Jaromír Čižnár naozaj nemohol svoju správu predniesť s pocitom, že ho ako ústavného činiteľa berie väčšina parlamentu čo i len na vedomie, nieto ešte vážne. Je to škoda, lebo správa, ktorú generálny prokurátor predniesol, stála za pozornosť.

Najskôr povedal, že je absurdné, keď parlament postupuje spôsobom – ak je problém, treba nový zákon. Hoci problém domáceho násilia tu pretrváva, nie je to spôsobené tým, že chýba zákon. To, čo v tejto veci chýba, je podľa J. Čižnára správny prístup polície a prokuratúry, lebo existujúce zákonné možnosti nevyužívajú. Generálny prokurátor nemaľoval veci na ružovo – spomenul, že ak hospodárska trestná činnosť tvorí len 3,8 percenta z celkovej trestnej činnosti, tak je to príznak, že polícia a prokuratúra nerobia svoju prácu dobre. Keď prišla reč na to, ako málo osôb je stíhaných pre tento druh kriminality, priznal, že „je to hrôza“.

Len reči nestačia

Zdroj: Ilustrácia - Danglár

<strong>Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška</strong>

J. Čižnár nebol kritický len do vlastných radov, ale hovoril aj o ministroch, zanedbávajúcich svoje povinnosti. Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti „zriaďujú“ detenčný ústav pre odsúdených s duševnou chorobou a páchateľov sexuálnych trestných činov už deväť rokov. O nevyhnutosti ústavu sa začalo hovoriť po tom, keď sexuálny delikvent zneužil a zavraždil dieťa. Generálny prokurátor vie, ako to na Slovensku chodí, lebo povedal: „Tu sa budeme dohadovať dovtedy, kým sa nestane nejaká tragédia, a potom tie peniaze rýchlo nájdeme... ale to už bude neskoro.“

To nie je cynizmus – cynicky sa správajú činitelia, ktorí potrebujú ľudské nešťastie, aby urobili, čo je ich zákonná povinnosť.

Keby poslanci brali svoju zákonodarnú činnosť seriózne, tak by si našli čas, aby sa z prvej ruky dozvedeli, čo majú v zákonoch zmeniť, aby si podozriví z trestnej činnosti nemohli robiť z polície a prokuratúry dobrý deň. J. Čižnár poskytol konkrétne návody, ako treba zmeniť zákon o reštrukturalizácii či zákon o preukazovaní pôvodu majetku, aby na niečo boli. To, čo povedal o absencii trestnej zodpovednosti právnických osôb pred hŕstkou poslucháčov, mali počuť všetci poslanci: „Ja mám taký pocit, že ako keby o tom, či táto úprava bude alebo nebude prijatá, rozhodovali podnikatelia a nie my alebo vy, ktorí o tom máte rozhodnúť.“

Generálny prokurátor predniesol dobrú správu. Ale za to, že ju parlament odignoroval, si môže aj sám. Keď preveroval závažné prípady, v ktorých išlo podozrenie z korupčnej trestnej činnosti, vždy potvrdil, že je v poriadku, keď trestné stíhanie bolo zastavené. Na to, aby všetci brali generálneho prokurátora vážne, len jeho reči nestačia...