Inžinierska a projektová príprava energetických a technologických stavieb
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
201620152016/15201620152016/152016201520162015
1.VUJE, a.s., Trnava119 659126 531-5,445 69846 941-2,67 7729 464719756
2.Enseco, a.s., Nitra53 03943 80221,118 39511 13465,29 2293 013221186
3.IS – Industry Solutions, a.s., Žilina13 96217 072-18,23 8003 992-4,84319807054
4.Vítkovice Slovakia, a.s., Bratislava10 62612 463-14,7501986-49,2791611313
5.VÚEZ, a.s., Levice9 8108 00122,65 6005 662-1,1220196132130
6.Intech, s.r.o., Bratislava5 7801 401312,71 083442144,9325-2772222
7.IDO Hutný Projekt, a.s., Bratislava4 8245 665-14,82 8993 935-26,3-31921593100
8.IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava4 4945 318-15,51 3711 3402,31451772827
9.TMT Energy, s.r.o., Bratislava2 4662 554-3,444135623,918913922
10.LiV – EPI, s.r.o., Bratislava2 3672 2674,41 1771 0987,22162072323
11.Noving, s.r.o., Nováky1 9812 743-27,81 4601 971-26,0-892976861
12.Intech Control, s.r.o., Bratislava1 7841 33733,469752632,5146881414
13.Econs Energy, a.s., Košice1 6382 414-32,11 0521 608-34,54779181718
14.IDS Energy Piping, s.r.o., Levice1 1974 043-70,4186516-64,0-99-2 0481231
15.Lake, s.r.o., Brusno778511 413,55-30-117,90-9722
16.BAT Engineering, a.s., Bratislava4492 823-84,1-4142 138-119,4-2 784325362
17.Unipid Trade, s.r.o., Trenčín1613 330-95,235486-92,99120912
Geofos, s.r.o., Žilinan3 867nn1 277nn264n32
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses