V princípe ide o to, že prostredníctvom nástrojov softvérovej spoločnosti SAS sústreďuje dáta o zákazníkoch z rôznych informačných systémov pod jednu strechu a potom ich hĺbkovo analyzuje. Výsledkom je model správania kupujúcich, minulého i budúceho, a ich segmentácia na užšie cieľové skupiny. Pre tie možno následne pripraviť na mieru ušité marketingové kampane s produktmi či službami, ktoré ich s veľkou pravdepodobnosťou budú zaujímať.

Pohľad na zákazníkov by mali postupne zlepšiť aj externé dáta z verejných portálov či sociálnych sietí. „Poznanie zákazníkov nám umožňuje namixovať ponuku služieb tak, aby pre nich bola čo najatraktívnejšia. Ale zároveň ich aj ušetriť mnohých posolstiev, ktoré by pre nich relevantné zjavne neboli,“ vysvetľuje Filip Vítek z firmy Mediworx, ktorá pre Dr.Max vytvára kompetenčné centrum pre CRM a Big Data.

Nové segmenty

To, čo robí Dr.Max, sa v reči konzultantov označuje ako zapojenie IT nástrojov do napĺňania konkrétnych strategických podnikateľských cieľov. Je to výrazný posun oproti situácii spred pätnástich-dvadsiatich rokov, keď podniky ešte len budovali IT zázemie na riadenie interných procesov či na podporu manažérskeho rozhodovania.

Firemní ítečkári tak dnes buď riešia celkom iné otázky ako v minulosti, alebo sa na ne prinajmenšom snažia odpovedať iným, novátorským spôsobom. Lebo z každej strany už dlhšie počúvajú, že IT pre podnik, či už ide o veľkú korporáciu alebo menšiu firmu, nie je cieľ, ale nástroj na rozvoj biznisu.

Potvrdzuje to i prieskum medzi majiteľmi a IT manažérmi malých a stredných firiem, ktorý v marci tohto roka zrealizovala agentúra GfK pre TREND a IT Asociáciu Slovenska. Len päť percent respondentov uviedlo, že digitálne technológie vníma ako nákladovú položku, drvivá väčšina v nich vidí pozitívny prínos pre biznis.

V štruktúre investícií síce naďalej dominujú „tradičné“ sféry, ako je bezpečnostný alebo podnikový softvér, ale do popredia sa tlačia aj nové segmenty. V posledných troch rokoch sa relatívne viac investovalo do cloudových riešení a mobilných aplikácií pre zákazníkov. Za najužitočnejšie digitálne technológie považujú účastníci prieskumu softvérové riešenia vyvinuté na mieru.

Tie sú tiež spolu s prepájaním existujúcich systémov či prechodom na cloud v top trojke najčastejšie plánovaných IT investícií v nasledujúcich troch až piatich rokoch. Do nástrojov na konsolidáciu a analýzu dát – čiže takých, čo už používa Dr.Max – mieni investovať viac ako štvrtina slovenských firiem. V plánoch sa tak dostali na úroveň inovácií podnikového ERP softvéru.

Aké IT investície podniky plánujú do budúcnosti
(% respondentov)

Dr.Max ide na zákazníkov cez Big Data, Telekom analyzuje emócie

PRAMEŇ: GfK, marec 2016, n = 146

Ako na tradičné výzvy

Príkladom, ako ítečkári pristupujú k riešeniu „tradičných“ výziev, môže byť ružomberská papiereň Mondi SCP. Východiskom bolo, že niekoľko kritických serverov a úložísk sa blížilo ku koncu životnosti a podpory výrobcov. Centrálna infraštruktúra pritom poskytovala prostredie na chod piatich robustných systémov – databázy, 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa