Počas krízy môže rast zárobkov priniesť jedine pokles odvodovej alebo daňovej sadzby. O šanci na spustenie odvodového bonusu otvorene hovorí predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Práve rastúce príjmy zamestnancov sú hlavným ťahákom ním navrhnutej reformy. Človek pracujúci za 954 eur v hrubom dnes v čistom zarobí takmer 732 eur. V prípade zavedenia odvodového bonusu čistý príjem stúpne o 73 eur približne na 805 eur za mesiac.

Lenže každá reforma má svojich víťazov a porazených. Jednoznačný víťaz sa porazeným stáva po strate zamestnania. Štedrú dávku v nezamestnaností nahradí v novom systéme základná štátna dávka. Tá má byť po zdanení okolo 121 eur za mesiac.

Aj v systéme odvodového bonusu si ľudia môžu dobrovoľne platiť poistenie v nezamestnanosti a nemocenské poistenie. Potom však musia počítať s nižším čistým príjmom. Zvažovaná reforma je výhodná hlavne pre zdravých ľudí so stabilnou prácou.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík verí, že ešte pár stretnutí a získa na svoju stranu aj premiéra Igora Matoviča.
Neprehliadnite

Koalícia rokuje o znížení daní a odvodov. V hre je odvodový bonus

Nevýhodná je pre občanov odkázaných na niektorú zo sto vyplácaných sociálnych dávok. Odvodový bonus ich všetky nahradí jedným štátnym príspevkom. Radikálne zjednodušenie systému vytvorí priestor na rast platov. Lenže zvýšenie príjmu o pár desiatok eur pomôže človeku na vozíku menej ako príspevky na kúpu automobilu. Odvodový bonus má ambíciu dostať do pracovného pomeru ľudí žijúcich zo sociálnych dávok. Tie sú dnes také nízke, že oficiálne nezamestnaní musia niekde pracovať načierno. Týchto ľudí má na návrat do legálneho pracovného pomeru motivovať ponechanie alikvotnej časti dávky aj po podpise pracovnej zmluvy.

Väčšina ľudí zamestnaných načierno sa braním peňazí na ruku snaží vyhnúť zrážkam od exekútorov. Tento problém odvodový bonus nerieši.

Reforma navrhuje základnú štátnu dávku vyplácať aj dôchodcom. Mladí ľudia majú v starobe žiť hlavne z úspor.  Dnešných dôchodcov sa odvodový bonus nedotkne, keďže v ich prípade sa počíta s poberaním vyrovnávajúcej dávky a reforma má dopadnúť len na mladých ľudí.

Radikálna zmena systému sa už raz takmer presadila ešte počas vlády Ivety Radičovej. Dnes o jej osude rozhodne premiér Igor Matovič. Ten spraví lepšie, ak si nakoniec vyberie znižovanie existujúcich sadzieb ako presadenie príliš rizikového odvodového bonusu.