Koľko času trávia v škole slovenskí žiaci v porovnaní s inými krajinami?

Menej, ako je priemer krajín OECD.

Kto určuje kurikulum, teda obsah vzdelávania, učivo, ktoré žiaci musia prebrať v škole?

Kurikulum pre základné školy a gymnáziá určuje Štátny pedagogický ústav a jeho ústredné predmetové komisie, zložené z odborníkov na daný predmet.

Čiže desať ľudí povie, čo sa bude osemstotisíc detí učiť nasledujúcich desať rokov?

Áno. Sú to experti z vysokých škôl na daný predmet, odborníci na didaktiku jeho výučby, prípadne učitelia zo základných a stredných škôl, ktorí medzi sebou diskutujú a stanovujú, čo sa má učiť.

O čom predmetové komisie rozhodujú?

Nastavujú vzdelávacie štandardy, teda aké konkrétne vedomosti a zručnosti by mali mať žiaci v danom ročníku v danom predmete a v akom rozsahu. Napríklad deviatak na konci základnej školy vie z dejepisu rozlíšiť nacizmus, komunizmus a fašizmus, demokratický a nedemokratický charakter štátu a dokáže rekonštruovať každodenný život v diktatúrach alebo pracovať so základnými historickými prameňmi z daného obdobia.

Čo štát predpisuje žiakom? Nedarí sa odstrániť zbytočnú výučbu definícií

Michal Rehúš Zdroj: Miroslava Spodniaková

V štúdii Encyklopedizmus náš každodenný ste skúmali týmito komisiami vytvorený obsah a porovnávali ho so zahraničím. Čo ste zistili?

V kurikule máme veľmi

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa