Vyhlásenie súťaže Hypotéka roka má už pravidelný termín začiatkom apríla. Tohto roku by však súťaži pomohlo, keby sme ju vyhlasovali až niekedy v lete. Necelé dva týždne pred vydaním tejto prílohy vstúpila do platnosti novela zákona o úveroch na bývanie a doslova rozpútala „veľký hypotekárny tresk“. Zmena pravidiel predčasného splácania a ďalšie zlacnenie medzibankových peňazí vytvorili priestor na doteraz nevídanú vojnu. Len počas prípravy tejto prílohy znížilo niekoľko bánk svoje sadzby.

Banky sa do úrokovej vojny nepustili okamžite, vyčkávali na konkurenciu a pomyselný prvý výstrel zaznel z budovy VÚB. Sadzby, ktoré ponúkla, boli v danom okamihu najnižšie. No keďže išlo o jedného z najsilnejších hráčov, bolo jasné, že ho budú rýchlo nasledovať ďalší, a to sa naozaj stalo. Z pohľadu klientov tak Taliani nechali otvorené dvere do úverového raja, z pohľadu bánk však otvorili pekelné brány. Pravda bude niekde uprostred. Je prirodzené, že spotrebitelia si chcú požičať čo najlacnejšie, no v záujme klientov, ktorí majú v banke uložené svoje peniaze, je, aby banky zarábali a nepožičiavali zadarmo.

V prípade VÚB treba objektívne povedať, že ich sadzby neboli najvýhodnejšie len tak svojvoľne, ale obsahovali malý chyták. Ako vysvetľujeme v inom článku, banka reagovala na neodborne a bez diskusie nastavenú výšku poplatku za predčasné splatenie. No urobila to férovo. Nepostihuje každého klienta, ale len toho, kto sa rozhodne odísť predčasne. Teda toho, kto nechce uhradiť celú stratu spojenú s odchodom, lebo zákon mu to umožňuje.

Aj preto sme VÚB udelili špeciálnu cenu TRENDU za inovatívnosť. Talianska banka získala aj celkové víťazstvo v súťaži, a to pre veľmi priaznivé sadzby v čase hlasovania poroty. No tu platí oveľa viac ako v minulosti, že víťaz tejto súťaže nemá byť automatickou voľbou pre každého klienta. Najmä preto, že už v čase vydania tejto prílohy môže vyzerať rebríček najnižších sadzieb úplne inak. Navyše, niekto stavia a potrebuje šikovné priebežné financovanie, iný nemá tradičný zamestnanecký pomer a tretí potrebuje požičať na celú kúpnu cenu. A v každej situácii môže byť vhodnejšia iná banka.

Aj preto je dobré nechať si vypracovať ponuku od väčšiny bánk. A to aj v prípade, že klient využíva služby nezávislého sprostredkovateľa. Uspokojiť sa s vetou, že táto ponuka je najvýhodnejšia, nie je rozumné. Sprostredkovatelia nesú za svoje rady zodpovednosť a mali by ich vedieť podložiť argumentmi, nielen pocitmi.

Novela zákona dáva klientom ešte jeden dôležitý nástroj: majú právo zistiť, ako sú agenti stimulovaní. Klient smie vedieť, aké rozdiely v províziách banky ponúkajú. Samozrejme, sú tu nástrahy. Najnižšia provízia neznamená najlacnejšiu hypotéku. Čo je ešte zaujímavejšie, ani najnižšia sadzba neznamená najvýhodnejší úver. Nezávislý sprostredkovateľ to však musí rozumne vysvetliť.

Z nových pravidiel bude profitovať len ten klient, ktorý dokáže rozoznať racionálne argumenty. Spotrebiteľ, ktorý si nevie spočítať dve a dve, si zrejme priplatí za vlastnú hlúposť. Tak ako doteraz.

Odborná porota

O poradí v produktových kategóriách ocenenia Fincentrum & TREND rozhodovala deväťčlenná odborná porota. Jej členovia hodnotili na základe vlastných znalostí jednotlivých produktov a dodaných podkladov.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: Maňo Štrauch

Peter Kolárik, spoluzakladateľ TotalMoney.sk. Total Money je internetová stránka na porovnanie a predaj úverových a sporiacich produktov, bežných účtov, poistení a energií pre domácnosti. Jej cieľom je poskytovať objektívne informácie o finančných produktoch a ich porovnanie. V TotalMoney má na starosti analýzu produktov, obchod a spoluprácu s partnermi. Pracoval aj v bankovníctve ako analytik pre riadenie kreditných rizík, neskôr ako produktový manažér a obchodný riaditeľ pre kreditné karty.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: archív J. Langa

