V prípade architektonických bariér mali ľudia s telesným postihnutím výhradu iba v prípade umiestnenia čítačky kariet. Rozmiestnenie bankomatov aj ich prístupnosť sa im zdala vyhovujúca. Čo sa týka rozsahu služieb, balíček Senior spĺňal predstavy hodnotiteľov, ale „poplatky za bankové operácie sa im zdali vyššie“.

Oceňujú ústretovosť

Ľudia s telesným postihnutím, ktorí sa zapojili do prieskumu, sa pri komunikácii v jednotlivých pobočkách nestretli s problémami, naopak, vyzdvihli veľkú ústretovosť. Niektorí napísali dokonca, že pobočku možno navštíviť aj s asistenčným vodiacim psom. „Pokiaľ ide o služby, ktoré sa dajú vybaviť z domu, SLSP ich má dostatočný počet,“ hodnotí zväz. „Banka napríklad ponúka telebanking, zadávať trvalé príkazy k platbe, kreditná karta sa dá poslať aj kuriérom a podobne.“

Samotný Slovenský zväz telesne postihnutých zdôrazňuje, že v porovnaní s inými inštitúciami je ústretovosť bánk a poisťovní voči hendikepovaným najväčšia. Aj tu sa však nájdu nedostatky, ale spravidla nevychádzajú z neochoty, skôr z nepochopenia potrieb vozičkárov. Typickým príkladom je, že hoci je prístup k bankomatu bezbariérový, pre málo miesta sa pri ňom nedokáže klient na vozíčku otočiť.

Problémom je aj umiestňovanie zbytočných bariér ako napríklad kvetináča, ktorý vozičkárovi zahatá prístup k bankomatu. V inom prípade si banka neuvedomí, že nestačí, aby bol bezbariérový len prístup do pobočky, ale mal by byť aj k samotnému bankomatu. Vo všeobecnosti platí, že problémy s prístupom sú najmä v historických budovách.

Aj požiadavky nevidiacich

Názor na prítomnosť bariér sa však medzi ľuďmi s rôznym druhom postihnutia líši. To, čo zavadzia vozičkárom, môže za určitých okolností pomôcť nevidiacim. Pre nich sú architektonické bariéry orientačným prvkom v priestore. „V prípade ľudí so zrakovým postihnutím je teda bariérou aj situácia, že sa v prostredí nenachádza dostatok pre nich zrozumiteľných prvkov, podľa ktorých by sa mohli orientovať a ktoré by im tak zabezpečili bezpečný a samostatný prístup,“ upozorňuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska.

Príkladom je znižovanie obrubníkov, čím sa na jednej strane síce zabezpečí prístupnosť pre telesne postihnutých ľudí, no na druhej strane odstráni označenie vozovky a nevidiaci nevedia, kadiaľ môžu bezpečne ísť. „Riešením je návrh bezbariérových úprav so zreteľom na obe skupiny – telesne aj zrakovo postihnutých, a teda zníženie kraja a zároveň vybudovanie varovného pásu pre nevidiacich. Iba takto komplexne vyriešený okraj môžeme považovať za bezbariérový,“ upozorňuje únia a dodáva, že pokiaľ je myšlienka prístupnosti pre zrakovo postihnutých zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby už od prvých stupňov riešenia, opatrenia nie sú finančne náročné.

Ako má vyzerať banka bez bariér

  • Vstup do pobočky je bez schodíkov, prípadne je vybudovaná nájazdová rampa
  • Parkovacie miesto je dostatočne blízko
  • Schodík nebráni ani prístupu k bankomatu
  • V prípade vybudovanej rampy musí mať vozičkár dostatok miesta aj na otočenie
  • Klávesnica aj monitor bankomatu musia byť dostatočne nízko, aby na ne vozičkár videl
  • Chýbať by nemala polička na položenie kabelky a priestor na odloženie barly
  • Dôležitá je aj strieška nad bankomatom pre prípad nepriaznivého počasia
Výsledky ocenenia Hypotéka roka 2015
Fincentrum & TREND
Hypotéka roka 2015
1 Tatra banka
2 VÚB banka
3 Československá obchodná banka
Refinančná hypotéka roka 2015
1 VÚB banka
2 Tatra banka
3 mBank
Stavebné sporenie roka 2015
1 Prvá stavebná sporiteľňa
Poistenie nehnuteľnosti roka 2015
1 Uniqa poisťovňa - Domov & Štastie
2 QBE Insurance - združené poistenie Klasik a Special
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Môj domov
Poistenie hypotéky roka 2015
1 Generali poisťovňa - Hypo poistenie
2 Axa životní pojišťovna - ActiveLife
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistenie hypotéky
Banka bez bariér
Slovenská sporiteľňa
Bankár roka
Daniel Kollár, Československá obchodná banka
Poisťovák roka
Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa
Špeciálna cena TRENDU za inovatívnosť
Slovenská sporiteľňa za financovanie montovaných rodinných domov
Prameň: Fincentrum & TREND