„Počas uplynulých štyroch rokov majetok milionárov narastal o 8,5 percenta ročne na 60 miliárd dolárov na konci roka 2012. Do roku 2016 predikujeme, že osobné finančné aktíva milionárov dosiahnu okolo 80 miliárd dolárov – 30 percent nad súčasnými úrovňami,“ uviedla v štúdii Global Private Banking Survey 2013 spoločnosť McKinsey. Materiál zhotovila na základe bankových dát za rok 2012. Spoločnosť zbierala údaje od privátnych bankárov o ľuďoch s investíciami najmenej jeden milión dolárov alebo eur. Zároveň McKinsey odhadla, že do roku 2016 počet takýchto milionárov stúpne o 30 percent. Bude ich potom zhruba 16 miliónov na celom svete.

Slovenské počty

Na Slovensku konzultačná spoločnosť Deloitte odhaduje súčasný počet eurových milionárov v stovkách. Podľa Jozefa Čabalu z rovnakej spoločnosti sa počet tunajších obyvateľov s aktívami nad 30 miliónov eur hýbe v desiatkach. Celkovo však skupinu klientov, ktorá sa môže kvalifikovať do slovenského privátneho bankovníctva, odhaduje na desaťtisíc ľudí. To platí pri vstupnej hranici pre privátne bankovníctvo na úrovni 400- až 500-tisíc eur.

Aktíva týchto klientov uložené v bankách by mohli zodpovedať štyrom až šiestim miliardám eur. „Ak by sme rátali do majetku napríklad aj ceny ich nehnuteľností, pozemkov, ich aktíva vo firmách ako majiteľov, akcionárov, dostali by sme sa k dvojnásobku tejto hodnoty,“ spresňuje J. Čabala.

Niektoré privátne banky, respektíve privátne oddelenia klasických bánk však za klienta prijmú aj človeka s aktívami 200- či 150-tisíc eur. Ba aj ešte nižšími, ak je u neho vysoký predpoklad, že vzhľadom na mesačný príjem alebo vývoj majetku klient dosiahne oficiálnu hranicu v blízkom čase. V takom prípade môže byť skupina privátnych klientov aj násobne početnejšia. Prieskum spred troch rokov, ktorý si nechal vypracovať Erste Private Banking fungujúci pri Slovenskej sporiteľni, hovoril o potenciálnej skupine 40-tisíc zákazníkov. Ich majetok by mohol dosahovať šesť až sedem miliárd eur.

Viac aktív i klientov

V každom prípade môžu domáci privátni bankári za posledné dva-tri roky hovoriť o veľmi slušnom prírastku nových peňazí pod ich správu a ešte vyššom príleve nových klientov. Podľa štatistík o vývoji ich privátnych oddelení, ktoré posledné roky posielali TRENDU, sa medziročné prírastky klientov držali v dvojciferných číslach tak u najväčších, ako aj menších hráčov.

Tento úspech nemožno ani tak veľmi pripísať aktivite privátnych bankárov, ako zhode okolností a vývoju ekonomiky Slovenska i okolitých štátov.

J. Čabala z Deloittu za tým vidí z veľkej miery častejší predaj celého či časti biznisu doterajších podnikateľov. Ako vysvetľuje, priemerný privátny klient na Slovensku má okolo 55 rokov. Viesť vlastný biznis ďalej už nechce, no chýba mu vo firme rodinné nástupníctvo. Alebo dostal len jednoducho zaujímavú ponuku. Preto doterajší vlastný biznis v posledných rokoch predalo viac podnikateľov, ako bolo zvykom pred krízou a tesne po jej vypuknutí.

Výsledky slovenského privátneho bankovníctva

Kríza nahnala bankám aktíva od boháčov

PRAMEŇ: údaje bánk

Akcie zarábali

No za rastom trhu privátnych klientov bánk boli posledné dva roky aj nadštandardné výkonnosti na finančných trhoch. Či sa tie zopakujú aj tento a ďalšie roky, je otázka so zatiaľ neznámou odpoveďou. Počet slovenských boháčov však beztak porastie aj v najbližších rokoch. Jednak bude ďalej pokračovať trend predaja firiem doterajšími majiteľmi, ktorých veľká generácia sa sformovala po páde politického režimu a priebehu kupónovej privatizácie. No rýchlejšie ako trh má najbližšie roky rásť aj skupina takzvaných afluentných, teda bonitnejších klientov. Manažéri IT a ďalších rýchlo rastúcich firiem by tak už o tri až päť rokov mohli začať dosahovať hranice privátnej klientely.

Článok vyšiel v prílohe aktuálneho TRENDu 17/2014 TREND + privátne bankovníctvo