Slovenské podnikateľské prostredie komplikujú administratívno-právne predpisy a byrokratické pravidlá. Podnikateľom prekážajú nepredvídateľné rozhodnutia vlády spôsobujúce chaos a neistotu. Otázkou zostáva, ktoré legislatívne zmeny by podnikanie na Slovensku čo najviac spružnili a v čom vidia advokátske či právne kancelárie najväčšie prekážky. TREND sa ich na to spýtal priamo.

Miloš Kvasňovský, partner Kvasňovský & Partners

Prax ukazuje, že nevyhnutnou sa už dávno stala potreba zjednodušiť a odbúrať administratívnu záťaž pri nábore pracovnej sily z tretích krajín mimo Európskej únie. Udelenie povolenia na prechodný pobyt trvá stále príliš dlho, pričom to nie je len v záujme žiadateľov, ale najmä z toho profituje štát, zamestnávatelia a podnikatelia v rámci zabezpečenia pracovnej sily.

Úlohou štátu je nielen tieto podmienky vytvoriť, ale ich aj pružne aplikovať. Dôležité je, aby sa zvýšila početnosť udeľovania povolení na prechodný pobyt s cieľom zamestnania a aby vznikali pracovné miesta obsadzované občanmi tretích krajín ako zamestnancami v pracovnom pomere, pretože po takejto pracovnej sile u nás dopyt jednoznačne je.

Považujem za smutné, že zmiernené legislatívne požiadavky sme dokázali prijať len v súvislosti s vojnovou migráciou, pričom zjednodušeniu pravidiel nič nebránilo ani pred ňou a nebráni ani v súčasnosti.

Štěpán Štarha, partner Havel & Partners  

Zmenou, ktorá by pomohla spružniť podnikanie a celkovo samotnú spoločnosť, by bol posun v rekodifikácii súkromného práva a nahradenie existujúceho Občianskeho a Obchodného zákonníka novou, flexibilnou právnou úpravou založenou na rešpektovaní princípu autonómie vôle vhodnou pre 21. storočie.

Tým by súčasne došlo k žiaducej modernizácii a uvoľneniu práva obchodných spoločností (napríklad rôzne nastaviteľné práva s obchodným podielom a akciami, monistická akciová spoločnosť). Okrem týchto celkových zmien je možné spomenúť vhodnejšiu právno-daňovú úpravu zamestnaneckých programov (ESOP) na motivovanie zamestnancov.

Alebo zavedenie superzjednodušenej notifikácie koncentrácií (typicky M&A transakcií) v oblasti transakčného a súťažného práva. Ide o zjednodušenie dotazníkov pre transakcie, ktoré na prvý pohľad celkom jasne nenarušujú súťažné právo. Súťažné úrady si vyžadujú menej informácií a sú schopnejšie rýchlejšie rozhodovať. K tomuto kroku pristúpilo napríklad Francúzsko či Portugalsko a pripravuje sa aj Európska komisia.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa