Dizajn zrelý ísť do sveta

Štefan Nosko a Katarína Beličková z Mejdu. Zdroj: Maňo Štrauch

Svedčí o tom aj ich tohtoročné jesenné vykročenie na najvýznamnejšie európske dizajnérske podujatia. V portfóliu štúdia sa urodili nové kolekcie, v ktorých nie je ťažké rozoznať vývozné artikle.

Príbeh štúdia možno tiež čítať ako šlabikár mladého slovenského dizajnu. S kapitolami o ceste ku kvalitnému produktu, problémoch pri zabezpečení výroby, tvorbe značky a šírení mena až po nutnosť vzdelávania publika.

Dizajn zrelý ísť do sveta

Detail kolekcie Exhibit. Zdroj: Adam Šakový

Mať produkt

Keramický džbán rozrezaný na dve časti, pričom spodný diel slúži ako misa a horný ako tienidlo lampy. Mosadzné pologule, uzavreté vo vzdušnej konštrukcii, spájajúcej zdroj svetla a úložný priestor na spôsob vitríny v múzeu. Sklenená nádoba, imitujúca dedinskú studňu, pri ktorej sa točením kľukou mení intenzita či farba osvetlenia.

Tri najnovšie kolekcie štúdia Mejd by mohli slúžiť ako ukážkový príklad na vysvetlenie, čo je produktový dizajn. Na začiatku je jasný myšlienkový koncept, ktorý dizajnéri rozvíjajú do individuálnych riešení. V kombinácii estetiky, vtipu, hry s tradíciou a funkčnosťou postupne vzniká séria úžitkových predmetov – v tomto prípade svietidiel.

Vstupným podnetom pri tvorbe nových produktov Mejdu boli lokálne remeslá. Dizajnéri si na začiatku položili otázku, či je na Slovensku stále možné nájsť výrobcov, ktorí udržujú pri živote tradičné manufaktúrne postupy, charakteristické pre naše územie. „Naším cieľom bolo nadviazať spoluprácu s remeselníkmi a posunúť tradičné techniky do súčasného dizajnového jazyka,“ vysvetľuje Š. Nosko. Tvorcovia chceli zistiť, či je možné, podobne ako na dizajnérskej scéne v Holandsku alebo v Škandinávii, napojiť sa na existujúcu základňu tradície a pretaviť prístupy kultúrneho dedičstva do súčasných foriem.

Výsledkom tohto plánu štúdia Mejd sú tri aktuálne kolekcie svietidiel Exhibit (Exponát), Jar (Džbán) a Well (Studňa), ktoré spája rotačný spôsob klasickej výroby. Materiálovo je zastúpená keramika, sklo a kov. Jednotlivé svietidlá rôzne komunikujú s ľudovou kultúrou alebo odkazujú na industriálnu modernu. Pri pohľade na doterajšie portfólio Mejdu cítiť jasný progres a dosť dôvodov na meranie síl s konkurenciou aj za hranicami.

Dizajn zrelý ísť do sveta

Zdroj: Adam Šakový

Hendikepy výroby

Produktový dizajnér má dve možnosti. Môže externe či interne navrhovať produkty pre fungujúcu výrobnú firmu alebo sa rozhodne tvoriť dizajn samostatne. To však znamená, že si musí výrobu zorganizovať sám. To je momentálna situácia Mejdu.

Priebeh vzniku aktuálnych kolekcií štúdia podáva správu o situácii mladého slovenského dizajnu. Červenou niťou tvorby nových produktov bolo, že dizajnéri mali problém zohnať domácich výrobcov, s ktorými by spolupracovali. Dokonca až tak, že pôvodný úmysel, sústrediť sa na lokálnych remeselníkov, museli rozšíriť aj do Česka. Ukázalo sa, že zohnať kovotlačiara či flexibilnú skláreň je na Slovensku veľmi ťažké. „Českí výrobcovia sú otvorenejší voči spolupráci s dizajnérmi. Zrejme už pochopili, že ak chcú napredovať, tak musia byť v kontakte s tvorcami, ktorí ich niekam posunú. To u nás málokto chápe,“ tvrdí K. Beličková.

Nedostatok výrobných možností sa pritom netýka len exotických remesiel. Dizajnéri z Mejdu považujú problémy pri zabezpečení kvalitatívne i časovo spoľahlivej produkcie za najväčší hendikep svojej existencie. Táto situácia má zásadný vplyv na možnosti ich napredovania a rastu. Od zabezpečenia výroby totiž závisí realizácia zákaziek, ktoré sa im začínajú množiť.

