Od prvého ročníka napĺňa projekt Gypsy Spirit cieľ prezentovať prácu a výsledky všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku a vytvára verejnú platformu na prezentáciu ich pozitívnych výsledkov. Člen odbornej poroty tohtoročného 4. ročníka Jaroslav Kiska (Consumer Finance Holding, spoluzakladateľ projektu a člen správnej rady Dobrého anjela) a predsedníčka Prípravného a organizačného výboru ocenenia Gypsy Spirit sociologička Silvia Porubänová (Inštitút pre výskum práce a rodiny) odovzdali ocenenie víťazovi v kategórii Spoločnosť/firma, zdravotnej poisťovni Union. Prevzal ho Peter Polakovič, člen predstavenstva, za projekt Zdravé komunity, najrozsiahlejšiu iniciatívu realizovanú pre rómsku menšinu na Slovensku v oblasti zdravotnej osvety nepretržite od roku 2007. Partnerom kategórie Gypsy Spirit Spoločnosť/firma je týždenník TREND.

Gypsy Spirit 2012