Podľa prieskumu, ktorý urobila UniCredit Private Banking Survey, najobľúbenejším nástrojom pre najmajetnejších ostávajú podielové fondy, hoci záujem o ne medziročne viditeľne poklesol. Predovšetkým na úkor iných cenných papierov, ktoré vo svojom portfóliu hlási viac ako polovica klientov s majetkom nad 110-tisíc eur. Ide najmä o investičné certifikáty.

Posun pozorujú bankári aj u klientov, ktorí obľubujú akciové tituly. Prioritne siahajú po známych firmách a tiež po akciách ponúkajúcich stabilne výplatu dividendy.

Prieskum naznačuje, že predošlý nadštandardný dopyt po realitách začal opadať. Dynamika záujmu o cenné kovy, nehnuteľnosti a pôdu klesol za rok zhruba na polovičnú úroveň. Vysvetliť to možno relatívne vysokou cenou slovenskej pôdy a tým, že väčšina dobrých rezidenčných nehnuteľností, ktoré sa dali kúpiť za prijateľnú cenu, sa minula. Nie je preto až takým prekvapením, že po záujme o byty v najväčších mestách sú teraz v kurze dovolenkové a rekreačné reality v zahraničí. Napríklad v Chorvátsku.

Viac rizika a menej nákladov

Pravda, nový status quo nepustí a ako upozorňuje Marek Benčat, riaditeľ privátneho bankovníctva Privatbanky, exitujú v súčasnosti len dve riešenia pre klientov. Buď zreálnia svoje očakávania týkajúce sa výšky zhodnotenia finančných prostriedkov a zachovajú svoj rizikový profil, alebo si musia uvedomiť, že vyššie výnosy možno dosiahnuť iba cez nástroje s vyššou mierou rizika.

Uvádza aj konkrétne, že kým pred niekoľkými rokmi na dosiahnutie napríklad sedempercentného ročného výnosu stačili výhradne dlhopisy, dnes sa podobný výnos docieli, len ak podiel akciovej zložky na portfóliu predstavuje minimálne polovicu. A aj v tom prípade je pravdepodobnosť získania takéhoto výnosu omnoho nižšia. Uzatvára tak, že akcie sa stávajú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou portfólií klientov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie.

Väčšiu váhu majú určite aj vstupné poplatky pre investičné produkty. Pretože pri niekedy symbolických výnosoch ich môžu najdrahšie produkty na trhu aj celé „spotrebovať“ na poplatky. Michaela Kaňová z Erste Private Bankingu potvrdzuje, že klienti hlavne preto čoraz častejšie siahajú po ETF. Ide o obchodovateľné fondy na burzách, ktoré kopírujú investičnú stratégiu najznámejších burzových indexov. Preto pri nich absentujú náklady na investičnú stratégiu a správu, čo z nich robí lacnejšie nástroje.

Hotovosti je vďaka centrálnym bankám dostatok, čo môže evokovať, že žijeme v prostredí, kde nehrozí žiadne riziko

Dlhopisy rozvíjajúcich sa štátov

A ako v Erste menili portfóliá vzhľadom na očakávaný vývoj finančných trhov? „V prvom kvartáli sme v rámci aktívne riadeného konzervatívneho portfólia dokupovali akcie, americké podnikové dlhopisy v investičnom aj neinvestičnom stupni, ako aj štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v lokálnych menách,“ vypočítava M. Kaňová.

Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov strednej a východnej Európy s kratšou splatnosťou uprednostňuje v portfóliách opatrených klientov aj VÚB. Jej šéfka privátnych klientov Blažena Strečanská to obhajuje jednak obdobím politickej neistoty, ale na druhej strane aj hospodárskymi výsledkami firiem z tohto regiónu, ktoré dokonca prekonali očakávania analytikov. „Taktiež vývoj hrubého domáceho produktu dosahuje solídny rast.“

Miroslav Paulen, riaditeľ divízie privátneho bankovníctva ČSOB, však upozorňuje, že vzhľadom na už značne vysoké ceny dlhopisov aj akcií je ešte viac rozhodujúca otázka kvalitnej diverzifikácie. „Zrejme sa blíži obdobie, keď kvalita emitentov v portfóliu bude oveľa dôležitejšia, ako to bolo uplynulých päť až osem rokov.“ Svoj argument podporuje tým, že hotovosti je vďaka centrálnym bankám dostatok, čo môže evokovať, že žijeme v prostredí, kde nehrozí žiadne riziko.