Máme písať o osvedčených témach a riskovať, že tým len podporíme stereotyp vnímania práce advokáta? Ísť do tém ako najvýznamnejšie transakcie, portfólio významných klientov či objem investícií v transakciách? Alebo sa skúsime ponoriť trocha hlbšie? Napríklad zamyslením sa nad tým, čí existuje niečo ako tajomný elixír zaručujúci úspech v podnikaní v právnych službách? Blížiace sa oslavy 20. výročia pôsobenia Allen & Overy na slovenskom trhu priklonili misky váh na stranu druhej, menej ortodoxnej témy.

Na úvod musíme priznať, že aj napriek spomínanému dovŕšeniu nášho okrúhleho výročia správnu odpoveď stále len tušíme. Hoci je na intuitívnej úrovni jasná a presvedčivá, presne artikulovať a intelektuálne vyhodnotiť sa nedá. Predpokladáme však, že aj napriek tomuto „disclaimeru“ (každý text od právnika vyžaduje disclaimer) čitateľ stále očakáva odhalenie prevratného a extrémne sofistikovaného tajomstva úspechu. Naša skúsenosť však vedie k paradoxne zemitým, často prehliadaným a takmer až fádnym „ingredienciám“. Sú nimi ľudia, ich vzťahy a kvalita komunikácie.

Právne poradenstvo je služba poskytovaná ľuďmi v prospech iných ľudí. No nie vždy je ponúkaná s „ľudským prístupom“. Obzvlášť v čase honby za zvyšovaním efektivity a produktivity, keď trendy ako digitalizácia, automatizácia a nástup umelej inteligencie dominujú korporátnemu svetu. Veríme, že budúcnosť bude patriť takým právnickým kanceláriám, ktoré na jednej strane zvládnu tieto výzvy za pomoci vysokých finančných a časových investícií do know-how v spojení s hrubou výpočtovou silou. Ale súčasne nezanedbajú investíciu do druhej strany tejto novodobej rovnice. A tou je príslovečný „ľudský prvok“ a jeho každodenný prejav v živote organizácie či už dovnútra alebo smerom von.

Úspešnosť ľudského faktora je podmienená autentickými a nefalšovanými vzťahmi. Svet právnickej kancelárie sa môže zvonku javiť ako výrazne hierarchický, s jasne definovanými formálnymi rolami a postupným rozdeľovaním frčiek na náplecníkoch korporátnych uniforiem právnikov. Skutočná výzva spočíva v tom, ako táto platforma funguje v oblasti neformálnych vzťahov definovaných každodennými situáciami. To, ako starší advokát odovzdáva skúsenosti mladším kolegom a ako sa právnici delia o vedomosti či kontakty. A tiež ako partner komunikuje o príprave dokumentu s asistentkou, ako advokát rieši nefungujúci systém s IT-čkárom či ako spolupracuje recepčná s marketingovým oddelením. Práve v takýchto situáciách sa prejavuje vnútorná sila zrelého pracovného vzťahu a skutočná hodnota ľudskej interakcie.

Pero, papier a právnik išli vždy dokopy. Komunikácia právnika je tradične písomná a formálna, spútaná pravidlami logiky a zbavená emócií. V tejto definícii však stále chýba spomínaná druha strana rovnice, a tou je kvalita komunikácie. „Small talk“ pri kávovare alebo skupinové obedy za dlhým stolom v kuchynskej časti kancelárie sú nedoceneným nástrojom korporátnej psychohygieny. Ak sú navyše v duchu otvorenej, priamej a bezprostrednej komunikácie s možnosťou neformálne otvoriť akúkoľvek tému a naznačiť spätnú väzbu, len máločo prepadne nepovšimnuté cez filter korporátneho podvedomia.

Komunikácia na princípoch, že žiaden názor nie je zlý, funguje aj smerom ku klientovi. Ak si advokát a klient dokážu konštruktívne vymieňať myšlienky a názory o zamýšľanom projekte, búrajú tým stereotyp čierno-bielych záverov a mentálneho nastavenia, že právnik musí mať na všetko vždy odpoveď. A práve tak vzniká skutočné partnerstvo.

A čo záverom? Ak aj naša triáda „ľudia, ich vzťahy a kvalita komunikácie“ nie je presným receptom na zostavenie tajomného elixíru úspechu právnika, pre nás je minimálne neopomenuteľnou ingredienciou toho, čo do takého zázračného nápoja za každých okolností patrí.

Martin Magál a Renátus Kollár
partneri Allen & Overy Bratislava