Juraj Lang, predseda predstavenstva Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania a spoluautor publikácie Finančná gramotnosť pre každého. Je absolventom Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1991 pôsobil v súkromnom sektore, v rokoch 2004 – 2009 pracoval na manažérskych pozíciách v komerčnej banke. Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania sa zaoberá vzdelávaním širokej verejnosti najmä v oblasti finančnej gramotnosti a tiež prevenciou neúmerného zadlžovania, ktoré môže viesť k ťažkým životným situáciám jednotlivcov a celých rodín.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: Fincentrum

Milan Repka, predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentra Slovensko. Od júna 2007 je zodpovedný za jeho rozvoj na Slovensku. Vyštudoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 1998 bol zamestnaný v Prvej stavebnej sporiteľni, kde sa vypracoval na pozíciu okresného riaditeľa pre oblasť Bratislava. Pred príchodom do Fincentra pôsobil v bankovom sektore. Fincentrum sa na Slovensku stalo pod jeho vedením jednou z najrýchlejšie rastúcich finančnosprostredkovateľských spoločností a znižuje obratový náskok konkurencie. V rokoch 2012 a 2013 sa Fincentrum stalo najväčším nezávislým sprostredkovateľom hypoték.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: Maňo Štrauch

Pavol Škoda, lektor a metodik projektu Škola rodinných financií. Ide o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na edukáciu priamo v komunitách. Škola rodinných financií prináša zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s akými sa v živote bežne stretávame a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016
Zdroj: unknown

Zdroj: archív P. Škriniara

Pavel Škriniar, analytik portálu Finančná Hitparáda.sk. Pracovné skúsenosti má z banky, printových médií a finančného sprostred- kovania. Pôsobí ako odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Portál FinancnaHitparada.sk prináša od roku 2009 objektívne porovnanie finančných produktov a rady, ako reálne ušetriť peniaze. Na portáli prebieha denná aktualizácia viac ako 15 000 údajov a prináša zdarma unikátne služby, ako sú hypotekárny Súboj Bánk a kontrolór bánk Bankový Sliedič. Na získanie reálnych údajov sa úrokové sadzby zisťujú aj osobnými návštevami v pobočkách bánk prostredníctvom mystery shoppingu.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016
Zdroj:

Zdroj: Fincentrum

Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum. Ako senior analytik spoločnosti Fincentrum zastrešuje produktovú podporu pre sieť sprostredkovateľov. Medzi jeho úlohy patrí komunikácia s finančnými inštitúciami, podieľanie sa na vývoji exkluzívnych produktov či prezentovanie spoločnosti v televíznych a printových médiách. Ako ekonomický redaktor a editor pôsobil v TASR a denníkoch Pravda a Hospodárske noviny. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V oblasti finančného sprostredkovania pôsobí od roku 2006.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016
Zdroj: MICHAL MATLON 2013

Zdroj: Michal Matloň

Martin Čapo, zakladateľ realitnej kancelárie Riešime Bývanie a viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. V roku 2004 založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime Bývanie s pôsobnosťou na rezidentnom trhu v bratislavskom regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme/Predávame nehnuteľnosť. Sedem rokov bol arbitrom relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne prispieva do rôznych médií na tému reality a ako hosť prednáša na fakultách Ekonomickej u niverzity. Od apríla 2013 je viceprezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: Archív TRENDU

Ján Záborský, vedúci redaktor TRENDU. V TRENDE pôsobí od roku 2000, od začiatku sa venuje finančnému sektoru, predovšetkým poisťovníctvu a dôchodkovému sporeniu a tiež problematike starnutia obyvateľstva a jeho vplyvu na verejné financie. Ako editor má v TRENDE na starosti sekcie Financie a Ekonomika. Vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Kto získal ocenenia Hypotéka roka 2016

Zdroj: Maňo Štrauch

Ľuboslav Kačalka, reportér TRENDU a autor edukatívneho seriálu Finančná sebaobrana. Stál pri zrode portálu o osobných financiách a kapitálových trhoch Investujeme.sk a päť rokov ho viedol. Predtým pôsobil ako redaktor a editor spravodajstva v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Absolvoval publicistiku na Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici a marketingovú komunikáciu na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Postpromočne vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Technickej univerzite v Košiciach. V TRENDE pôsobí od roku 2013.

.