K tomu treba pridať povinné formuláre, ktoré treba pri uzatvorení poistenia tiež podpísať a ktoré majú klientov chrániť pred nekalými praktikami. Nečudo preto, že prakticky nik podmienky podrobne nečíta. Dôverujú sprostredkovateľom, že majú detaily naštudované za nich a vedia im dobre poradiť a vybrať. Variácií na trhu je totiž obrovské množstvo.

Existuje mnoho uhlov pohľadu, ako hodnotiť životné poistenie. Na účely Hypotéky roka organizátori vybrali logické hľadisko: hodnotenie, aké poistky patria medzi najvhodnejšie na krytie rizík spojených so splácaním úveru. Poistenie nehnuteľnosti pokryje hypotéku, ak sa stane niečo bývaniu samotnému, nemyslí však na to, že aj živitelia môžu ochorieť. A práve to je úlohou životnej poistky pre platcov hypotéky. Niektoré z bánk zvyknú odmeňovať držiteľov životného poistenia vinkulovaného v prospech banky nižším úrokom, zaujímavé úspory z minulosti sú však už teraz zanedbateľné. A neuchytili sa ani produkty, ktoré kombinovali platenie životnej poistky s postupným splácaním hypotéky. Oba produkty totiž predražovali. Na životnú poistku však rozhodne treba myslieť, obzvlášť ak je hypotéka vysoká a majiteľ nehnuteľnosti zakladá rodinu.

Klesá úver i poistné

Na prvých priečkach tohtoročného hodnotenia sa umiestnili predovšetkým tie produkty, ktoré ponúkajú čo najväčšiu degresivitu. Tá je pri splácaní hypotéky kľúčová: ako klesá istina úveru, tak sa môže znižovať aj nevyhnutná poistná suma. Týmto spôsobom môže klient získať buď nižšie poistné, alebo si namiesto krytia rizika viac sporiť. Podstatná je i variabilita ponúkaných pripoistení, nielen smrť je totiž hrozbou, ktorá môže znamenať stratu strechy nad hlavou. Aj invalidita jedného z členov domácnosti by skomplikovala finančnú situáciu. Najflexibilnejšie poistky kryjú aj členov rodiny – čo pomôže usporiť náklady na uzavretie poistenia – a myslia i na fakt, že nie vždy sa invalidita kryje s vyplácaním invalidného dôchodku. Priznanie takéhoto dôchodku môže trvať aj roky po nešťastnej udalosti a medzičasom treba úver splácať. Víťazná Generali špecificky upozorňuje na to, že netrvá pri vyplatení plnenia na tom, aby mal poistený nárok na invalidný dôchodok. Takéto podmienky má viacero poisťovní na trhu, nie však všetky.

Tesné rozdiely

Vlaňajší víťaz, pobočka českej Axa pojišťovny, tento rok klesolna druhé miesto, zápas bol však veľmi tesný. Medzi prvým a tretím miestom bol rozdiel len 0,6 bodu. Na trojke rovnako ako vlani skončila Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá si tak obhajuje pozíciu naozaj vyváženého všeobecného poisťovateľa: v hodnotení ochrany nehnuteľností jej patrí takisto tretie miesto. Generali i Axa ponúkajú aj poistenie majetku, no na najvyšších priečkach hodnotenia chýbajú. Allianz, podobne ako Axa, Aegon a niektoré ďalšie poisťovne napríklad ponúkajú progresívne plnenie v prípade invalidity: čím je človek po nešťastnej udalosti viac postihnutý, tým viac sa násobí poistné plnenie. Počíta sa totiž s tým, že klient bude potrebovať nielen hradiť hypotéku, ale bude vyžadovať aj špeciálnu starostlivosť, ktorá je tým drahšia, čím je postihnutie ťažšie. Progresívne plnenie umožní, aby sa o postihnutého postaral partner, prípadne mu našiel celodennú opateru, v tých horších prípadoch aj so špeciálnym tréningom. Plnenie v prípade invalidity poisťovne môžu vyplácať jednorazovo alebo v podobe mesačnej renty, víťazná Generali umožňuje vybrať si z oboch možností. Do prvej trojky treba započítať aj poisťovňu Metlife, ktorej bronz utiekol len o 0,2 bodu. Ako jedna z najstarších a najväčších poisťovní na Slovensku má s poisťovaním hypoték dlhodobé skúsenosti. Koncom deväťdesiatych rokov dokonca ponúkala kombinovaný hypotekárno-životnopoistný produkt spolu s VÚB. V časoch, keď získať úver nebolo jednoduché, pomohla takáto poistka zlepšiť vyhliadky žiadateľa a zároveň z ušetrených peňazí postupne splácať istinu.

Nováčik v hodnotení

Podobne ako vlani hodnotenie nebralo do úvahy ponuky poisťovní s veľmi malým trhovým podielom. Pribudol jediný nováčik, slovenská poisťovňa Novis, ktorá ponúka zjednodušené poistné podmienky a záväzok jednotného poplatku za vedenie zmluvy počas celej doby platnosti. Keďže je tento poplatok priamo súčasťou poistných podmienok, podľa pravidiel centrálnej banky ho poisťovňa nemôže ľubovoľne meniť. To je ojedinelé nielen medzi poisťovňami – ani banky takúto výhodu neponúkajú. Transparentnosť a flexibilita môžu v budúcnosti produkt Novisu posunúť vyššie. Dokazujú to aj tohtoroční víťazi: ich podmienky sú hodnotené ako najprehľadnejšie, väčšina z nich ich ponúka priamo na vlastných weboch.

Životné poistenie roka 2015

Hypotéka roka 2015: V životnom poistení rozhodovali desatiny bodu

PRAMEŇ: hlasovanie poroty

Krytie s rozumom

V čase nízkych úrokov sa poisťovne postupne odkláňajú od kapitálových životných poistiek, ktoré od nich vyžadujú hľadanie dlhodobých výnosných aktív na krytie záväzkov voči klientom. Najpopulárnejšie sú preto investičné poistky, ktoré riziko vyplývajúce z investovania prenášajú plne na klienta. A začína rásť aj trh s čisto rizikovými poistkami – tie nemajú sporiacu zložku. Sú lacnejšie, avšak klient nemôže očakávať, že po skončení poistného vzťahu dostane do rúk úspory. Nejde o chybu produktu, len je dobré vopred vedieť, do čoho klient vstupuje.

V hodnotení životného poistenia roka sú zastúpené investičné aj rizikové poistky. Kto už má poistku z čias pred žiadosťou o hypotéku, nemusí si nevyhnutne zakladať novú. Investičné poistky sú dostatočne flexibilné na to, aby umožnili zvýšenie poistnej sumy či pridanie extra pripoistení, napríklad pre prípad invalidity. A nemusí to ani znamenať vyššie poistné, niekedy stačí presmerovať do krytia rizika časť peňazí, ktorú si klient pôvodne len sporil. Aj v tomto prípade vie byť nápomocný finančný poradca, ktorý dokáže klientovi staršiu zmluvu vhodne upraviť.

Niektoré poisťovne ponúkajú i špecifické produkty, ktoré pri problémoch budú hradiť splátky namiesto klientov, práve pri nich však zohrávajú významnú úlohu poistné podmienky. Hlavne pri poistení pre prípad nezamestnanosti treba pamätať na to, že platí počas splácania hypotéky len na obmedzený čas, najčastejšie na rok či dva. Výhodnejšie je tak porozmýšľať nad sporivým produktom, ktorý by pre prípad, že držiteľ hypotéky ostane bez práce, suché obdobie preklenul. Práve nedostatok finančných rezerv je jedným z hlavných dôvodov platobnej neschopnosti, pričom v mnohých prípadoch nemusí ísť práve o tragické či dlhodobé udalosti. Životná poistka má pomôcť v naozaj ťažkých prípadoch, na životné nepríjemnosti by sa mal klient pripraviť inak.

Výsledky ocenenia Hypotéka roka 2015
Fincentrum & TREND
Hypotéka roka 2015
1 Tatra banka
2 VÚB banka
3 Československá obchodná banka
Refinančná hypotéka roka 2015
1 VÚB banka
2 Tatra banka
3 mBank
Stavebné sporenie roka 2015
1 Prvá stavebná sporiteľňa
Poistenie nehnuteľnosti roka 2015
1 Uniqa poisťovňa - Domov & Štastie
2 QBE Insurance - združené poistenie Klasik a Special
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Môj domov
Poistenie hypotéky roka 2015
1 Generali poisťovňa - Hypo poistenie
2 Axa životní pojišťovna - ActiveLife
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistenie hypotéky
Banka bez bariér
Slovenská sporiteľňa
Bankár roka
Daniel Kollár, Československá obchodná banka
Poisťovák roka
Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa
Špeciálna cena TRENDU za inovatívnosť
Slovenská sporiteľňa za financovanie montovaných rodinných domov
Prameň: Fincentrum & TREND