Státisíce ton odpadu, ktorý každý rok na Slovensku vznikne, končia najmä na skládkach. Tie, čo nemožno recyklovať, by mohli slúžiť ako palivo v energetike. Dnes sú na Slovensku len dve takéto zariadenia, v Bratislave a Košiciach. Vznik nových však naráža na nevôľu politikov aj časti verejnosti. Výhody zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) pritom významne prevyšujú riziká, tvrdí pre TREND Ladislav Halász, technický riaditeľ spoločnosti Kosit.

Ako prebieha energetické zhodnocovanie odpadu v praxi?

Vozidlá zvážajú zmesový komunálny odpad do haly, v ktorej sa nachádza zásobník. Z neho sa odpad posúva do násypníka a na rotačný rošt, na ktorom zhorí. Energia sa uvoľňuje a prenáša do spalín, ktoré ju odovzdávajú vode v kotli. Vzniknutá para poháňa turbogenerátor vyrábajúci elektrickú energiu. Časť tepla sa odvádza do systému centrálneho zásobovania teplom. Spaliny po odovzdaní energie prechádzajú niekoľkostupňovým procesom zachytávania oxidov síry, dusíka a pevných častíc. Emisie znečisťujúcich látok majú prísne limity a stále ich monitorujeme.

Práve škvára a popol bývajú výhradou odporcov budovania spaľovní. 

Škvára obsahuje železné a neželezné kovy, ktoré sa extrahujú a opäť vracajú do obehového hospodárstva. Po stabilizácii sa stáva inertným materiálom, ktorý má potenciál využitia v stavebníctve, nemusí skončiť na skládke. Popolček vzniká v technológii čistenia spalín, kde sa zachytáva všetko, čo nechceme, aby sa dostalo do ovzdušia. Sú tam soli a kovy, ktoré vieme extrahovať a vrátiť do obehu.

Aká veľká je spádová oblasť, z ktorej prijímate komunálny odpad?

Najmä Košice a priľahlé obce. Je to aj priemysel, ktorý má záujem, aby jeho odpad neskončil na skládke, ale bol energeticky zhodnotený.

Čo firmy motivuje?

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju. Je to filozofia väčšinou zahraničných firiem. Firmy sú ochotné priplatiť za nakladanie s odpadom, ktoré je na vyššej hierarchickej úrovni, ako je skládkovanie. 

Rastie v čase rekordných cien zemného plynu dopyt po alternatívnej energii z odpadu?

V súčasnosti na Slovensku viac ako jeden milión ton komunálneho odpadu ročne skončí na skládke. Ak by sme ich namiesto toho energeticky zhodnotili, dokázali by sme vyrobiť okolo tritisíc gigawatthodín energie. To je 60 percent tepla, ktoré dnes dodávajú systémy centrálneho zásobovania teplom domácnostiam. Boli by sme schopní nahradiť zhruba osem percent plynu, ktorý dnes odoberáme z Ruska.

Na snímke košické ZEVO, ktoré čaká významná investícia do novej linky a  do elektrolyzéra na výrobu vodíka.
Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY
Na ilustračnej snímke kontajner určený na triedený zber plastu, nápojových kartónov a kovových nápojových obalov.
Neprehliadnite

V spracovaní nerecyklovateľného odpadu zaostávame za Európou. Ako s ním naložiť?

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa