Vďaka podnetom poslanca Miroslava Beblavého už dva mesiace vieme, čoho sa M. Kotleba ako verejný funkcionár dopustil. Hoci ústavný zákon každému funkcionárovi ukladá, že „je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie“ skončiť s podnikateľskou činnosťou, podľa živnostenského registra takú činnosť M. Kotleba ukončil až štyri mesiace po termíne. Také konanie je v rozpore s ústavným zákonom, za čo je stanovený trest – strata šiestich mesačných platov.

Ústavný zákon o konflikte záujmov funkcionárom striktne zakazuje „prijímať dary“ či „navádzať iného na poskytovanie darov“. Predseda Kotleba sám priznal, že dary prijíma. Keď týždenník Plus 7 dní zverejnil informáciu, že zamestnanci kraja posielajú časť svojej výplaty na jeho účet, do kamier a mikrofónov hrdo vyhlásil: „O tom, že niektorí ľudia aj z úradu podporili moje aktivity tým, že mi poslali nejaké peniaze, samozrejme, viem... Priznávam, že mi posielajú peniaze, pretože ma chcú podporovať, a nevidím v tom nič zlé.“ M. Kotleba dary nielen prijíma, ale aj iných navádza, aby mu ich poskytovali, čo je zrejmé z výzvy na internetovej stránke jeho politickej strany. Aj takéto konanie je v rozpore s ústavným zákonom, za čo je stanovený trest – strata 12 mesačných platov.

Kotlebova samolikvidácia

Zdroj: Ilustrácia - Danglár

<strong>Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška</strong>

Lenže to nie je všetko. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu jednoznačne hovorí, že ak sa „v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil, alebo porušil povinnosť“, pri ďalšom rozhodnutí, že funkcionár porušil zákon, sa „vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie“. Inými slovami, ak poslanci samosprávneho kraja trojpätinovou väčšinou odhlasujú, že M. Kotleba neukončil svoju podnikateľskú činnosť tak, ako mu to prikazuje ústavný zákon, a rovnakou väčšinou odhlasujú, že v rozpore s právom prijímal dary, potom nemajú na výber. Ústavný zákon im ukladá povinnosť vyhlásiť, že M. Kotleba stratil verejnú funkciu. Predseda kraja sa môže odvolať na Ústavný súd, ktorý potom s definitívnou platnosťou rozhodne.

Podľa viacerých zdrojov majú poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja obavy. Boja sa, že M. Kotlebovi, ktorý si doteraz ako funkcionár iba škodil, rozhodnutím o strate funkcie pomôžu, lebo z neho urobia obeť. Lenže ak poslanci budú k ústavnému zákonu pristupovať tak, že jeho ustanovenie platí iba vtedy, keď z uplatnenia zákona nemá nikto strach, potom sa musíme báť všetci. Lebo reprezentanti kraja povýšia vlastné bobky nad ústavný zákon.

Autor pracuje v nadácii Zastavme korupciu.