Tržby laboratórií na Slovensku rastú rok po roku, čo je pri zvyšovaní financií v zdravotníctve prirodzené. Pohľad za poslednú dekádu skutočne ukazuje, že tržby dvoch najväčších laboratórií sa zvýšili štvor- či dokonca päťnásobne. V roku 2019 sa však ich rast zastavil.

Medirex Group si udržal priečku najväčšej siete laboratórií na Slovensku. Jeho tržby sa opäť prehupli cez 70 miliónov eur, no oproti roku 2018 sa zvýšili už iba o pár desatín percenta. V predchádzajúcom roku však rástli viac ako 10-percentným tempom. Napriek tomu Medirex dominuje celému segmentu viac ako 38-percentným podielom.

Ďalší tretinový podiel na trhu patrí spoločnosti Alpha medical group, ktorej tržby presiahli 65 miliónov eur. Ich rast je viac ako dvojpercentný, no aj tak stále ďaleko zaostávala za rokom 2018. Tržby oboch najväčších laboratórií minulý rok v podstate stagnovali. Napriek tomu obe spoločnosti zvýšili svoj podiel na trhu na viac ako 72 percent. Rast tržieb týchto spoločností sa neprejavuje na ziskovosti firiem. Medirex sa po štyroch rokoch ziskov dostal opäť do straty, ktorá za rok 2019 bola 1,6 milióna eur. Spoločnosť Alpha medical je na tom z pohľadu ziskovosti ešte horšie, keď dosiahla stratu tretí rok po sebe, aj keď iba na úrovni 0,9 milióna eur. Ide však o najnižšie číslo z posledných troch rokov.

Ukazovateľ však zďaleka nie je pri spoločnosti Alpha medical taký pesimistický. Za posledné dva roky dosiahol hodnotu viac ako 18 miliónov eur, čo predstavuje EBITDA maržu na úrovni silných 30 percent. Medirex je na tom s EBITDA o poznanie horšie na úrovni iba šesť miliónov eur a EBIDTA maržou okolo desiatich percent.  

Poskytovatelia laboratórnej diagnostiky


Spoločnosť

Tržby spolu (tis. eur)

Zmena (%)

Tržby spolu (tis. eur)

Zisk po zdanení (tis. eur)

Podiel na trhu (%)

2019

2018

2019/18

2017

2016

2019

2018

2017

2016

2019

2018

1.

Medirex group, Pezinok 1

70 535

70 222

0,4

63 560

60 654

-891

996

1 737

3 167

37,6

38,2

2.

Alpha medical group, Bratislava 2

65 393

63 913

2,3

58 576

55 879

-1 009

-7 420

-1 612

1 853

34,9

34,8

3.

Skupina Klinická biochémia, Žilina 1, 3

20 400

20 291

0,5

20 132

19 838

2 380

3 187

2 206

2 680

10,9

11,0

4.

Synlab Slovakia, s.r.o., Bratislava

13 523

12 535

7,9

12 238

12 849

493

-185

-323

-1 050

7,2

6,8

5.

Cytopathos, s.r.o., Bratislava

5 762

5 097

13,1

4 817

4 813

522

666

452

584

3,1

2,8

6.

Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Prešov

3 787

3 653

3,7

3 811

3 924

253

274

294

261

2,0

2,0

7.

AnalytX, s.r.o., Bratislava

2 980

2 822

5,6

2 787

2 798

103

173

178

199

1,6

1,5

8.

RIA laboratórium, s.r.o., Košice

2 687

2 666

0,8

2 747

2 952

-44

-28

32

108

1,4

1,5

9.

Laboratóriá Piešťany, s.r.o., Piešťany

2 374

2 478

-4,2

2 476

2 562

7

184

354

561

1,3

1,3


Alpha medical hematológia, s.r.o., Martin 4

2 388

2 567

499

212

1 Údaje za rok 2019 sú len predbežné, 2 Len entity na Slovensku, 3 Zisk za roky 2019, 2018, 2017 a 2016 je aj z pôsobenia v ČR, 4 Do 3. apríla 2018 Hemo Medika, s.r.o., Košice. Za rok 2019 a 2018 sú údaje zahrnuté v spoločnosti Alpha medical group
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavil TREND Analyses