V Berlíne v Slovenskom inštitúte aktuálne otvárajú veľkú výstavu Kruhy na vode, ktorá predstavuje vybrané práce 7. ročníka medzinárodnej súťaže remeselného dizajnu organizovanej ÚĽUV-om. Tento úspešný projekt vznikol v roku 2000 ako európsky projekt, do ktorého sa zapojilo osem krajín (Nórsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko, Sardínia). Slovensko ho ako jediné rozvinulo do podoby bienálnej súťaže v gescii ÚĽUV-u. Aktuálne však jeho výzva smeruje aj do vyšehradských krajín. Súťaž bola od začiatku konštituovaná ako zóna, kde sa tradičné ľudové remeslá dostávajú do priamej konfrontácie so stratégiami, ktorými operuje súčasný dizajn – mobilita, globálnosť, permanentná inovatívnosť, hybridita a intermediálnosť. Cieľom je zachytiť a podporiť prieniky, ktoré spojenie remesla a dizajnu ponúka. Do súťaže sa napríklad v minulom roku prihlásilo takmer dvesto účastníkov. Boli to najmä študenti, ale v hojnom počte aj dizajnéri, remeselníci či výtvarníci. Vo vystavenom výbere sa objavia víťazné práce, ale aj diela, ktoré porota nominovala do užšieho výberu – spolu 98 autorov s takmer 150 prácami. Najsilnejšou kategóriou sú tradične drobné bytové doplnky a nábytok, ale aj šperky, hračky či textile. Často sa objavia aj špecifické objekty, napríklad hudobné nástroje, alebo včelí úľ. Na obrázkoch je Leňoška od Denisy Lukáčovej a Kurník od Silvie Bardovej.

Kruhy na vode v Berlíne