Cestná doprava
Spoločnosť Tržby z cestnej prepravy (tis. eur) Zmena (%) Podiel na celk. tržbách (%) Cestná preprava – medzinárodná (tis. eur) Cestná preprava – vnútroštátna (tis. eur)
2017 2016 2017/16 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1. STD Donivo, a.s., Vranov nad Topľou 87 404 83 243 5,0 99,9 99,9 n n n n
2. C.S. Cargo Slovakia, a.s., Bratislava 40 279 49 583 -18,8 95,0 94,7 31 070 29 049 11 341 23 306
3. Šped – Trans, s.r.o., Levice 37 691 35 402 6,5 31,8 28,5 n n n n
4. DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o., Trebišov 37 566 27 579 36,2 100,0 99,9 n n n n
5. Mesaroli Transports, a.s., Bratislava 37 523 33 315 12,6 100,0 100,0 n n n n
6. B.T. Transport, s.r.o., Trenčín 36 513 36 276 0,7 97,4 98,6 28 929 31 115 7 584 5 161
7. Duvenbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava 35 271 43 689 -19,3 66,0 70,1 32 160 39 184 3 111 3 514
8. Galliker Slovakia, s.r.o., Senec 32 116 27 702 15,9 99,7 99,6 n n n n
9. Bring Trucking, a.s., Žiar nad Hronom 31 735 33 866 -6,3 100,0 100,0 31 735 33 755 0 111
10. Dachser Slovakia, a.s., Lozorno 31 029 28 037 10,7 83,0 80,7 n n n n
11. Quehenberger Logistics SVK, a.s., Ružomberok 26 634 23 255 14,5 87,3 94,93 n n n n
12. Carmel Logistics, s.r.o., Žilina 25 315 15 968 58,5 100,0 100,0 25 315 15 968 0 0
13. Hopi SK, s.r.o., Pezinok 24 405 19 864 22,9 60,3 55,9 7 225 4 175 17 180 15 689
14. Műller-Transporte, s.r.o., Bratislava 23 562 23 319 1,0 100,0 100,0 n n n n
15. Geis SK, s.r.o., Zvolen 22 499 22 587 -0,4 84,3 86,8 n n n n
16. TransPlus (Slovensko), s.r.o., Rohožník 20 966 18 739 11,9 96,7 96,0 5 146 4 403 16 546 14 336
17. Dalitrans, s.r.o., Veľké Bierovce 20 097 18 245 10,2 26,3 30,7 n n n n
18. NAD – RESS Senica, a.s., Senica 20 059 19 618 2,3 99,0 98,2 2 353 2 336 20 187 18 193
19. Hudos, s.r.o., Bardejov 19 003 20 168 -5,8 100,0 100,0 12 320 12 320 7 807 7 848
20. ATO Trans, s.r.o., Nové Zámky 17 718 13 341 32,8 100,0 100,0 17 718 13 341 0 0
21. Geodis Slovensko, s.r.o., Bratislava 15 061 11 240 34,0 72,7 73,0 n n n n
22. Almatrans, s.r.o., Levice 13 983 11 928 17,2 100,0 100,0 n n n n
23. Autuori Group Logistics, s.r.o., Bratislava 13 862 12 087 14,7 92,6 88,4 13 857 12 085 5 2
24. Express Group, a.s., Bratislava 13 755 13 853 -0,7 22,6 19,3 2 965 3 420 10 790 10 433
25. Mega Trucking Slovakia, s.r.o., Košice 13 641 17 062 -20,1 97,9 99,0 13 641 17 062 0 0
26. Tirex, s.r.o., Bratislava 13 501 14 365 -6,0 99,8 99,8 11 015 11 637 2 486 2 728
27. Brantner Transports Slovakia, s.r.o., Sereď 13 285 10 618 25,1 99,9 95,8 13 285 10 618 0 0
28. Terravia, s.r.o., Komárno 13 013 13 557 -4,0 87,7 100,0 12 838 13 427 174 130
29. Topnad, a.s., Topoľčany 12 347 13 001 -5,0 89,9 88,7 12 174 5 180 174 7 822
30. ALL – Trans, s.r.o., Banská Bystrica 11 743 11 270 4,2 99,8 99,6 3 123 2 691 8 620 8 580
31. Prapol, s.r.o., Bratislava 11 632 10 699 8,7 94,5 96,3 n n n n
32. OS Transport, s.r.o., Podvysoká 11 521 11 694 -1,5 98,7 92,1 n n n n
33. Trnavská NAD, a.s., Trnava 11 258 11 385 -1,1 98,3 98,4 n n n n
34. Nothegger Slovakia, s.r.o., Michalovce 10 834 12 280 -11,8 97,9 100,0 10 834 12 280 0 0
35. Raben Logistics Slovakia, s.r.o., Senec 10 798 12 510 -13,7 77,9 79,9 6 987 8 263 3 810 4 246
36. CCS – Cargo Customs Service, s.r.o., Bratislava 10 796 9 099 18,7 56,1 50,8 n n n n
37. Arcese Slovensko, s.r.o., Bratislava 10 448 11 589 -9,9 99,9 100,0 10 448 11 565 0 24
38. Kuehne + Nagel, s.r.o., Bratislava 10 175 10 391 -2,1 18,4 20,9 n n n n
39. Rhenus Logistics, s.r.o., Trebatice 10 092 13 972 -27,8 85,6 90,7 8 228 12 291 1 864 1 681
40. Nagel Slovensko, s.r.o., Senec 8 660 7 654 13,1 73,2 73,3 2 253 1 957 6 407 5 697
41. ČSAD Invest Logistics, s.r.o., Bratislava 8 101 7 432 9,0 85,9 86,6 n n n n
42. TransLog Slovakia, a.s., Levice 6 667 6 296 5,9 28,4 27,5 2 076 2 357 4 591 3 939
43. T.P.D. Transport, s.r.o., Nové Zámky 6 654 7 249 -8,2 61,3 65,0 n n n n
44. General Trucking, a.s., Žiar nad Hronom 6 326 6 279 0,7 100,0 99,8 n n n n
45. NAD Nitra, a.s., Nitra 5 915 6 037 -2,0 94,4 92,2 n n n n
46. Orava Cargoteam, s.r.o., Dolný Kubín 5 203 3 755 38,6 100,0 100,0 0 0 5 203 3 755
47. cargo-partner SR, s.r.o., Bratislava 4 431 3 829 15,7 8,8 9,3 n n n n
48. MO Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 368 4 868 -10,3 100,0 100,0 n n n n
49. Budamar Logistics, a.s., Bratislava 3 117 2 758 13,0 1,8 1,7 n n n n
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses