Teritórium dizajnu je plastické a nemusí byť vyplnené len vkusným a pohodlným nábytkom. Súčasné používanie tohto pojmu presahuje oblasť predmetov a mediálnych rozhraní. Skúmanie formy, funkcie a významu sa premiestňuje aj do bežného života. Platí to napríklad o bratislavskej iniciatíve Local Act, ktorá sa snaží zamerať pozornosť na vnímanie a využívanie zdanlivo obyčajných lokalít, v ktorých sa ľudia pohybujú a trávia v nich svoj život.

Dizajn všedného dňa

Zuzana Ivašková a Bohdan Smieška si za predmet skúmania a praktických aktivít vybrali mestskú časť, v ktorej sami žijú. Je to okrajová zóna bratislavského Starého Mesta, voľne ohraničená Štefánikovou a Šancovou ulicou. Cieľom iniciatívy je posilniť alebo aspoň prebudiť záujem ľudí o svoj vlastný životný priestor – o časť mesta, ktorá nie je len dennou trasou do práce a domov, ale aj miestom so špecifickou históriou, s lokalitami na sociálny kontakt, kultúru či oddych. Ide o zameranie pozornosti na zdanlivo nenápadné objekty a miesta, ktorým sa pri každodennom pohybe mestom nevenuje pozornosť. Pre bratislavský Dizajn Week tvorcovia Local Actu oživia viacero miest vo svojej štvrti, ktorá je zároveň miestom konania festivalu. Ide napríklad o objavovanie genia loci budovy YMCA, ktorá práve slávi svoje deväťdesiate výročie. Ďalším bodom je trhovisko na Žilinskej ulici, s jeho kontaktnou i „spomaľovacou“ funkciou v rámci hustej premávky. Pod mottom dizajnu každodennosti ožije aj úplne nenápadný a pre väčšinu ľudí vizuálne neexistujúci opustený stánok na Šancovej ulici. Počas trvania festivalu sa vďaka rôznym aktivitám dostane opäť na mapu mesta. Stane s z neho denné bistro, galéria, fotoateliér či pouličné kaderníctvo.

Dizajn všedného dňa