Rieka Latorica v Medzibodroží pri obci Leles
Zdroj: TASR
Rieka Latorica v Medzibodroží pri obci Leles

Košický kraj chce podporiť rozvoj cestovného ruchu v tejto lokalite aj výstavbou nových cyklotrás okolo nádrže. Už čoskoro sa bude stavať cyklotrasa zo Zalužíc do Lúčok. „Chceme dobudovať Zemplínsku cyklomagistrálu okolo celej vodnej nádrže,“ hovorí košický župan Rastislav Trnka. Nejaké projekty má župa rozpracované pri vodnej nádrži Ružín pri Košiciach.

Kto má radšej tečúce vody, na dolnom Zemplíne ho privíta veľká chránená krajinná oblasť v povodí rieky Latorica. Takmer celé územie je popretkávané sieťou živých a mŕtvych ramien, ktoré na viacerých miestach dopĺňajú lužné lesy.

Na rieke Bodrog premáva výletná loď, ktorou sa návštevník môže dostať až do susedného Maďarska. Kto by sa chcel v rieke okúpať, môže zavítať na piesočné brehy rieky Tisy pri Veľkých Trakanoch v úplnom kúte Slovenska pri ukrajinsko-maďarských hraniciach.