Samozrejme, nevychádzame zo žiadneho nacionalizmu, ale chceme podporovať zdravý národný ekonomický záujem, ktorý navyše nemá iba nejaký prestížny rozmer. Môže do krajiny dotiahnuť množstvo nových firiem alebo výrobných prevádzok tých spoločností, ktoré prišli už skôr. Pritom s vysokou pridanou hodnotou prvotného spracovania materiálov a výroby zložitých komponentov. Bez takého podnetu je pravdepodobné, že impulzy na prílev nových firemných investícií sa pomaly vyčerpali.

Už aj miliardový hráč

Ako na Slovensku rastie úroveň miezd, fabrikám automobiliek, ktoré platia najlepšie v priemysle, sa citeľne zvyšuje už aj tak výrazná položka celkových nákladov. Ak nemajú atakovať zónu zníženia atraktivity, mali by iné náklady klesnúť. Ideálnu možnosť núka logistická zložka nákupu komponentov. Tie totiž veľkí dodávatelia do značnej miery vyrábajú buď mimo Slovenska a v blízkom okolí finalizačných závodov majú najmä just-in-time prevádzky na montáž veľkých modulov, alebo ich v zahraničí nakupujú od externých subdodávateľov. Pri pohľade na to, aké veľké a zaujímavé firmy sú to už teraz, vyzerá možnosť, že by ešte rástli a prichádzali ich dodávatelia, naozaj lákavo.

Už v poslednom dosiaľ štatistikami pokrytom roku 2013 dosiahli dodávateľské firmy s 20 a viac zamestnancami tržby na úrovni osem miliárd eur. Medziročne tak vyrástli o vyše sedem a pol percenta. Podiel pridanej hodnoty na tržbách je u nich priebežne o dobré tri percentné body vyšší, než má finálna montáž áut. V roku 2013 dosiahol 13,5 percenta. Okrem toho u nich pracuje viac ako sedemdesiat percent zamestnancov autobrandže. Ich rast a potenciálny príchod ďalších je pre ekonomiku jednou z najlepších správ. Zvyšujú počet veľkých firiem v krajine, ktoré diverzifikujú ekonomickú silu, pridávajú slušne platené pracovné miesta a platia dane.

Tržby najväčšieho z nich, juhokórejského výrobcu veľkých modulov Mobisu, vytiahla v roku 2013 výroba spriaznenej Kie nad miliardu eur. Nad hranicou pol miliardy eur sa držia aj tržby slovenskej odnože jedného z globálnych lídrov dodávateľskej brandže, špecialistu na sedačky a interiéry Johnson Controls, rastie aj výrobca kokpitov SAS Automotive. Podobne ako on dosahuje tržby zhruba na úrovni pol miliardy eur aj slovenská skupina francúzskeho výrobcu viacerých veľkých modulov Faurecia. Ďalší strapec firiem sa už s tržbami pohybuje okolo štvrťmiliardovej hranice. Či už je to výrobca káblových zväzkov Yura Corporation Slovakia, Halla Visteon Slovakia, dodávateľ klimatizačných jednotiek pre Kiu a Hyundai, ale aj BMW či Mc Laren alebo kechnecký závod na výrobu moderných prevodoviek Getrag Ford Transmissions Slovakia. V automobilovom priemysle končí tiež časť rúr a ďalších produktov domácich Železiarní Podbrezová. Rýchlo rastie aj zvolenská fabrika Continental Automotive Systems Slovakia na výrobu brzdových modulov. Aj pre viacerých elitných zákazníkov vyrába z najmodernejších materiálov spojky trnavský a levický závod ZF Sachs.

Nielen výroba

Viac než ich tržby či iné výkonnostné ukazovatele, aj keď tie, samozrejme, určujú priazeň matiek slovenským dcéram, sú však dôležité pribúdajúce aktivity vo výskume a vývoji. K už dlhšie fungujúcemu technologickému a inžinierskemu centru Johnson Controls v Trenčíne s niekoľkými stovkami odborníkov sa dávnejšie pridalo aj vývojové centrum predných modulov Plastic Omnium. Už druhé vývojové pracovisko buduje popri fabrike vo Zvolene Continental.