Štúdio funguje zhruba tri roky, stále sa nachádza vo fáze budovania a dvojica dizajnérov ho vedie popri iných stabilných zdrojoch príjmov. Ich cieľom je fulltimová štúdiová práca, čo opäť súvisí so zabezpečením väčších objemov výroby. Aj keď si uvedomujú, že tvoria typ dizajnu, ktorý sa nikdy nebude predávať v tisícoch kusov.

Dizajn zrelý ísť do sveta

Kolekcia Jar. Zdroj: Adam Šakový

Ísť do sveta

Kto chce dať o sebe vedieť, musí ísť tam, kde je najviac ľudí. V prípade dizajnu to platí napríklad o podujatí Dutch Design Week v holandskom Eindhovene. Keďže v Mejde pristupujú k budovaniu značky a šíreniu mena koncepčne, pripravili si na tento rok rovno celé jesenné miniturné. Okrem Holandska si urobili zastávku aj v Londýne na tamojšom Design Festivale a cestu ukončili na domácom Design Weeku v Bratislave. Odtiaľ si za nové kolekcie odniesli hlavnú cenu v kategórii produktového dizajnu.

„V prvom rade sme chceli vidieť, ako to vonku funguje, a chceli sme byť priamo konfrontovaní so západnými značkami,“ vysvetľuje motiváciu turné Š. Nosko. Dospeli totiž k názoru, že už na to kvalitatívne majú a že nastal ten správny čas. Dôvodom bolo aj to, aby sa štúdio, ktoré dovtedy fungovalo hlavne virtuálne na webe, dostalo do priameho kontaktu s publikom a získalo spätnú väzbu. Účasť na festivaloch a veľtrhoch je jednak investícia do budúceho rozvoja, no už úspech v site výberových konaní je signálom kvality ich tvorby.

Žiadaným výsledkom účasti na európskych podujatiach je okrem mediálneho záujmu nadväzovanie kontaktov a ideálne aj kontraktov. Veľké festivaly dizajnu sú miestom, ktoré navštevujú interiéroví dizajnéri a architekti, sliediaci po produktoch do konkrétnych priestorov. Okrem toho sú to obchodníci, ktorí vyhľadávajú výrobky pre rozšírenie ponuky svojich showroomov. Ďalšou významnou skupinou sú producenti. Slovenskému štúdiu sa podarilo rozhodiť siete v prvých dvoch skupinách.

Dizajn zrelý ísť do sveta

Zdroj: Adam Šakový

Budovať publikum

Dôležitá skúsenosť, ktorú si Mejd priniesli z európskeho turné, sa týka vnímania dizajnu v zahraničí. A nejde len o kvalitu dizajnérskych škôl, podporu zo strany štátu či komerčného sektora. Ukazovateľom je jednoduchý fakt, že na Design Week v Eindhovene sa prišlo pozrieť štvrť milióna ľudí. Už to svedčí o povedomí publika a prítomnosti dizajnu v bežnom živote. S tým súvisí nielen úroveň záujmu o produkty, ale aj schopnosť rozumieť hodnote dizajnérskej práce.

Slovenské publikum, odchované na výrobkoch interiérových veľkovýrobcov, môžu ceny Mejdu pohybujúce sa v stovkách eur či pri niektorých produktoch blížiacich sa tisícke prekvapiť. Súvisí to nielen so špecifikami cenotvorby v dizajne, ale aj s neznalosťou spôsobu vzniku dizajnových výrobkov. Úlohu tu zohráva aj pozícia dizajnu medzi spotrebným tovarom a voľným umením. Pri umení sa už publikum naučilo ohodnotiť unikátnosť estetickej či intelektuálnej výpovede. Pri dizajne však môže mať rovnako na cenu vplyv limitovanosť počtu autorských výtvorov či jedinečný koncept. A tiež pragmatické faktory ako dĺžka procesu tvorby a s ňou spojené náklady.

Kolekcia Exhibit z dielne Mejdu napríklad vznikala takmer rok. Pracovali na nej okrem oboch dizajnérov traja rôzni remeselníci a produkt precestoval stovky kilometrov.

Za dôležitú súčasť práce preto dizajnéri považujú aj výchovu a vzdelávanie publika. Prezentácie vlastných produktov sa snažia posúvať smerom k vysvetľovaniu ich vzniku. „Chceme, aby ľudia videli, ako sa dizajn tvorí. Nech nevnímajú len finálny produkt, ale aj proces jeho výroby. Že prešiel rukami viacerých profesionálov, ktorí na ňom odviedli kus práce a že si to vyžiadalo istý čas,“ vysvetľuje K. Beličková.

Dizajn zrelý ísť do sveta

Kolekcia Well. Zdroj: Adam Šakový

Dizajn zrelý ísť do sveta

Zdroj: Adam Šakový