. Ich problém je, že sa z nich stáva mediálna téma. Ale treba sa na to pozerať tak, či je to výnimka, ktorá pacientovi pomôže, alebo či je to výnimka taká, že niekto zavolal a zaloboval a schváli sa liečba, hoci je nezmyselná. Pokiaľ ide o schvaľovanie výnimiek, vo všetkých poisťovniach je to nad 85 percent. Čiže gro výnimiek schválených je. Zdravotná poisťovňa však musí strážiť zdroje a kontrolovať účelnosť ich vynakladania.

Veríte, že štátna inštitúcia dokáže byť rovnako efektívna ako súkromná?

Tu som po dlhoročných skúsenostiach skeptik. Hospodárenie štátnych nemocníc a ich oddlžovanie je príkladom toho, že napriek neustálym sľubom ide karavána ďalej. Česť výnimkám. Ak máme hráča, ktorý má nad sebou garanciu štátu, tak následkom sú rôzne dofinancovania. Videli sme to v minulosti pri selektívnych dofinancovaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, navyše z peňazí všetkých daňovníkov. Férová súťaž by bola vtedy, keby existoval trh s rovnakými pravidlami pre všetkých.

Veľa poistencov odchádza z VšZP a prichádza k vám. Viete aj dôvod, prečo prichádzajú?

Na najvyššom mieste je ponuka služieb, benefitov a starostlivosti.

Robíte si prieskumy spokojnosti svojich klientov?

Robíme ich pravidelne a ide o vzorky desaťtisíce klientov. Spokojnosť je výnimočne dobrá. Z posledných prieskumov vyplýva, že úroveň toho, že klienti jednotlivých zdravotných poisťovní pripúšťajú, že by odišli zo svojej zdravotnej poisťovne, bola u nás najnižšia. V súkromných poisťovniach bola nižšia ako v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tam to percento poistencov náchylných na odchod bolo najvyššie.

Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Martin Kultan
Po ukončení štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave začal v roku 2002 pracovať v obchodnej spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa. Prešiel od pozície klientskeho pracovníka cez vedúceho odboru vonkajších vzťahov a manažéra odboru nákupu. Od roku 2009 riadil v zdravotnej poisťovni úsek nákupu zdravotnej starostlivosti a zodpovedal za spoluprácu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V roku 2011 viedol sekciu nákupu v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa. Od mája 2012 pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dôvery.

Pred voľbami sme videli negatívnu politickú kampaň voči akcionárovi Dôvery. Vidíte jej dosah aj na reálnych číslach?

Žiaľ, také niečo tu je. Ale je to relatívne malá skupina ľudí, ktorých to ovplyvní, pretože gro poistencov, tá naozaj dominantná väčšina, sa rozhoduje podľa benefitov, produktov a služieb. Sme presvedčení, že často ide o obyčajný politický marketing bez ratia. Navyše, často sú podávané informácie úplne klamlivé a vyvrátené realitou.

Takže nevnímate hrozbu od bežných ľudí, ale skôr od politikov? Momentálne sa rieši spôsob dofinancovania zdravotníctva a tam sa koketuje s myšlienkou, že štát môže dofinancovať iba vlastnú poisťovňu. To by bolo pomerne veľké ohrozenie fungovania trhu, nemyslíte?

Samozrejme, na jednej strane by to bolo ohrozenie princípu fungovania trhu, na druhej strane by to bolo priamo alebo nepriamo diskriminovanie vybraných skupín poistencov, čo je, mimochodom, už z pohľadu ústavy zakázané. Ak by štát dal nejaké peniaze do zdravotného poistenia iba jednej zdravotnej poisťovni, tak, samozrejme, priamo či nepriamo diskriminuje poistencov ostatných poisťovní. Zároveň by išlo o morálny hazard. Lebo táto poisťovňa nie je potom nútená správať sa efektívne. Priestor na efektivitu, a v tomto prípade som mal tú česť vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni pôsobiť nejaký rok, je úprimne obrovský. To nie je o tom, či poisťovňa vie alebo nevie ušetriť. Je to len o tom, či chce.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vie fungovať aj bez prípadného dofinancovania, ide len o to, ako sa nastaví. Samotné dofinancovanie považujem za extrémne zlé.

Považujem za absolútne nezmyselné, že ešte dnes nevieme, koľko peňazí máme na rok 2020, o budúcom roku ani nehovoriac. Pre mňa je jediné riešenie do budúcna žiadne neštandardné dofinancovanie. Žiadne.

Takže problém je dlhodobo nefunkčný systém financovania zdravotníctva?

Jedna vec je systém a druhá vec je klamanie občanov politikmi neustálymi nereálnymi sľubmi.

Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.

V čom?

Ľuďom sa tlačí do hláv, že za relatívne málo peňazí do zdravotníctva, asi 1 200 eur na hlavu nominálne ročne, tu budeme mať štandard takých krajín, ktoré dávajú na poistenca štyri-päťtisíc eur ročne. Jednoducho nie je možné, aby sme mali takúto širokú sieť nemocníc, takúto širokú sieť špecialistov, takéto čakacie lehoty či takýto rozsah liekov ako v tých krajinách. Mali by sme otvorene povedať, že buď ideme dávať do zdravotníctva viac zdrojov a ľudia budú mať širší rozsah hradený z verejného zdravotného poistenia, alebo budeme dávať do zdravotníctva menej a ľudia budú mať skôr užší a reštriktívnejší zoznam. Potom z toho vzniká mačkopes. ktorý sa tu roky len kotúľa a nič zásadné v prospech pacientov sa nerieši.

Čiže, prvé je povedať si reálnu víziu. Buď tu chceme zdravotníctvo, ktoré ponúkne naozaj širokú ponuku služieb, ale pripravme sa na to, že bude drahšie. Možno naň budeme musieť dať o 30 či 50 percent viac zdrojov. Alebo si povieme, že ideme robiť zdravotníctvo skôr nízkonákladové, ale potom nemôžeme chodiť s rôznymi populistickými návrhmi. Nemôžeme občanom garantovať, že budú mať všetko všade dostupné, potom sa nemôžeme báť reforiem ako stratifikácia nemocníc, potom nemôžeme robiť takú liekovú politiku, ktorá je extrémne expanzívna. Jednoducho musíme si vybrať jednu alebo druhú cestu.

Takže problémom slovenského zdravotníctva nie je zisk zdravotných poisťovní?

Otázka zisku je populisticky zneužívaná. Hovorí sa o zdravotných poisťovniach, ale sú to aj poskytovatelia ambulancií, laboratóriá, farma-firmy a každý, kto v zdravotníctve pôsobí, kto má zisk. Zisk v zdravotníctve je úplne prirodzený. Vidíme, kam speje dlhodobo stratové hospodárenie štátnych nemocníc. Zisk na Slovensku v zdravotnom poistení, keď si zoberieme aj tú obrovskú sumu, ktorá bola vyplatená z Dôvery, predstavuje za celý sektor sumu na úrovni 0,8 percenta z vybraných odvodov. Keby sme dnes povedali, že vyriešime problémy zdravotníctva tým, že zakážeme zisk a každej ambulancii dáme mesačne 20 eur viac, alebo povieme zadlžujúcim sa slovenským nemocniciam, ktoré spravia sekeru 100 miliónov ročne, že dostanú priemerne pár miliónov eur navyše, samozrejme, nevyriešime nič. Sú tu omnoho väčšie problémy.

Patrí teda zisk do zdravotníctva?

Zisk má ešte jednu dôležitú rolu. Som presvedčený, že keby sme zisk zakázali, tak náklady, deficity a straty v sektore by ešte stúpli.

Prečo?

Len pomocou neho sú poisťovne motivované, aby dbali na efektívnosť vynakladania zdrojov. Keby tam jednoducho nebol, tak som stopercentne presvedčený, že zo slovenského zdravotného poistenia unikne násobne viac zdrojov a peňazí, ako je kumulatívny zisk celého sektora.

TREND už zverejnil rozhovory s generálnymi riaditeľmi ďalších dvoch zdravotných poisťovní, ktoré pôsobia na Slovensku. Ich súčasťou bol takisto prehľad o poskytovaných benefitoch.

Benefity
Zdravotná poisťovňa Dôvera svojim poistencom ponúka 34 benefitov. Poistenci môžu využiť príspevok na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu až do výšky 100 eur, pričom od budúceho roka to bude až do 150 eur. Medzi najobľúbenejšie výhody dlhodobo patrí aj možnosť získať späť doplatky za lieky. Novinkou od budúceho roku je zvýšenie sumy na vrátenie doplatkov z 200 eur až na 300 eur (pre deti do 18 rokov veku, ich matky a otcov). Vrátenie doplatkov za lieky sme po prvý raz predstavili ešte v roku 2013. Poistenci sa môžu spoľahnúť na elektronické služby, akými sú mobilná aplikácia Dôvera a Elektronická pobočka, kde získajú prehľad o svojej zdravotnej starostlivosti a môžu ich využívať na čerpanie výhod. Novonarodené deti poistené v Dôvere dostanú BabyBox v hodnote 50 eur. Poistenci zdravotnej poisťovne majú možnosť zapojiť sa aj do grantového programu Bojovníci za zdravie a získať príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je bežne hradená z verejného zdravotného poistenia. V spolupráci s laboratóriami Aplha medical sa môžu poistenci úplne bezplatne otestovať na prítomnosť protilátok na koronavírus pri absolvovaní preventívnej prehliadky u všeobecného lekára. V prípade, že poistenci nemôžu využiť testovanie pri preventívnej prehliadke, máme pre nich zľavu 25 percent na kúpu testu, na základe ktorého sa dozvedia, či prišli s vírusom do kontaktu, a teda či majú vytvorené protilátky, ktoré ich potenciálne ochránia pred ochorením Covid-19.
Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP.
Neprehliadnite

Šéf VšZP: Benefity sme podmienili preventívnymi prehliadkami

Michal Špaňár
Neprehliadnite

Šéf zdravotnej poisťovne Union: O prestupoch poistencov rozhodujú benefity