Daňové úrady sa majú ešte viac zamerať na transakcie medzi spriaznenými podnikmi v rámci dodržiavania transferových cien. Takisto by mali viac pozornosti venovať dani z pridanej hodnoty (DPH), ako aj kontrole systému e-Kasa.

Najviac sa kontroluje DPH

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je štandardne najviac rok od jej začatia. Výnimka platí, ak sa zameriava na transferové oceňovanie zahraničných závislých osôb, teda na obchodné transakcie medzi spriaznenými osobami či subjektmi. Vtedy ju možno predĺžiť najviac o dvanásť mesiacov, čo platilo aj v minulosti.

Za závislé osoby sa môžu považovať napríklad blízki príbuzní, teda príbuzní v priamom rade, ale i osoby alebo subjekty, ktoré sú ekonomicky, personálne či inak prepojené.

Od tohto roku však nadobudla účinnosť novinka, podľa ktorej kontrolu možno predĺžiť o rok aj v prípade, že je zameraná na transferové oceňovanie tuzemských závislých osôb, čo doteraz nebolo.

„Ďalšou zmenou je, že ak sa pri kontrole zistí aj porušovanie iných predpisov, môže sa rozšíriť o ďalšiu oblasť,“ objasňuje pre TREND daňový poradca spoločnosti LeitnerLeitner Martin Michalides. Po novom treba myslieť na to, že ak o kontrolu požiada polícia alebo existuje podozrenie z možnej manipulácie s účtovnými dokladmi, v zápisnici o jej začatí sa už dôvod na jej vykonanie neuvedie.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa