Týždenník TREND a CFO Club na Slovensku spustili už štrnásty ročník súťaže o najlepšieho finančného riaditeľa roka – CFO roka 2021. Minuloročným víťazom sa stal Roman Filipoiu za spoločností SPP – distribúcia, SPP Infrastructure a Stredoslovenská distribučná. Rok pred ním vyhral Daniel Bekeš z Embraca.

Súťaž o najlepšieho finančného riaditeľa CFO roka vznikla pred štrnástimi rokmi ako reakcia na finančnú a hospodársku krízu. Cieľom bolo oceniť šikovnosť, kompetentnosť a zodpovednosť šéfov financií v náročných časoch. Aj uplynulé dva pandemické roky boli zlomové, čo len upevnilo pozíciu a význam finančných riaditeľov vo firmách.

TREND sa rozprával so Zuzanou Slovincovou, výkonnou riaditeľkou CFO Clubu, a country managing partnerkou Deloitte Slovensko Ivanou Lorencovičovou, zástupkyňou tohtoročného hlavného hodnotiteľa súťaže.

CFO roka
Neprehliadnite

CFO roka 2021: Kto bude finančný riaditeľ roka? Súťažia manažérky z U.S. Steelu, dm aj Photonea

Prvý rok pandémie postavil manažérov pred neľahkú úlohu – pomôcť zachrániť a stabilizovať firmy. Aké úlohy a agenda stáli pred CFO počas druhého roku pandémie?

Ivana Lorencovičová: Druhý krízový rok len zvýraznil nevyhnutnosť byť pripravený na ďalšie pandémie a, bohužiaľ, aj na iné nepredvídateľné udalosti a snažiť sa, pokiaľ je to možné, predvídať ich a minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky.

Aj finančným riaditeľom bolo veľmi rýchlo jasné, že bude nevyhnutné naučiť sa žiť s rizikami a najmä ich aktívne riadiť a zároveň si osvojiť nový spôsob riadenia a nový štýl komunikácie. Napríklad hybridná práca je realitou, ale stále predstavuje výzvu najmä pre manažérov.

Aj ďalší vývoj potvrdzuje, že nielen racionálny prístup, ale často odvážne a kreatívne riešenia sú nevyhnutné práve v krízových časoch.

Každá kríza však prináša aj príležitosti. Vnímali to tak finanční riaditelia?

Zuzana Slovincová: Určite áno. A pre mnohých finančných riaditeľov bolo práve zhodnotenie nových obchodných príležitostí, zavádzanie inovácií a nových technológií na efektívnejšie a kvalitnejšie vyhodnocovanie prevádzky a kvalitnejší reporting ďalšou významnou agendou.

Práve nové technológie otvárajú možnosti, ako využiť množstvo informácií nielen v obchode, ale aj v zvyšovaní efektívnosti prevádzky spoločností.

IL: Okrem toho je tu téma ESG a trvalej udržateľnosti, ktorá na niekoľko ďalších rokov určite bude veľkou témou nielen pre finančných riaditeľov. Téma trvalej udržateľnosti zasahuje takmer všetky časti firmy, počínajúc výrobou a prevádzkou, ich vplyvom na životné prostredie, efektívnym a udržateľným využívaním všetkých zdrojov vrátane ľudského kapitálu.

Práve finanční riaditelia sú často hlavní „driveri“ tejto témy vo firme, pretože zo svojej pozície aktívne komunikujú s ostatnými časťami spoločnosti a majú prístup k potrebným dátam a informáciám.

Ivana Lorencovičová, partnerka Deloitte
Zdroj: Deloitte
Ivana Lorencovičová, partnerka Deloitte

V minulom roku bolo do súťaže nominovaných 22 CFO. Koľko ich bolo tento rok a prečo sa komisia druhý rok po sebe rozhodla vyhlásiť sedem finalistov?

ZS: Ukazuje sa, že práve krízové obdobia poskytujú príležitosť vyniknúť šikovným manažérom – finančným riaditeľom, ako aj realizovať zmeny a implementovať transformácie, ktoré sú hodné povšimnutia. Naším cieľom je najmä propagovať rolu CFO v spoločnosti, poukázať na jej dôležitosť v každej spoločnosti, ako aj komplexitu agendy, o ktorú sa finanční riaditelia starajú.

Aj preto sa v tomto roku opäť potvrdilo, že do finálovej zostavy právom patrí až sedem finalistov, ktorí úspešne riadia firemné financie v týchto krízových obdobiach. V aktuálnom štrnástom ročníku ankety CFO roka bolo nominovaných 20 finančných riaditeľov a výsledky ich hodnotení potvrdili, že máme veľa silných kandidátov, ktorých úspechy chceme zviditeľniť.

Do finálnej sedmičky sa dostali aj dva verejné podniky Bratislavská vodárenská spoločnosť a MH Teplárenský holding, ktoré prechádzajú významnými zmenami a transformáciou. Čo to vypovedá o kvalite manažérov vo verejnej správe?

IL: Našou misiou je podporovať a propagovať kvalitné finančné riadenie v každom type spoločnosti na Slovensku. Kvalitné riadenie nie je totiž len benefit spoločnosti. Kvalitný manažment a kvalitné finančné riadenie firiem prispieva k zvyšovaniu kvality a transparentnosti celého podnikateľského prostredia.

Tešíme sa, že naša snaha prináša ovocie, a to nielen v podobe rastúcej popularity ankety CFO roka, ale aj v podobe motivovanej nastupujúcej generácie finančných riaditeľov. Aj aktuálna zostava finalistov potvrdzuje, že je možné stretnúť šikovných financmajstrov vo firmách vlastnených štátom, ale aj v startupoch.

ZS: Našťastie aj podpora riadenia štátnych firiem na základe manažérskych rozhodnutí bez politických vplyvov je na Slovensku už viditeľnejšia. A keď riadenie prevezmú skúsení manažéri, ktorí komplexnou transformáciou, jednoznačnou prozákazníckou orientáciou, efektívnejším obstarávaním, výhodnejším financovaním, automatizáciou procesov a implementáciou moderných technológií dokážu, že aj verejné podniky môžu fungovať efektívne a prosperovať.

Vlani ste hovorili, že ženy tvoria zhruba 25 percent finančných riaditeľov na Slovensku. Tento rok je medzi nominovanými viac žien než mužov. Čím to je? Sú ženy lepšie finančné riaditeľky?

ZS: Áno, je fakt, že toto je prvý ročník ankety CFO roka, kde dominujú ženské finalistky. Keď sa pozrieme do histórie, zistíme, že z trinástich nositeľov titulu CFO roka je len jedna žena. Hoci aj ženy sú často v pozícii finančnej riaditeľky a bývajú rovnako úspešné, je fakt, že ich menej vidno.

Boli nominované na ocenenie aj v minulých ročníkoch, ale málo z nich sa rozhodlo nomináciu prijať. Jedným z hlavných dôvodov bol aj nedostatok času, ale aj pochybnosti či menej ambícií zviditeľniť sa, menšia súťaživosť alebo jednoducho preferencia rodiny a súkromia. Tešíme sa, že tento rok je to inak.

Zuzana Slovincová
Zdroj: archív Z. Slovincovej

Odborná komisia, ktorá zostavuje svoj rebríček finalistov, hodnotí kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele. Najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele boli v minulosti rentabilita nákladov a pohotová likvidita. Boli aj tento rok tými najdôležitejšími? Prečo?

IL: Áno, stále platí, že v krízových časoch rozhoduje predovšetkým schopnosť flexibilne reagovať na výzvy a pohotovo sa adaptovať na rýchlo sa meniace podmienky. Tú demonštrujú najmä dva kvantitatívne ukazovatele výkonnosti firmy, a to rentabilita nákladov a pohotová likvidita.

Tieto sú všeobecne akceptovateľné pri porovnávaní výsledkov v rôznych odvetviach a zamerané na zvyšovanie efektívnosti hospodárenia spoločnosti, ktoré je nevyhnutné práve v čase krízy či pandémie.

Ako sa tento rok menila dôležitosť kvalitatívnych ukazovateľov? Ktoré boli dominantné?

ZS: Odborná komisia štandardne hodnotí okrem kvantitatívnych kritérií najmä kvalitatívne, ktorých váha je 65 percent, kým tých kvantitatívnych 35 percent. V tomto roku komisiu zaujímali napríklad tieto otázky: Ktoré iniciatívy, projekty či rozhodnutia z uplynulého obdobia jedného až troch rokov považujú finanční riaditelia za najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre svoju spoločnosť a aká bola práve ich rola v týchto projektoch?

Aké opatrenia, zmeny či inovácie zaviedli ako reakciu na krízové situácie? Podieľali sa finanční riaditelia na zavádzaní disruptívnej technológie alebo produktu? Rozširovali podnikové portfólio aj o činnosti startupového charakteru? Majú spoločnosti zavedené opatrenia na zlepšenie udržateľnosti podnikania?

Ak áno, aká je rola CFO pri stanovovaní cieľov pre ESG a trvalú udržateľnosť? Ide tu o komplex zručností a schopností, ktoré má mať moderný finančný riaditeľ pre úspešné finančné riadenie firmy, ktorá je prínosom pre celú spoločnosť. 

Odborná komisia CFO roka 2021

Sedem nominovaných vybrala komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov súťaže – týždenníka TREND a CFO Clubu, tvoria partneri zo spoločností BDO, Deloitte, EY, PwC, KPMG a Slovenskej asociácie finančníkov. Komisia vybrala finálnu zostavu z 20 prihlásených či navrhnutých kandidátov. Pri výbere zohľadňovali finančné výsledky ich firiem aj ich prístup k finančnému manažmentu. O víťazovi či víťazke rozhodlo z 50 percent komisia a z druhej polovice hlasovanie verejnosti. Hlasovať za víťaza mohla verejnosť na stránke www.cforoka.sk od 7. do 21. septembra. Vyhlásenie víťaza prebehlo na galavečere 27. septembra.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke Kamila Birnsteinová, koučka, lektorka a konzultantka v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí.
Neprehliadnite

Na top manažérky sa ešte aj dnes zvykneme pozerať ako na krkavčie matky, upozorňuje koučka