Hlavolam pre dospelých

Dospelí neveria na rozprávky. Vedia, že sa ľudia nedelia iba na hrdinov a zloduchov. Každý z nás má svoje chyby i prednosti, životné omyly i veľké úspechy či nevydarené skutky. Takí sú aj politici a politické strany. Každá má vlastný príbeh, bilanciu správnych a nesprávnych činov, batériu kompetentných i skorumpovaných ľudí okolo seba a svoje vlastné skóre medzi deklarovanými hodnotami a výsledkami.

Voliť z takejto ponuky neznamená voliť menšie a väčšie zlo, ale vyberať medzi reálnymi možnosťami, ktorých charakter usmerňovali aj občania svojimi minulými voľbami.

Pred revolúciou sme hrali volebné divadlo. Voliť sa muselo, hoci reálne nebolo na výber. Prevrat priniesol skutočnú politickú súťaž. Tá vynáša na pódium extrémy, ale i reformy. Dokáže vpustiť do verejného života arogantné egá, ale ich aj z neho vypudiť. V tejto súťaži získavajú politici mandát, aby v rozumne dlhom volebnom cykle predviedli, ako dokážu riadiť štát a zlepšovať naše životy. Ak sklamú, môžu zabodovať konkurenti s inými riešeniami a inými ľuďmi. Demokracia nedokáže zabrániť úpadku, ale bráni diktatúre a ponúka šancu na progres.

V uplynulých mesiacoch prišli mnohí o ilúzie – o čistote niektorých politikov, o kompetentnosti štátnych inštitúcií a ich čelných predstaviteľov, o schopnosti viesť civilizovaný predvolebný boj bez utajených kinematografických artefaktov a zneužívania polície či tajných služieb. Dospelý volič sa však musí nad toto bahno povzniesť a vyberať z dostupných možností podľa toho, kam chce, aby sa naša krajina uberala v nasledujúcich rokoch.

Položiť si otázku, ktorí politici a politické strany pomohli dostať Slovensko do povedomia vyspelého sveta, zvyšovať zamestnanosť, zlepšovať podmienky pre podnikanie, znižovať dane, zavádzať progresívne ekonomické i sociálne reformy a kreovať slobodné trhové hospodárstvo – všetko hodnoty, ktoré má TREND vo svojej misii od narodenia pred 20 rokmi. Položiť si otázku, ktoré strany dokážu bojovať s korupciou a stransparentniť lobing, zmeniť volebný systém, aby sa dokázali v politike presadiť osobnosti a nezávislí kandidáti, upratovať vo verejných financiách aj šetrením vo výdavkoch, nielen vyššími daňami.

Neúčasťou vo voľbách môžu zosilnieť strany s najhoršími vlastnosťami. Účasť naopak umožňuje meniť aj pomery v stranách, ktoré volič podporí. Zakrúžkovaním môže lídrom ukázať, ako si predstavuje ich ďalší osud, a teda aj osud preferovanej strany. Za stav našej spoločnosti nezodpovedajú iba partaje, ale všetci občania. Tí českí dokázali pred dvoma rokmi vykrúžkovať z parlamentu polovicu dinosaurov.

Komentár vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU 9/2012.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.