1. Priemyslu dominuje automotive

Slovenský priemysel vlani spomalil svoj rast z predminulých šiestich na necelé dve percentá, keď tržby firiem s dvadsať a viac zamestnancami dosiahli objem 80 miliárd eur. Pokračoval rast podielu pridanej hodnoty na tržbách, ktorý predstavoval 18,8 percenta pri medziročnom zvýšení o takmer päť percent. Ziskovosť naďalej klesala, tentoraz o osem percent na 3,4 miliardy eur, keď z 2 700 priemyselných firiem skončila približne pätina v strate.

Vo výrobných sektoroch pracovalo viac ako štyristotisíc zamestnancov, pričom ich počet začína atakovať predkrízové čísla. Priemerná mesačná mzda v priemysle stúpla podľa Štatistického úradu SR o takmer štyri percentá na 1 089 eur. Strojárstvo posilnilo svoj dominantný vplyv a na celkových tržbách sa podieľalo 43 percentami. Jeho hybnou silou však zostáva automotive, ktorý k tržbám priemyslu prispel 32 percentami.