Podpora výskumu a inovácií je nástroj, ktorý má v prvom rade zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských firiem, pomôcť im, aby sa z jednoduchej výroby presúvali k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. V operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) je na roky 2014 až 2020 k dispozícii z eurofondov 2,2 miliardy eur. Vrátane zdrojov zo štátneho rozpočtu ide o 2,5 miliardy eur.

Zatiaľ sa z tejto sumy minulo približne 250 miliónov eur, čo je veľmi slabý výsledok, a to aj napriek tomu, že tieto peniaze možno oficiálne čerpať až do roku 2023. Dôležité však nie je ani tak ich samotné čerpanie ako koncový prínos pre slovenskú ekonomiku. Operačný program Výskum a inovácie bol v mnohých smeroch ambicióznejší ako predchádzajúce programy.

Mal zámer prepojiť prevažne verejné výskumné inštitúcie so súkromnými firmami, umožniť prenos poznatkov do praxe a zabezpečiť ich využitie aj na komerčné účely. Rovnako mal motivovať firmy, aby aj ony investovali do výskumu. Preto sa v OP VaI spojili dve agendy, ktoré fungovali predtým oddelene. Podpora inovácií v podnikovej sfére a podpora výskumu sa stretli v jednom veľkom finančnom balíku.

Suma 2,5 miliary eur pritom zahřňala viacero výziev, z ktorých dve najväčšie pokrývali zhodne po približne 300 miliónov eur. Išlo o program dlhodobého strategického výskumu a program podpory priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC). Obe výzvy vyhlásil ešte niekdajší minister školstva P. Plavčan. A obe dopadli veľmi zle. Jedna bola zrušená úplne a v rámci druhej požiadal štát víťazov o odstúpenie od podpísaných zmlúv.

Problémom bolo to, že ministerstvo školstva viaceré granty rozdelilo medzi spoločnosti, z ktorých mnohé nemali v brandži žiadne meno, navyše o tom rozhodli hodnotitelia bez dostatočnej kvalifikácie, pričom univerzity, ktoré zostali bokom, sa proti takémuto výsledku ostro postavili. Následne zosilnel aj mediálny tlak. Peter Plavčan v dôsledku toho prišiel o svoju funkciu, ktorú po ňom prebrala M. Lubyová.

Ministerstvo školstva teraz na druhý pokus rozhoduje

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa