Počet ľudí, ktorí dosvedčili, že obaja priatelia a dôverníci premiérov (českého Mirka Topolánka a slovenského Roberta Fica) žiadali od rakúskej firmy Steyr úplatok vo výške 18 miliónov eur, je na korupčnú kauzu až neobvykle vysoký. Pred políciou i súdom to potvrdili manažéri firmy Stephan Szücs a Lutz Kampmann. Rovnaké svedectvo poskytli aj zástupcovia amerického majiteľa firmy – Viktor Jackovich a John Ulrich. A čo je najdôležitejšie, potvrdili to aj písomné dokumenty.

Už v čase, keď M. Dalík na stretnutí, ktoré zorganizoval M. Výboh, predniesol korupčnú požiadavku, rakúski manažéri o tom spísali „vnútropodnikové memorandum“, v ktorom celú situáciu opísali tak, že pán Dalík „predniesol neakceptovateľnú žiadosť v poverení PM“ (premiéra). (M. Kampmann k tomu dodal, že na stretnutí vo Viedni M. Výboh urgoval rovnakú sumu, akú v Prahe žiadal M. Dalík.) Toto memorandum našla polícia v archíve firmy Steyr. Navyše predstavitelia amerického majiteľa firmy o stretnutí s Dalíkom a Výbohom informovali aj Veľvyslanectvo USA v Prahe. Stalo sa to známe vďaka WikiLeaks.

Nielen verejnosť, ale aj polícia sa zo zverejnených dokumentov dozvedela, že americká ambasáda poslala do centrály depešu, v ktorej sa hovorilo, že začiatkom roku 2008 predstavitelia firmy Steyr oznámili veľvyslanectvu závažnú skutočnosť. Česká strana zorganizovala „príležitosť pre Topolánkovho chránenca Marka Dalíka za účelom získania značného úplatku od Steyru“. V januári 2016 americká strana pred českým súdom oficiálne potvrdila, že nielen táto, ale aj ďalšie depeše týkajúce sa prípadu sú autentické.

Pretože dokumenty potvrdzovali svedectvá a naopak, sudkyňa Veronika Čeplová skonštatovala, čo považuje za preukázené: v novembri 2007 na schôdzke, ktorú zorganizoval M. Výboh a na ktorej sa aj zúčastnil, požiadal M. Dalík predstaviteľov firmy Steyr o úplatok vo výške „trikrát šesť miliónov eur“.

Dvaja v jednej kauze

Zdroj: Danglár

Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška

Dá sa preto rozumieť tomu, prečo prvostupňový súd v Prahe M. Dalíka odsúdil. Ale nedá sa rozumieť tomu, prečo rakúske orgány – ešte pred vyhlásením pražského rozsudku – zbavili M. Výboha obvinenia.

Podľa svedectva rakúskych manažérov a zástupcov majiteľa firmy Steyr M. Výboh na stretnutiach, na ktorých zaznela korupčná požiadavka, vystupoval ako „poradca slovenského premiéra“.

Vetu, že „korupcia nebola nikdy tak blízko premiérovi ako teraz“, povedal R. Fico o svojej predchodkyni. Ale celkom sa hodí aj na neho.