Smerom k spotrebiteľom išlo o dôležité posolstvo. Na rozdiel od podobných domácich či zahraničných súťaží nebol ako víťaz automaticky predurčený veľký trhový hráč s najväčším rozpočtom na reklamu. Nikdy sme si však nenárokovali právo jednoznačne povedať, že tento produkt je najlepší. Cieľ bol a zostáva iný – poskytnúť spotrebiteľom čo najviac informácií, aby si sami dokázali vybrať.

Cieľom pilotného projektu, ktorý TREND a Fincentrum vlani spustili, nebolo len zorientovať spotrebiteľa, ale aj diskutovať s trhom o tom, ako súťaž zlepšiť. Aj preto sa v tomto ročníku objavilo nové kritérium – obľúbenosť. Členovia poroty zohľadnili vo svojom hlasovaní aj preferencie samotných spotrebiteľov. Najviac bodov nezískala automaticky banka s najväčším trhovým podielom, ale tá, ktorá si dokázala klientov udržať.

Vlani sme zámerne nechali jednu kategóriu nevyhlásenú. V rámci ocenenia TRENDU za inovatívnosť sme chceli upozorniť, že banky dlhodobo ignorujú veľmi dôležitú kategóriu zákazníkov – malých podnikateľov, živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby. Žiaľ, nenašli sme ani jedinú banku, ktorá by dokázala uvažovať progresívnejšie.

Tohto roku sme sa pozreli na ďalší prehliadaný segment, financovanie montovaných domov. Rozdielna technológia výstavby neumožňuje ich financovanie tradičným spôsobom. Aj preto tento segment nenachádza medzi Slovákmi taký ohlas ako v zahraničí. Spomedzi 11 bánk ponúka len jediná spôsob, ako si poradiť so zložitým financovaním montovaných domov.

A hoci učebnicové poučky hovoria, že takzvaný trhový výklenok je priestorom najmä pre malých hráčov, v tomto prípade je to presne naopak. Cenu TRENDU za inovatívnosť získava dlhoročný trhový líder Slovenská sporiteľňa. Najväčšia domáca inštitúcia získala ešte jedno významné ocenenie – Banka bez bariér – za ochotu prispôsobiť svoje priestory aj ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu.

Už teraz sa teším na budúci rok a ďalšiu cenu za inovatívnosť. Verím, že si bude z čoho vyberať. Najväčšie finančné domy menia svojich kapitánov, a preto môžeme očakávať zmeny v smerovaní a nové nápady. Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ale aj Allianz – Slovenská poisťovňa či Kooperativa už sú, alebo čochvíľa budú, v rukách nových manažérov. Zmeny na vedúcich postoch ovplyvnili aj hlasovanie CEO, ktorí spomedzi seba vyberali Bankára a Poisťováka roka. Ako rozhodli a ktoré inštitúcie získali najviac bodov od odbornej poroty, sa dozviete na nasledujúcich stranách.

Autor je reportér týždenníka TREND