V duchu trendov v automobilovom priemysle dostávajú vývojové oddelenia aj ďalšie slovenské pobočky sieťových dodávateľov. Ešte to nie je zvlášť veľká vývojová základňa, no čo je dôležité, pribúdajú pozitívne príklady. Ak by však reálne vznikla, teda ak by bolo možné hovoriť o skupine vývojových centier automobilových dodávateľov na Slovensku, takmer určite by sa ich nabalilo viac. Aj preto, že by v nich mohla vzniknúť komunita automobilových vývojárov. Takáto skupina odborníkov, či už by ju zastrešila nejaká forma automobilového klastra alebo by bola iba neformálne zoskupenie, by prirodzene inklinovala k spolupráci s výskumníkmi z vysokých škôl a vedeckých organizácií. Také zosieťovanie dokáže všade, kde vznikne, rýchlo rásť, zvyšuje svoj vplyv na odvetvie – a v konečnom dôsledku dokáže ukotviť aj výrobné prevádzky.

Nové firmy treba lákať

Vzhľadom na vyše 40-percentný podiel automotive sektora na tržbách celkovej slovenskej priemyselnej výroby tvorí brandža pilier ekonomiky. Udržať silné odvetvie, ktoré nielen priamo zamestnáva vyše sedemdesiattisíc ľudí, ale má silný vplyv aj na prácu zhruba trojnásobku toho počtu, bude v blízkom čase možné podľa toho, či sa podarí prehĺbiť dodávateľské siete. Zatiaľ ich majú automobilky okolo tunajších závodov vybudované najmä na prvom stupni, teda v just-in-time dodávaných veľkých moduloch. Smerom do hĺbky výrobného reťazca, teda priamo k výrobe komponentov, je podiel nižší. Nemálo je dokonca produktov, ktorých výroba je na Slovensku vyslovene nízka alebo chýba úplne. Typický príklad sú odliatky či značná časť dielcov zo špeciálnych plastov. Ich výrobcovia sú dôležité firmy, pretože nielen zvyšujú mieru hodnoty vytvorenej v krajine, ale môžu dodávať aj iným, vzdialenejším závodom automobiliek, a tak posilňovať export. Momentálne však systémoví dodávatelia kompletizujú modely z produktov, ktoré sa vyrábajú inde. Trojica výrobných fabrík dováža v súčasnosti zhruba šesťdesiat percent komponentov zo zahraničia. To otvára veľký potenciál na rast slovenskej výroby v odvetví. Je pozitívne, že tak bratislavský Volkswagen, ako aj trnavský PSA Peugeot Citroën hodlajú zvyšovať podiel dodávateľov lokalizovaných na Slovensku a rovnaké ambície netají ani žilinská Kia.

Automobilky subdodávateľov pozvať môžu, ale lákať ich rozhodne nebudú. Výrobcovia komponentov sú firmy ako každé iné. Ak majú presúvať výrobu do inej krajiny, musí sa im to oplatiť kvôli biznisu. Štát pri tom môže pomôcť neustálym skvalitňovaním podnikateľského prostredia. Tak, aby si ekonomika udržala konkurencieschopnosť. Správnu orientáciu na potreby dodávateľov potvrdili vlani výsledky štúdie o dodávateľoch automobilového priemyslu, ktorú s automobilovým zväzom pripravila spoločnosť PwC. Odvetviu by podľa takmer troch štvrtín odpovedí dodávateľov prospela stabilizácia daňovej a pracovnoprávnej legislatívy. Za dôležité faktory označili dodávatelia aj zlepšenie infraštruktúry – vyše 50 percent – a zmeny v systéme vzdelávania. Pretože zďaleka nemožno vylúčiť, že kým doteraz firmy hovorili o presunoch výroby na Slovensko, zrazu budú preferovať niečo iné.

Motivoval ich príchod nových modelov do montáže v slovenských fabrikách automobiliek. Ten neustane, no udržiava čerstvú len výrobu veľkých modulov. Produkciu komponentov, spracovanie ocele a nových materiálov, po ktorých autopriemysel siaha, výrobu rôznych sofistikovaných riadiacich systémov a iných prvkov, z ktorých sa skladá auto, však priamo nové modely nedonesú. Nehovoriac o dielcoch do elektrických áut, s ktorými je slovenská finalizácia jedna z prvých na svete. Garde by sa mohlo časom veľmi nepríjemne obrátiť. Ak totiž budú firmám rásť náklady na mzdy a budú stále platiť veľa za dovoz dielcov, mohlo by to kalkuláciu výroby na Slovensku ohroziť.

Autor je priemyselný analytik.

Partner projektu TREND Focus Automotive 2015:

Je čas zvýšiť národný podiel