Galérie a múzeá svetových metropol sú počas leta zaplavené turistami, ktorí konzumujú umenie a historické zbierky podobne ako suveníry, pizzu či zemiakové hranolčeky. Majestátna architektúra múzeí sa spolu so svojimi expozíciami stávajú kulisami pre často bezradný dav navigovaný sprievodcami. O takýchto návštevníkoch a o kontrastoch prítomných v tomto prostredí referujú fotografie viacerých súčasných fotografov. Zaujímavým spôsobom sa týmto fenoménom zaoberajú aj Thomas Struth a Candida Hofer, obidvaja absolventi prestížnej Düsseldorfskej akadémie, kde študovali pod vedením konceptuálne ladenej autorskej dvojice Berda a Hilly Becher.

O galériách a ich návštevníkoch

Thomas Struth vo svojom cykle Audiencia (Florencia, 2004) mapuje vo svojich veľkoformátových farebných fotografiách skupiny návštevníkov múzeí vo Florencii v čase, keď obdivujú diela klasických talianskych maliarov a sochárov. Diela na fotografiách nevidíme, zato však máme možnosť nahliadnuť do skupinového psychologického portrétu turistov, ktorí práve obdivujú sochu Davida. Candida Hofer nám naopak poskytuje pohľad do vyprázdnenej sály parížskeho Louvru, kde máme možnosť, a opäť na fotografii obrovských rozmerov, preskúmať toto veľkolepé historické prostredie obohatené o muzeálnu expozíciu. Prináša nám tak obraz plný vizuálnych informácií, ktorý napriek vyprázdnenosti priestoru od ľudí pôsobí naplnene.

O galériách a ich návštevníkoch