Klient s dobrou úverovou históriou je pre banky cennejší ako nový žiadateľ. Aj preto mu viac vychádzajú v ústrety. V prípade refinancujúcich úverov banky hovoria o rýchlosti a efektívnosti. Znížiť si úrokovú sadzbu by tak mala byť hračka. No nie vždy.

Lacný a ešte lacnejší

Prvú ponuku na novú úrokovú sadzbu dostane klient od vlastnej banky a je len na ňom, či s ňou bude súhlasiť alebo začne vyjednávať. Keďže cena peňazí v posledných rokoch prudko klesla, je veľká pravdepodobnosť, že novo ponúkaná sadzba bude výhodnejšia ako pôvodná. Dôležitou otázkou je, či sa nedá vyrokovať ešte nižšia. Vo všeobecnosti platí, že prvá ponúknutá sadzba poskytuje priestor na vyjednávanie a predovšetkým testuje ochotu klienta zobrať prvú ponuku.

V záujme vlastnej peňaženky by mal klient obehať ďalšie banky a porovnať si jednotlivé ponuky, prípadne využiť sprostredkovateľa. Ak aj iná banka poskytne výhodnejšiu sadzbu, stále to neznamená, že hypotéka sa bude sťahovať. Pôvodná banka klienta spravidla ešte skúsi najvýhodnejšiu ponuku dorovnať. Treba si uvedomiť, že hoci je hypotéka zložitý finančný produkt, vyjednávanie o cene sa veľmi nelíši od arabského trhu.

Klient by nemal porovnávať len samotnú výšku sadzby, ale aj podmienky, za ktorých ju dosiahne. Zľavy neposkytujú banky úplne zadarmo, ale ako protihodnotu napríklad za to, že klient má u nich bežný účet, sporenie, poistenie v spriaznenej poisťovni a podobne. Banka je ochotná vzdať sa časti zisku z úroku najmä ak vie, že od klienta dostane peniaze inou cestou.

Banka však nesmie podmieniť poskytnutie úveru využívaním ďalších služieb. Zákon o ochrane spotrebiteľa zakazuje viazať predaj jednej služby na predaj inej. Na druhej strane má banka právo chrániť založenú nehnuteľnosť poistením, klient si však môže slobodne vybrať, v ktorej poisťovni uzavrie zmluvu. Výnimkou je, že za uzatvorenie zmluvy v spriaznenej poisťovni získa zľavu, to by však malo byť v zmluve jasne uvedené.

Hoci banky komunikujú ako obrovskú výhodu možnosť uzatvoriť v pobočke životné poistenie aj poistenie nehnuteľnosti, nemusí to tak byť. Klientovi hrozia dva typy nástrah: zbytočne vysoká cena za poistenie, ktoré môže byť inde lacnejšie, alebo neprimerane nízka poistná ochrana v porovnaní s možnosťami, ktoré ponúka trh.

Refinančná hypotéka roka 2015
(body)

Hypotéka roka 2015: Najjednoduchšie refinancuje VÚB

PRAMEŇ: hodnotenie poroty

Dokedy?

Výhodné refinancovanie nepotrvá večne, ale priamo závisí od politiky lacných peňazí. Európska centrálna banka (ECB) ňou bojuje proti hrozbe deflácie a pomalému ekonomickému rastu. Platí, že kým ECB bude tlačiť nové eurá v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, úrokové sadzby neporastú. Ešte vyše roka by tak mali mať klienti istotu, že staršie drahé úvery dokážu vymeniť za výhodnejšie. Samotná dohodnutá úroková miera atakuje v posledných mesiacoch historické minimá. Najlacnejšie si podľa dát Národnej banky Slovenska požičali klienti v decembri minulého roka, v priemere za 2,74 percenta, vo februári zaplatili len nepatrne viac (2,75 percenta).

Priaznivé podmienky vplývajú aj na vysoký záujem klientov. Za veľmi dobrým začiatkom roka netreba podľa analytika Fincentra Petra Világiho hľadať výraznejšie marketingové akcie, ktoré sú obvyklé až pre hlavnú sezónu. „Stoja za ním dlhodobo nízke úrokové sadzby a aj rastúci apetít na realitnom trhu. A, samozrejme, aj stále dostatočný priestor na refinancovanie starších, drahších úverov.“ Za dva roky trvajúcim poklesom úrokových sadzieb je podľa neho pokles úrokov na medzibankových a svetových finančných trhoch, ale aj konkurencia medzi bankami na Slovensku. Banky sa snažia získať klientov, ktorým sa končí fixácia starších úverov, a podliezť tak svojou ponukou konkurenciu.

Najvhodnejšou bankou na refinancovanie hypotéky je podľa hlasovania poroty VÚB s minimálnym náskokom pred Tatra bankou. VÚB je podľa porotcov silná v možnostiach predčasných splátok, ale aj tretími najlepšími úrokovými podmienkami na trhu. Čo je zaujímavé, na rozdiel od hlavnej kategórie prisúdili členovia poroty najviac bodov za úrokovú sadzbu Tatra banke. Administratívne najjednoduchšie je podľa hlasovania prenesenie hypotéky do Prima banky, ktorá sa však v prvej päťke neumiestnila. V ochote priložiť k splácanému úveru ďalšie lacné peniaze dominuje Tatra banka.

Výsledky ocenenia Hypotéka roka 2015
Fincentrum & TREND
Hypotéka roka 2015
1 Tatra banka
2 VÚB banka
3 Československá obchodná banka
Refinančná hypotéka roka 2015
1 VÚB banka
2 Tatra banka
3 mBank
Stavebné sporenie roka 2015
1 Prvá stavebná sporiteľňa
Poistenie nehnuteľnosti roka 2015
1 Uniqa poisťovňa - Domov & Štastie
2 QBE Insurance - združené poistenie Klasik a Special
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Môj domov
Poistenie hypotéky roka 2015
1 Generali poisťovňa - Hypo poistenie
2 Axa životní pojišťovna - ActiveLife
3 Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistenie hypotéky
Banka bez bariér
Slovenská sporiteľňa
Bankár roka
Daniel Kollár, Československá obchodná banka
Poisťovák roka
Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa
Špeciálna cena TRENDU za inovatívnosť
Slovenská sporiteľňa za financovanie montovaných rodinných domov
Prameň: Fincentrum & TREND