Ponúkame výber správ z printového vydania týždenníka Trend rubriky Slovensko a svet.

Zelená politika Európskej únie toleruje jadro a plyn, môže ich však predražiť

Európsky parlament (EP) ponechal výrobu energie z plynu a z jadra v kategórii zelených investícií, čo v nasledujúcich viac ako 20 rokoch umožňuje napríklad začínať výstavbu jadrových blokov a infraštruktúry bez toho, aby bola takáto výstavba finančne penalizovaná.

Európska komisia (EK) ani EP síce nemôžu zakázať výrobu energie z jadra či zo zemného plynu, no ich využívanie môžu zásadným spôsobom predražiť, reagovali analytici na hlasovanie europoslancov o tejto otázke. Európska taxonómia zdrojov totiž potenciálnym investorom určuje, čo je a čo nie je udržateľná aktivita.

„Aj aktuálne podporená legislatíva kladie na tieto zdroje energie dodatočné požiadavky. Napríklad požaduje jasné kroky k uvedeniu úložiska rádioaktívneho odpadu do prevádzky,“ uviedol energetický analytik Jozef Badida. V prípade paroplynových elektrární bude treba realizovať investične náročné zníženie emisií.

Europarlament 6. júla zamietol návrh časti poslancov, aby bol vetovaný zámer EK zahrnúť jadrovú energiu a plyn medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Ich ponechanie v taxonómii predtým nebolo jednoznačné, dva výbory EP ho dokonca odmietli.

Naopak, český premiér Petr Fiala v pléne EP vyzval poslancov, aby neodmietli „krehký kompromis“, ktorý stál za zrodom taxonómie. Upozornil, že jadrová energia a plyn dovážaný z „bezpečných“ krajín budú pre niektoré členské štáty jediným prostriedkom na dosiahnutie klimatických cieľov.

Ukrajina a obrana sú priority

Hlavnou úlohou českého predsedníctva bude zmiernenie vplyvov krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Premiér Petr Fiala v Európskom parlamente informoval, že ďalšími prioritami sú energetická bezpečnosť, posilňovanie obranných kapacít, strategická odolnosť ekonomiky a odolnosť demokratických inštitúcií.