Klausovo hlboké nedorozumenie

ČR Zákon, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť právnických osôb, vetoval český prezident Václav Klaus. Podľa hovorcu prezidenta Radima Ochvata je norma v rozpore s logickým trendom odbúravania inštitútu kolektívnej viny. Tento zákon je skôr „príkladom alibizmu než dôslednej snahy potrestať vinníkov trestných činov,“ povedal V. Klaus. Česko je jedným z posledných štátov EÚ, ktoré nezaviedli trestnú zodpovednosť právnických osôb. Rovnako je na tom Slovensko. 

Maďarsko volá o pomoc

Maďarsko Zoštátnenie penzijných úspor ani radikálna hypotekárna kúra Maďarsku nepomáha. EÚ i MMF dostali od krajiny žiadosť o finančnú pomoc na riešenie ekonomických problémov. Pred pol mesiacom v krajine skončila misia MMF, ktorá sledovala plnenie podmienok predchádzajúcej hospodárskej pomoci z roku 2008. Od fondu vtedy krajina dostala 25 miliárd dolárov, po voľbách sa však novému premiérovi Viktorovi Orbánovi znepáčilo dodržiavať podmienky stanovené fondom. Momentálne verí, že ďalšiu dohodu podpíše už začiatkom roka 2012. Od poslednej pomoci si Maďarsko stihlo od EÚ vyslúžiť kritiku za oslabovanie demokratických štruktúr.